Redactieblog

232 x bekeken

LTO Noord: claim op 38 procent Gelderse landbouwgrond

Op bijna 40 procent van de landbouwgrond in Gelderland ligt een niet-agrarische claim.

Dat concludeert LTO Noord Gelderland op basis van een onderzoek door de HAS Den Bosch. Voor hoeveel hectare landbouwgrond Natura 2000 een negatief effect heeft, is niet exact in beeld. LTO Noord schat op meer dan de helft van de landbouwgrond in Gelderland druk zit vanuit niet-agrarische hoek.

Op ruim 8 procent van de  Gelderse landbouwgrond ligt een harde claim. De landbouw zal daar gaan verdwijnen. Ongeveer 30 procent van het areaal geldt als zoekgebied. hier moet nog vastgelegd worden waar de grondclaims exact komen. Hieronder vallen ook gebieden waar grond naast de agrarische bestemming ook een andere bestemming krijgt, zoals waterberging. De 38 procent komt overeen met 91.690 hectare van de in totaal 242.526 hectare landbouwgrond in Gelderland.

Voorzitter Ben Lichtenberg van LTO Noord Gelderland spreekt van een treurige constatering. "Maar we hadden dit beeld wel verwacht. Er is een stortvloed aan claims. Er zijn teveel plannen die bovendien een veel te lange uitvoeringstermijn hebben. Dit leidt tot langdurige onzekerheid voor de agrariërs, maar ook voor andere doelen als natuur en recreatie. Deze worden door de planologische onduidelijkheid ook niet gerealiseerd."

Lichtenberg vindt dat de overheid strakker moet prioriteren, omdat er nu teveel plannen zijn die niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. "Begin dan bij de landbouwdoelen; andere doelen zoals natuur en recreatie volgen dan vanzelf", vindt Lichtenberg. Hij doelt op verbetering van de verkaveling.

Of registreer je om te kunnen reageren.