Redactieblog

564 x bekeken 1 reactie

Brabant

Als zelfs Noord-Brabant ineens akelig doet tegen de veehouderij is er wel wat aan de hand.

Groningen, Zeeland, Noord-Holland, van dat soort provincies verwacht je wel dat ze, met een mengsel van partij-voor-de-dieren-gedachtegoed, akkerbouwmentaliteit en not-in-my-backyard-sentimenten, geen ruim baan geven aan veehouders.

Maar Noord-Brabant! Daar is het tenslotte zo’n beetje uitgevonden, het houden van heel veel varkens, kippen en geiten, in heel veel schuren, vlak bij dorpen en natuurgebieden. In Brabant hebben ook de besturen van gemeenten en provincies altijd veel oog gehad voor de ondernemende Brabanders. Nog steeds wel: in Boekel kun je een bouwvergunning binnen een kwartier afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Ze noemen dat daar trots "Boekels Model". Wie herinnert zich niet dat in 1984 alle Brabantse gemeentehuizen een weekeinde open zijn geweest om tal van bouwvergunningaanvragen in ontvangst te nemen. Daarmee kon de wet die de boel op slot zou zetten worden ontdoken.

Vele gemeentebesturen in Nederland zijn ooit besprongen door een Brabander met zijn advocaat met een vergunningaanvraag voor veel varkens of kippen. Buiten Brabant worden de Brabantse veehouders door sommigen bezien met vrees en beven (’de Brabanders komen’) en door anderen weer met jaloezie.

Nu is het afgelopen met de Brabanders. De provincie wil niet meer meewerken. Geitenbedrijven moeten ophokken en verplaatsen, nieuwe megastallen komen er niet meer, de varkensrechten van buiten de provincie wil men niet meer in Brabant toelaten. Deze omslag is vermoedelijk het gevolg van de steeds verdergaande inzichten in de gezondheidsrisico’s van de veehouderij. Stank, ammoniak, landschapsvervuiling, natuurbederf, veeziekten, in Brabant was het nooit een probleem. Maar als je over volksgezondheid begint, tja, dan wordt alles anders.

In Brabant kan het misschien wel een tandje minder, maar het zal toch niet zo zijn dat varkens, geiten en kippen dezelfde weg gaan als asbest? Van nuttig naar verderfelijk? En zo ja, wie moeten we daarvan dan de schuld geven?

Eén reactie

  • no-profile-image

    Realist

    Ik denk dat Willem Bruil wat door slaat. Brabant is van vroeger uit een sterke landbouwprovincie. Hoofdzaak waren koeien, varkens en kippen met wat tuinbouw en akkerbouw. Maar vooral het gemengde bedrijf, dus van alles wat. Bij elke loonsverhoging werd er een tak afgestoten of ging een van de kinderen buitenshuis bij verdienen. Er zijn veel loonsverhogingen geweest, zodat er weinig bedrijven met meer dan een tak hebben. En zelfs de vrouw gaat op veel plaatsen buitenshuis werken. Niet de boer is hier van de schuld, maar de maatschappij. Iedereen wil en moet meer verdienen om de kosten te betalen. Dat de boeren door hun moed en doorzettingsvermogen een groot bedrijf hebben opgezet, is door deze gang van zaken gekomen. Doordat in 1983 de melkquotum werd ingesteld zijn veel jongeboeren aan de varkens begonnen. Dit moest ook met een flinke omvang om de kost te verdienen. Maar eenmaal zit men tegen het plafond en houdt het op. Dan stijgen de kosten boven de baten. De overheid had in moeten zien dat er structuurbeleid gevoerd moet worden. de bedrijven moeten door kunnen ontwikkelen zodat ze rendabel blijven. Maar het ontwikkelen van LOG gebieden is het slechtste wat men kon bedenken! De bedrijven moeten voldoende afstand houden van elkaar en van woningen van derden. Dit is voor de gezondheid voor mens en dier belangrijk. Er liggen voldoende bedrijven op gunstige plekken. Als men deze de nodige kans geeft om tot een acceptabele eenheid uit te groeien kunnen ze lang vooruit. Maar dit is totaal uit de hand gelopen. De bedrijven moesten op een hoop gezet worden, en de vrijkomende lanbouwgrond in het buitengebied moet natuur worden. Hiermee help je alles nar de bliksem. Dit dank aan de natuurjongens en de LTO en nog meer van zulke organisaties. Waar zijn ze mee bezig? De burgemeester van Venray had er geen goed woordt voor over. Ik denk dat hij de juiste woorden gebruikt heeft! Wie kan aan zo iets doms me werken?

Of registreer je om te kunnen reageren.