Redactieblog

182 x bekeken

Actie op grondmarkt door voorjaar

Het voorjaar zorgt voor meer leven op de agrarische grondmarkt. Dat constateert voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

"Traditioneel trekt de grondmarkt in het voorjaar aan. Dat gebeurt nu ook", zegt Boertjes. De grondmarkt lag afgelopen maanden vrijwel stil. "Ondanks de economische crisis en de moeilijke financiële situatie in de agrarische sector zien we dat boeren toch weer grond aankopen." De belangstelling voor de aankoop van grond komt zowel vanuit de melkveehouderij als vanuit de akkerbouw. "Er worden zowel grote als kleine percelen verkocht. Zeker als buurmans grond te koop komt, zijn ondernemers bereid om grote percelen te kopen", zegt de makelaar.

Aan de aanbodkant is er afgelopen maand weinig veranderd. "Het aanbod neemt niet opeens sterk toe, maar het loopt wel door. In de huidige markt zijn vraag en aanbod goed in evenwicht. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen stabiel blijven", aldus Boertjes. De verwachting dat de prijsdaling die lokaal was ingezet door zou zetten, komt nog niet uit.

Een opvallende verschuiving vindt plaats op de markt voor intensieve veehouderijbedrijven. Op deze markt was het al jaren rustig. "De handel in bestaande intensieve veehouderijbedrijven neemt echter toe. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de afgelopen maand meer bedrijven verhandeld dan in de maanden daarvoor. De locaties worden hierbij weer gewoon in gebruik genomen", legt Boertjes uit. Hiermee lijkt een verschuiving te ontstaan. Eerder waren bestaande locaties niet in trek, maar kochten de grote ondernemers locaties waar ze een nieuwe stal konden bouwen. Nu worden de bestaande stallen eventueel gerenoveerd en anders weer gebruikt als productielocatie. De prijs van deze objecten is in de laatste maanden niet veranderd.

De markt voor complete melkvee- en akkerbouwbedrijven is vrijwel onveranderd. Met name in het Noorden worden wel bedrijven verkocht. Kopers zijn hierbij verplaatsers, maar ook schaalvergroters. "We zien nog steeds dat grote sterke bedrijven met het oog op de toekomst een compleet bedrijf overnemen."

Of registreer je om te kunnen reageren.