Commentaar

734 x bekeken 6 reacties

Oostvaardersplassen als eldorado voor wild zwijn

Staatsbosbeheer schoot eind november in de Oostvaardersplassen een wild zwijn af. Het is verboden gebied voor zwijnen. Toch kunnen ze er goed uit de voeten, beter dan op de Veluwe.

door Marcel Vossestein

Hét – mogelijk grootste – probleem van de wilde zwijnen is dat zij nergens meer op een volledig natuurlijke manier (kunnen) leven. Vóór de komst van de mens hadden zij Nederland al tienduizenden jaren bewoond. Voor hen als moerasdier bij uitstek moet het toenmalige Nederland een eldorado zijn geweest. Dat zal daarom juist ook voor de Oostvaardersplassen gelden.

Enkele tientallen exemplaren met voldoende diversiteit in bloedlijnen zullen binnen drie à vier jaar met een omvang van minstens zo’n 3.000 exemplaren het gebied bevolken, waarna een stabilisatie zoals berekend zich af zal kunnen tekenen.

Een daarna veronderstelde aanwas, met gemiddeld 1,4 biggen per zeug , stuwt de winterse aantallen met ruim 54 procent op en vervolgens zal de even grote natuurlijke sterfte (35 procent van het aantal in de zomer) weer tot het gemiddelde stabiele niveau in de nawinter terugbrengen.
De wilde zwijnen zouden de ten opzichte van de Veluwe tien keer kleinere, maar tien keer vruchtbaardere Oostvaardersplassen – na stabilisatie – in vergelijkbaar aantal bevolken.

Het rekenkundig construeren van de door de natuur gestabiliseerde populatie legt opmerkelijke verschillen bloot met de door menselijk ingrijpen overheerste – en gemiddeld (tussen zomer- en winterstand) vrijwel even grote – populatie op de Veluwe. Meest in het oog springt de gemiddelde vruchtbaarheid van 1,4 biggen per zeug in de Oostvaardersplassen tegenover de 5,9 biggen per zeug op de Veluwe.

Daarmee proberen de wilde zwijnen hun aantallen op het nu al jaren bestaande gemiddelde (van aantallen in de zomer en de winter) van circa 3.500 af stemmen. Dit heeft grote gevolgen voor de gemiddelde populatieopbouw van zomer en winter: Daarnaast springt het grote verschil tussen het afschot van ruim driekwart (3.900 = 76,5 procent) van de zomerpopulatie op de Veluwe in het oog tegen de natuurlijke sterfte van ruim een derde (1.600 = 35 procent) in de Oostvaarderplassen.
Natuurlijke sterfte vormt voor dieren een volkomen natuurlijk proces. Voor wilde zwijnen als bij uitstek sociale dieren moeten de jaarlijkse rigoureuze uitdunningen van populaties en vernietigingen van familieverbanden op de Veluwe nauwelijks besefte drama’s vormen. Ook wordt duidelijk dat de door de Faunabeheereenheid (FBE) Veluwe (beleidsmatig) nagestreefde populatieopbouw feitelijk ondeugdelijk is en sterker op vergroting van de populatie is gericht, omdat het door ouderdom niet meer vruchtbaar gedeelte van de populatie wordt afgeschoten (vergrijzing kent het Veluws wild allerminst).

Dit maakt het verschil tussen ecologisch beheer en het traditionele – en vooral sinds 2007 meest extreme – beheer duidelijk. Het is onbegrijpelijk dat het meest diervriendelijk beheer juist het meest bekritiseerd wordt.

Marcel Vossestein is voormalig voorzitter van de natuurbeschermingscommissie van de KNNV, vereniging voor veldbiologie

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Het lijkt mij een uitstekend plan om wilde zwijnen uit te zetten op de oostvaarders plassen.
  Vervolgens net als bij de grote grazers vooral niet aan beheer doen en afwachten of de berekeningen van de heer Vossenstein daadwerkelijk kloppen.
  De tijd zal het leren.

 • no-profile-image

  Alsof de situatie in de oostvaarderplassen nog niet erg genoeg is.

 • no-profile-image

  Beste W. Geverink,
  Dat ben ik helemaal met u eens maar een dergelijk project om zwijnen uit te zetten op de oostvaarders plassen zal de ogen van ieder weldenkend mens openen.
  Het is m.i. een goede mogelijkheid om aan te tonen dat wildbeheer pure noodzaak is en blijft.
  Op deze manier worden namelijk tastbare feiten aangetoont.

  Groet.
  J@gertje

 • no-profile-image

  De ogen van ieder weldenkend mens zijn al lang geopend. Daar hoef je niet nog eens een nieuwe lichting dieren voor te laten lijden.

 • no-profile-image

  Beste Kritische Lezer,
  Blijkbaar heeft de heer Vossenstein nog niets geleerd van de ellende op de O.V.P.
  Als ik zijn pleidooi serieus moet nemen is ook hij toch weer een groot voorstander van het opnieuw laten creperen van nog meer dieren.
  Alles moet blijkbaar nogmaals herhaald worden.
  Ik zou bijna uit uw reactie opmaken dat u tegenstanders van wildbeheer niet tot de weldenkende mensen plaatst

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Het uitgangspunt van het Oostvaardersplassen beheer is toch dat de natuur zijn loop moet hebben? Voor grote grazers is dit door de beleidsmakers zo bepaald, voor wildevarkens geldt dit niet. Zij mogen zich hier niet vestigen ookal is dit helemaal,volgens hun eigen >natuurlijke< drang. Welke hersen kronkel bezit de bedenker van deze puur natuurlijke benadering van het beheer van dit gebied. Het woord beheer duidt er op dat er geen sprake is van puur natuurlijke wetten in het gebied. De enige natuurlijke wet die in de OVP plassen gildt de wet "Over bevolking leidt tot creperen van de populatie".

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.