Redactieblog

404 x bekeken

Milieulijst 2011 MIA en VAMIL

Den Haag - De milieulijst milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2011 is gepubliceerd.

De agrarische sector maakt veel gebruik van deze stimuleringsregelingen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de bijlage bij de aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 gewijzigd per 1 januari 2011. In de bijlage zijn categorieën bedrijfsmiddelen gegeven die voor investeringsaftrek of willekeurige afschrijving in aanmerking komen.

De bedrijfsmiddelen of delen daarvan mogen echter, willen ze voor steun op grond van de Aanwijzingsregeling in aanmerking komen, niet duurder zijn dan € 25 miljoen. Met de instrumenten willekeurige afschrijving (Vamil) en milieu-investeringsaftrek (MIA) worden investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door deze regeling ondersteund wordt. Het budget voor de willekeurige afschrijving bedraagt voor 2011 € 24 miljoen. Het voor de milieu-investeringsaftrek beschikbare budget voor 2011 bedraagt € 101 miljoen.

Meer informatie: Overige ministeries, 24 december 2010, nr. BJZ2010033449, Stcrt. 2010, 20578

Of registreer je om te kunnen reageren.