361 x bekeken 8 reacties

Akkervogel vergt investering

Vasthouden van de akkervogelpopulatie in Nederland kost jaarlijks tussen de 88 en 175 miljoen euro.

Met dit geld moeten er onder meer onbespoten graanranden komen, brede akkerranden worden aangelegd en de teelt van zomergranen worden uitgebreid.

Dat blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om alleen de omstandigheden in de kerngebieden van de meest bedreigde soorten te verbeteren is 12 tot 20 miljoen euro nodig. Het Planbureau wil de informatie gebruiken om inzicht te krijgen in hoeverre de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mogelijkheden voor akkervogels biedt.

Dat bedreigde soorten als de grauwe kiekendief, patrijs, veldleeuwerik, geelgors en grauwe gors straks mogelijk profiteren van het GLB is ironisch; volgens de onderzoekers is de sterke achteruitgang van populaties sinds de oorlog juist het gevolg van het Europese landbouwbeleid, dat intensivering en schaalvergroting in de hand heeft gewerkt. Door de vermaatschappelijking van het beleid kan daar wat aan worden gedaan.

Dat is nodig, omdat akkervogels nauwelijks profiteren van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Nederland geen internationale verplichtingen tot bescherming voor deze soorten heeft. De totale kosten voor beschermende maatregelen zijn relatief hoog, omdat elke soort haar eigen aanpak vereist.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  down under

  Nu de graanprijzen weer aan het stijgen zijn overweeg ik om maar eens geen toeslag aan te vragen. Hoef ik ook niet aan allerlei randvoorwaarden te voldoen.

 • no-profile-image

  gert

  Dit geld gaat allemaal naar de witte boorden achter het bureau

 • no-profile-image

  Ik mis de Spotvogel

  Ojee, dit is voer voor de dooie spotvogel!

 • no-profile-image

  Henk

  Dat zelfde Alterra is een van de organisaties die het oostvaarderwold willen ontwikkelen om de edelherten van de oostvaardersplassen naar de veluwe te laten lopen. Laat dat oostervaarderwold nu net op een plek liggen waar de grauwe kiekendief nog voorkomt. Rare adviseurs zijn het.

