Redactieblog

409 x bekeken

LTO: pak niet trekvogels maar blijvende ganzen aan

LTO Nederland vindt dat het onderzoek naar ganzenbeleid van CLM en LEI ernstig tekort schiet.

"De kwestie rond winterganzen valt niet los te zien van de jaarrondpopulatie ganzen. Er is passend beheer van de ganzen die het hele jaar in ons land blijven nodig. Hiermee zijn de kosten van het beleid voor wintergasten in de hand te houden", zegt Peter de Koeijer, portefeuillehouder Flora en Fauna van LTO Nederland.

Hij vindt dat een drastische verandering van het huidige beleid van overwinterende ganzen niet nodig is. De kostenstijging die het LEI voor de komende jaren heeft berekend voor het huidige beleid zijn volgens De Koeijer niet nodig. Hij benadrukt dat de opvang van winterganzen een Europese aangelegenheid en dat van de jaarrond verblijvende ganzen een verantwoordelijkheid is van de Nederlandse overheid.

LTO vindt dat de oplossing juist gezocht moet worden in beheersen van de jaarrond aanwezige ganzen. "Het zijn juist deze ganzen die in aantal sterk toenemen. Dit heeft invloed op de schade in de winter. Niet alleen vanwege het aantal vogels, maar ook omdat ze in het najaar al voedsel voor de wintergasten hebben opgepeuzeld. In het voorjaar doen ze zich tegoed aan jonge kwetsbare gewassen", aldus De Koeijer.

De LTO-bestuurder pleit voor het terugbrengen van de populatie jaarrondganzen en de beleidsinstrumenten daarop te richten. "Dat is iets heel anders dan het beleid voor een andere categorie, de trekvogels, aanpassen."

LEI en CLM concludeerden in onderzoek dat het huidige beleid van foerageergebieden en schadevergoeding buiten deze gebieden op termijn teveel geld kost. Ze pleiten voor opheffen van de foerageergebieden en alleen te vergoeden bij schade.

Of registreer je om te kunnen reageren.