161 x bekeken

Kabinet wil advies over krimpgebieden

Het kabinet wil advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp.

Daartoe heeft de ministerraad gisteren besloten. Het advies moet komend najaar worden opgeleverd.

Vorig jaar stelde het kabinet samen met provincies en gemeente een actieplan krimp vast. Daarin beschrijven zij hoe zij de ongewenste gevolgen van bevolkingsdaling willen bestrijden. Vooral het landelijk gebied heeft hier in toenemende mate mee te kampen. Tegelijkertijd biedt krimp ook kansen voor een betere leefbaarheid.

Volgens het kabinet is krimp een onontkoombaar proces waar gemeenten tijdig op moeten inspelen. De SER moet aangeven hoe de bewustwording hierover moet worden vergroot en het bedrijfsleven kan inspelen op deze veranderingen. Ook wil het kabinet weten welke kansen krimp biedt voor natuur, recreatie en toerisme.

Of registreer je om te kunnen reageren.