 • no-profile-image

  gert

  Ook de korenwolf kost miljoenen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Henk, bij Alterra (en bij de WUR in het algemeen) weet letterlijk de linkerhand niet wat de rechterklauw aan het uitvreten is. Zélfs niet als beide tengels aan hetzelfde corpus vastgenaaid zitten! Persoonlijk weet ik exact wat er zich in dat onleefbare Wageningse terrarium afspeelt. En dat wil jij niet weten. Maar ik zeg je: het ten koste van alles inverdienen van zoveel mogelijk makkelijk onverdiend geld, is daar de mode geworden. Men wéét er vrijwel niks meer uit eigen ervaring, omdat alle ware kennis om bezuinigingsredenen de deur uit is getrapt! Wat dat betreft had er maar zo een Alterra-crew op die Stavorense loc kunnen zitten! Hoi Gert, met die witte boorden valt het wel mee, zeker in hartje zomer. Zoals ik hierboven al schreef is het Alterra-rovershol bouwkundig een geslaagde kruising tussen een glasgedekte hoogoven en een tropisch sidderalenaquarium. Er huizen tegenwoordig erg veel Grote Graaiers die, anders dan hun noodlijdende tegenvoeters in de Oostvaardersplassen, de broekriem juist erg moeten vieren. Dankzij de gemeenschapsgeldenvijver, waarin men nog altijd driftig pecuniahengelend spelevaart! Dat zal hopelijk gauw gaan veranderen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Wat een schaamteloos flauwekulgewauwel. Natuurlijk hing er aan dat onderzoek het bekende gepeperde Alterra-prijskaartje. Er hoeft namelijk helemaal niks ingrijpends te gebeuren om een aantal van die soorten te behouden of terug te krijgen. NIKS DOEN, bedoel ik dus. Zoals: minder spuiten met herbiciden en zo min mogelijk met insecticiden!! Van de genoemde soorten komt de Patrijs tegenwoordig in de meeste bouwlandgebieden weinig voor en dat heeft vooral te maken met het ontbreken van onkruidrijke perceelgrenzen en het veel te kort houden van de vegetatie in de akkerranden, langs greppels en slootkanten. De Veldleeuwerik is in graslanden zeldzaam geworden omdat die vogeltjes zich in de moderne raaigrasweiden niet meer lopend kunnen verplaatsen. Het gras staat veel te dicht op elkaar en is te hoog voor de leeuwerik. In akkergebieden zitten er op veel plaatsen nog behoorlijk wat, omdat ze in vrijwel alle gewassen die daar geteeld worden wél goed uit de voeten kunnen. Letterlijk! De Geelgors is een typische gradiëntvogel van zandige gronden, die daar ook profiteert van ruige akkerranden (net als de inmiddels uitgestorven Ortolaan). Dat geldt minder voor de Grauwe Gors, die in ons land echter alleen in Oost-Groningen een akkervogel is en vroeger elders plaatselijk in stroomdalgraslanden voorkwam. Die vogel heeft wat hogere zangposten nodig en is al gelukkig als er in een graanakker een paar Speerdistels of Berenklauwen staan. Zulke planten hoeven niet noodzakelijkerwijze via Alterra bij Bakker in Hillegom te worden besteld, maar groeien vanzelf als men wat minder kwistig met de gifspuit rondgaat. En minder spuiten levert per saldo juist geld op! Blijft van dit lijstje over de Grauwe Kiekendief: een vogel van weidse en uitgestrekte graangebieden zoals de Noordfranse vlakte en delen van Noord-Duitsland en Polen. Bij ons komt die vogel alleen maar voor in Oost-Groningen en in de Flevopolders en alle paren staan onder voortdurende controle. Alterra vergeet nog de Kwartelkoning: eigenlijk bij ons een graslandvogel maar - alweer- in Groningen grotendeels levend in akkerland. Komt laat in voorjaar aan als het gewas al boven de grond staat en is bij de graanoogst al lang en breed klaar met broedproces. Hoeft helemaal niks bijzonders voor gedaan te worden, maar kan profiteren van ruige perceelgrenzen en akkerranden die niet voor de nazomer gemaaid worden. Er zijn nog wel meer akkervogels te noemen. Denk aan Kwartel, Gele Kwikstaart en Graspieper. En op veel plaatsen ook Kievit, Scholekster, Grutto en Wulp. Het is een grof schandaal dat Alterra bedragen noemt van 12 tot 20 miljoen euro om gewoon tot een natuurlijker beheer van randen, kanten en grenzen te komen. Als ik het voor genoemde vogelsoorten ga kwantificeren dan vallen daar erg veel miljoenen op af te dingen. Het beste Patrijzengebied dat ik momenteel in ons land ken ligt bijvoorbeeld in.......bloembollenstreken! Niet bepaald natuurlijke milieus. En allerminst bespuitingsluw! Als klap op de vuurpijl broeden er daar ook veel Veldleeuweriken, Gele kwikstaarten en andere weidevogels! Ik bedoel maar: bij Alterra is de Kenniseconomie kennelijk achterwaarts aan het evolueren. Dat beloofd weinig goeds voor de toekomst!

 • no-profile-image

  gerrit pauwels

  De beste beheermethode voor akkervogels is zo weinig mogelijk doen. En dat kost dus weinig geld! Onbespoten graanakkerranden kosten bijvoorbeeld helemaal niks. Ge moet alleen uitkijken dat onkruid niet teveel in zaad schiet. Wij slaan de distels gewoon met de zeis plat. Kost ook de kop niet. Ze lijken wel gek daar in Wageningen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.