Redactieblog

255 x bekeken

Dieren op naastliggend perceel verminderen WOZ-waarde niet

Den Haag - Het gerechtshof Den Haag is van mening dat de woz-waarde van een woning in de gemeente Goederee niet te hoog is vastgesteld. De landbouwactiviteiten van de buurman en diens schapen, paarden en pony’s vormen geen waardedrukkende factor.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Den Haag de volgende:
Belanghebbende, X, is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning in de gemeente Goedereede. De WOZ-waarde 2008 wordt door de gemeente vastgesteld op 518.000 euro. X bepleit een waarde van 440.000 euro en wijst daarbij op de overlast die hij ondervindt van de paarden, pony’s en schapen die de buurman houdt en de landbouwactiviteiten van de buurman. Ook stelt hij dat de gemeente ten onrechte is uitgegaan van een perceelsoppervlakte van 1.270 m².

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat de gemeente Goedereede de WOZ-waarde van de woning van X niet te hoog heeft vastgesteld. X heeft ter zitting een overeenkomst met de gemeente overgelegd waarbij hij een gedeelte van 8 centiare heeft verkocht aan de gemeente voor een bedrag van 18 euro. Het hof acht niet aannemelijk dat deze omstandigheid waardedruk oplevert bij een perceel met een aanzienlijke oppervlakte als het onderhavige. Hetzelfde geldt voor het feit dat de oprit is verhard met slakken waarvoor geen saneringsplicht geldt maar slechts een meldingsplicht aan een eventuele koper. Ook het feit dat de buurman in de achtertuin dieren houdt, is niet waardedrukkend.

X stelt dat de buurman de paardenstal heeft mogen uitbreiden tot vijf stallen maar het hof is niet gebleken dat dit daadwerkelijk is gebeurd of dat hiervoor zelfs maar een vergunning is aangevraagd. Het hof verwerpt vervolgens de stelling van X dat de WOZ-waarde berekend moet worden aan de hand van de gemiddelde waardeontwikkeling in de provincie Zuid-Holland. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.