Redactieblog

187 x bekeken

Niets gaat snel

Als je als burger of bedrijf iets wilt, dan moet je naar de gemeente.

Bij de gemeente is een 'loket' waar je je dan kunt melden: een klein raampje aan het einde van een sombere gang, waar je nummertjes moest trekken om na lang wachten met een vervelend mannetje je zaken te bespreken.

Binnenkort is dat verleden tijd: er komt een virtueel 'omgevingsloket'. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht regelt dat voor een project voortaan nog maar een enkele vergunning – de omgevingsvergunning – nodig is, in plaats van allerlei verschillende, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, bestemmingsplanontheffing, kapvergunning enzovoorts. Dat klinkt aantrekkelijk.

Eindelijk legt de overheid de last van al die vergunningen niet meer bij de burger, maar bij zichzelf. Je dient één aanvraag in en de overheid moet alles aan elkaar knopen.

Helaas treedt de wet alsmaar niet in werking. Eerst zou dat op 1 januari 2009 zijn, toen werd het uitgesteld tot januari 2010. Er volgde opnieuw uitstel tot 1 juli 2010, maar ook dat gaat niet lukken. De minister heeft nu bekend gemaakt dat inwerkintreding "echt" zal plaatsvinden op 1 oktober a.s. Vaak is het de wetgever die voor vertraging zorgt. Reden voor het uitstel van de Wabo is een andere.

De wet staat namelijk al sinds 2008 in het Staatsblad. Reden voor uitstel: de computers en de software zijn nog niet klaar. De snelle jongens van de ICT kunnen weer eens niet meekomen met de wetgever. Maar ook de ambtenaren bij provincies en gemeenten moeten er nog mee oefenen. Hele organisaties worden omgegooid, taken herverdeeld, salarisschalen aangepast, bureaus verplaatst, leidingen verlegd, computers geïnstalleerd en cursussen gevolgd. Als het klaar is kun je alles regelen via www.omgevingsloket.nl.

Trouwens: ook nu al kan men daar een kijkje nemen. Het ziet er prachtig uit. Betrekkelijk eenvoudig ook. Die sombere gang, en die nummertjes zijn binnenkort verleden tijd. Lang wachten zal wel blijven, maar dat kun je vanaf 1 oktober gewoon thuis doen, achter je beeldscherm. Maar die vervelende mannetjes, waar zij die gebleven?

Of registreer je om te kunnen reageren.