Redactieblog

479 x bekeken

Zaai wintergraan moeizaam in droog Rusland

Door extreme droogte kunnen akkerbouwers in delen van Rusland geen wintertarwe zaaien.

Dat meldt het Russische onderzoeksbureau SovEcon. Het bureau stelt het verwachte areaal wintertarwe bij naar 14,8 miljoen hectare. Het Russische ministerie van landbouw verwachtte eerder 16 tot 17 miljoen hectare wintertarwe te telen voor het komende seizoen.

Half september was er in Rusland 8,1 miljoen hectare tarwe gezaaid, 3,1 miljoen hectare minder ten opzichte van 2009. De opkomst van het gezaaide areaal is slecht. "Door de droogte kiemt het zaad in delen van het land helemaal niet, terwijl het gewas elders slechts matig opkomt", zegt SovEcon. De onderzoekers willen nog niet zeggen dat de situatie tot een nieuwe misoogst zal leiden."Boeren kunnen als alterantief zomergraan zaaien, al is de opbrengst hiervan gemiddeld 15 tot 20 procent lager is dan van wintergraan. Hierdoor zal de doelstelling om in Rusland 85 tot 90 miljoen ton tarwe te produceren moeilijk worden."

Andere deskundigen melden hun bezorgdheid over de situatie. Door gebrek aan zaaizaad kan niet overal gezaaid worden en door de achterstand in het zaaiproces is het de vraag of er in het voorjaar voldoende machinecapaciteit is om de achterstand in te halen. De problemen zijn ten noorden van Kazachstan het grootst.

Bodemdeskundige Kees van Diepen van de Wageningen UR voorziet dat de normale hoeveelheid neerslag in de winterperiode niet overal voldoende is om de vochtsituatie van de bodem voor het voorjaar van 2011 te herstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.