Redactieblog

2166 x bekeken

Grondprijs stabiel in Zuid-Holland

De grondprijs in de provincie Zuid-Holland is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven.

Dat constateert makelaar Jan Willem van Niekerk van LTO Vastgoed uit Bleiswijk. "Vanuit de agrarische sector is er toch wel vraag naar grond en in combinatie met de vraag van beleggers zorgt dit ervoor dat er in Zuid-Holland vrijwel geen prijsdaling zichtbaar is. De prijzen zijn stabiel", zegt Van Niekerk. Het beeld is hiermee iets anders dan in andere provincies. "Dat komt mogelijk ook doordat de prijsstijging in Zuid-Holland de afgelopen jaren ook kleiner was dan in andere provincies." De situatie gaat overigens niet op voor glastuingrond. De waarde hiervan is het afgelopen jaar fors gedaald.

De verschillen in de provincie zijn groot. De gronden die geschikt zijn voor akkerbouw zijn aanzienlijk duurder dan percelen die alleen geschikt zijn voor grasland. "In de Alblasserwaard liggen de prijzen tussen de 40.000 en 45.000 euro per hectare. In de Hoeksche Waard en de Zuid-Hollandse eilanden liggen de prijzen voor de betere akkerbouwgronden op 60.000 tot 70.000 euro per hectare", zegt Van Niekerk. Grasland in de veenweidegebeiden kost tussen de 35.000 en 40.000 euro per hectare.

In Zuid-Holland waren traditioneel veel projectontwikkelaars actief op de agrarische grondmarkt. "Dat is nu niet meer het geval. De overheid is nog wel actief met het aankopen van grond voor de aanleg van natuur, zoals in de Krimpenerwaard." Het stoppen van de activiteit van projectontwikkelaars leidt niet direct tot een prijsdaling. "Grond blijft schaars in Zuid-Holland, dus die blijft zijn waarde houden", legt Van Niekerk uit.

LTO Vastgoed merkt dat landbouwgrond op het moment niet alleen door boeren wordt gekocht, maar dat er ook steeds meer beleggers komen.  "Dat gebeurt zowel op initiatief van de boer als de belegger. Zeker bij grote bedrijven wordt grond door de belegger gekocht en door de boer in gebruik genomen. Anders is het niet meer te financieren voor de agrariër", zegt de makelaar. De tendens geldt vooral voor grote percelen.  "De kleine percelen worden gewoon op de traditionele manier gekocht."

De transacties die plaatsvinden worden vooral door akkerbouwers gedaan. "Melkveehouders hebben een jaar met een slechte melkprijs achter de rug en je ziet dat ze daardoor graag eerst geld willen reserveren voordat ze verder gaan investeren. Akkerbouwers hebben een beter jaar achter de rug en hebben dus mogelijkheden om te investeren."

Of registreer je om te kunnen reageren.