Redactieblog

325 x bekeken

Beleggers actief op grondmarkt Limburg

De grondprijzen in de provincie Limburg zijn het afgelopen jaar stabiel gebleven. Dat meldt makelaar Huub Schreurs van Arvalis.

"Er is relatief weinig aanbod van landbouwgrond in Limburg, terwijl de vraag stabiel is", aldus de makelaar. De constante vraag vanuit de melkveehouderij en akkerbouw resulteert in stabiele prijzen, terwijl de grondprijzen in sommige andere delen van het land dalen. "Vooral voor percelen groter dan 4 hectare is veel belangstelling", zegt Schreurs.

Naast akkerbouwers en melkveehouders is er een opvallende nieuwe speler actief op de Limburgse grondmarkt. "We zien dat beleggers actiever worden. Dat komt deels door gebrek aan vertrouwen in aandelen op de beurs en omdat ze vinden dat de koers van de euro niet stabiel genoeg is." Na de aankoop van een perceel wordt het verpacht aan een boer of tuinder. De pachtcontracten zijn vaak van korte duur, omdat de belegger de mogelijkheid wil hebben om de grond weer te verkopen.

De druk op landbouwgrond van buiten de agrarische sector was in Limburg de laatste jaren erg groot. Voor de aanleg van natuur en uitbreiding van dorpen, steden of industrie lagen er veel claims op landbouwgrond. "De verwachting is dat dit het komende jaar iets minder wordt, mede door het aangepaste overheidsbeleid voor de aanleg van natuur", zegt Schreurs. Of dit ook gevolgen heeft voor de prijsvorming is nog onduidelijk. Zeker is dat de druk op de grondmarkt wel wat minder zal zijn. "Maar grond blijft een schaars goed. Je kunt nu eenmaal geen grond bijmaken."

De grondprijzen in Limburg variëren tussen de 35.000 en 60.000 euro. De duurdere gronden liggen vooral in het zuiden van de provincie en in het noordelijke deel waar veel vollegrondsgroente wordt geteeld. De goedkopere gronden liggen verspreid over de hele provincie.

De handel in complete bedrijven is wat rustiger dan voorgaande jaren. "Onder druk van de economische crisis worden minder bedrijven verplaatst." Het aanbod van varkens- en glastuinbouwbedrijven is desondanks behoorlijk. De verwachting is dat het aanbod van varkensbedrijven komende jaren verder toeneemt omdat veel varkenshouders stoppen in verband met aangescherpte milieu- en dierenwelzijnsbeleid.

De prijstendens voor varkens- en glastuinbouwbedrijven is dalend. Voor melkvee- en akkerbouwbedrijven blijft de prijs stabiel omdat met bij deze bedrijven naast bedrijfsgebouwen ook grond gemoeid is.

Of registreer je om te kunnen reageren.