353 x bekeken 11 reacties

SGP kraakt opnieuw Natura 2000

De SGP eist opheldering van landbouwminister Gerda Verburg over de aanmelding van gebieden voor Natura 2000.

Uit eerdere antwoorden op vragen van de partij leidt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf af dat er in de procedure grote fouten zijn gemaakt.

Bij de aanmelding in Brussel van de geselecteerde gebieden, zes jaar geleden, liet Nederland eventuele menselijke invloeden op de natuur onvermeld. Volgens Verburg vroeg de Europese Commissie daar ook niet om en waren gegevens hierover bovendien niet voor handen.

Die eerste stelling wordt door Dijkgraaf, die hierover vandaag Kamervragen stelde, betwist. Hij stelt dat in de toelichting bij het aanmeldingsformulier staat dat er wel degelijk rekening gehouden mag worden met menselijke activiteiten. Als het kabinet dit had gedaan, zou er nabij beschermde natuurgebieden meer ruimte zijn voor bedrijven.

Daarnaast vermoedt SGP-Kamerlid Dijkgraaf meer specifieke fouten bij de aanmelding van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinge. Aanvankelijk werd de mate van instandhouding van de natuur in dit gebied als ’goed’ beschouwd, terwijl deze later het stempel ’zeer ongunstig’ kreeg.

Dat landbouwminister Verburg vorig jaar in een brief aangaf dat het begrip instandhouding destijds is geïnterpreteerd als de juridische beschermingsstatus in plaats van de staat van de natuur vindt de SGP nog steeds merkwaardig.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkvee

  Waarschijnlijk zijn we beter af zonder een ministerie van landbouw, want het lijkt eerder op een ministerie tegen landbouw.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kijk, dat is nu aardig. De Godvrezende bij leven begravenen verzetten zich tegen adequate bescherming van wat er anno heden nog resteert van Gods Schepping! Iets om heel goed te onthouden! !

 • no-profile-image

  freek

  Je mag natuurlijk je hart luchten en op je gemak groen-links uitfoeteren....maar volgens mij is het hele natura 2000 gebeuren in de steigers gezet door twee mensen van een andere club met een groene bedrijfskleur. En die bewindsvoerders hebben te vuur en te zwaard alles verdedigd. Oh nee, mevrouw Verburg begon ineens anders te praten toen 9 juni in zicht kwam. dat vergat ik even.

 • no-profile-image

  tunis

  spreek geen onzin herkauwer, je draaid door

 • no-profile-image

  gert

  Laat Verburg maar opkomen voor de instandhouding van de landbouw,het kost weer kapitalen om zo Natura 2000 gebieden te creeren

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo is het Freek. Cees Veerman heeft eigenhandig met groene CDA-galnoteninkt de Brusselse lijst van N2000-gebieden fors uitgebreidt en de voorwaarden veel scherper gesteld, omdat hij bij de natuurbescherming in het gevlij wilde komen. Want hij had snode plannen met de landbouw in Nederland en wilde daarvoor Natuurmonumenten gebruiken. Maar daarvoor moest hij eerst wél hoog in die club zien te komen. Dat lukte via het lokvisje Tiengemeten, dat bijna in zijn achtertuin ligt. Verburg voerde braaf Veerman's voorgekookte beleid uit en pas vorig jaar bleek, hoe desastreus N2000 uitpakt voor alle agarische ondernemers in en rondom de N2000 gebieden. Veerman keek intussen vanuit zijn Goudswaards-'s Gravenlandse combikeuken toe en zag vergenoegd hoe de rapen ineens gaar werden, toen de werkelijke impact van N2000 tot de boeren doordrong! En toen was Gerda de gebeten teef en klom JP de MP in de pen en schreef een hatemail aan Barosso! Nu wil het CDA af van N2000, omdat de boerenachterban het niet langer pikt. En dreigen de bindende (doch ondemocratisch gemaakte) afspraken met de EU vergeten te worden. Waartoe een klein land dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt, zich kan verlagen!

 • no-profile-image

  L. van Acht

  Je legt de vinger op de zere plek herkauwer, en dat doet vast pijn.

  Het selecteren van de gebieden is overigens in eerste instantie puur op het voorkomen van soorten en habitats gebaseerd. Elk land moet de belangrijkste gebieden aanwijzen. De ruimte zit hem dus in het kiezen van de belangrijkste en dat zijn niet de gebieden die het meeste onder druk staan van mensenlijke activiteiten. Daar heeft men in tegenstelling tot wat de SGP beweerd wel degelijk rekening mee gehouden. Bovendien heeft NL ook helemaal niet zoveel oppervlakte aangewezen. Vrijwel alle andere lidstaten hebben een hoger percentage van hun grondgebied benoemd als Natura 2000 gebied.
  Ten slotte betekent aanwijzing ook helemaal niet dat menselijke activiteiten niet meer zouden mogen. In tegendeel, in die zin is de Europese wet een afzwakking ten opzichte van de oorspronkelijke Nederlandse wetgeving. Alleen is er inmiddels meer aandacht gekomen voor de handhaving. En daar schort het nodige aan in dit land.

 • no-profile-image

  Gedupeerde

  Zelfs de crisis en herstelwet biedt geen uitkomst. Jammer dat bij verkiezingen de grote hoeveelheid groenlinks ambtenaren binnen LNV ook niet vervangen worden net als de minister.
  De gevolgen van natura 2000 blijken steeds groter dan vooraf verwacht. Volgens mij is dit willens en wetens zo ingediend!

 • no-profile-image

  Evelien van G.

  Dit niet melden van menselijke activiteiten en het opnemen van niet kwalificerende soorten is regelmatig onder de aandacht gebracht van ZLTO. Maar het ministerie deed er samen met hen alles aan om deze gegevens onder tafel te houden. Triest dat om dit te herstellen de Crisis- en Herstelwet er moest komen. Veel boeren moeten bloeden voor deze houding van ZLTO!

 • no-profile-image

  Henk vd V

  Inderdaad, ZLTO wist al de dingen die de SGP en VVD mbt Natura 2000 naar voren hebben gebracht. Maar ze hebben het niet gebruikt. Willens en wetens moest dit beleid uitgevoerd worden. Daardoor moeten Ned. boeren enorm investeren in ammoniakreductie, terwijl dat in andere EU landen helemaal niet nodig is!!!

 • no-profile-image

  landbouwer

  Als er beperkingen komen rondom Natura 2000 gebieden dan moet de overheid de gedupeerden netjes schadeloos stellen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.