Redactieblog

594 x bekeken

Vrijwillige ruilverkaveling: geen overdrachtsbelasting voor opstallen

Leeuwarden - Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij een vrijwillige ruilverkaveling.

Dit geldt ook voor gebouwen. Kort samengevat is de uitspraak van de Hof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende exploiteert een agrarisch bedrijf. In het jaar 2001 verplaatst hij zijn bedrijf en neemt daarvoor deel aan een vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst. In de kavelruil is naast de verkrijging van landbouwgrond ook de verkrijging van boerenbehuizing, erf, tuin en bedrijfsopstallen met ondergrond inbegrepen.

In geschil is of de verkrijging van die onroerende zaken is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Rechtbank Leeuwarden vindt in eerste instantie van wel.

Hof Leeuwarden oordeelt dat de onderhavige ruilverkavelingsovereenkomst een overeenkomst is als bedoeld in artikel 17 Landinrichtingswet, waarmee de Dienst Landelijk Gebied heeft ingestemd.

Deze instemming geldt uitdrukkelijk ook voor de verkrijging van de opstallen. Volgens het Hof kan alles wat belanghebbende op grond van de ruilverkavelingsovereenkomst heeft verkregen worden aangemerkt als een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. Dit strookt ook met de algemene doelstelling van landinrichting. Ook de per 1 januari 2007 geldende Wet inrichting landelijk gebied geeft aan dat de ruilverkavelingsovereenkomst opstallen kan omvatten. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Leeuwarden 7 december 2010, 10/00045, LJN BO7504

Of registreer je om te kunnen reageren.