250 x bekeken 1 reactie

Jaar van trendbreuken

agd.media
Als één ding opvalt in een terugblik op het jaar 2010, is het de trendbreuk die op tal van terreinen is ingezet.

Met als meest in het oog springend het beleid vanuit Den Haag, dat in elk geval in eerste aanzet veel meer boer- en tuindergericht lijkt te zijn dan de laatste jaren het geval is geweest. Ook de landbouw zelf vaart een nadrukkelijk andere koers. Waar voorheen met name dierenorganisaties als Grote Boze Wolf werden gezien, is een aantal daarvan omgevormd tot natuurlijke bondgenoten. De ommezwaai was al voorzichtig ingezet met de samenwerking met een gematigde organisatie als de Dierenbescherming. Een alliantie met het veel recalcitranter en uitgesprokener Wakker Dier was tot voor kort ondenkbaar en zorgt voor een definitieve trendbreuk.

Toegegeven, deze vrijage is vooral iets van de voorlieden van de sector en doet nog steeds een aanzienlijk deel van de achterban gruwen. Maar waar eerst LTO in de persoon van Siemjan Schenk een gezamenlijke campagne mogelijk achtte, deed ZLTO-voorzitter Hans Huijbers er kort daarna een schepje bovenop, door Wakker Dier de beste partner van de landbouw te noemen als het gaat om dierenwelzijn. Met Huijbers is toch al een man genoemd die voor trendbreuken zorgt. Hij bepleitte bijvoorbeeld in het voorjaar van 2010 begrenzing van de groei. Waar jarenlang, zeker in de voorhoede van de belangenbehartiging, schaalvergroting als toverwoord gold is er dankzij Huijbers nu "eigenschaligheid" als alternatief.

Ook dit voorbeeld toont aan dat de sector steeds meer maatschappelijke geluiden probeert te vertalen naar de praktijk en zich zo een wijze weg naar de toekomst baant. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk en soms ook te snel voor een deel van de troepen, maar de aanzet is er ontegenzeggelijk.

Een ander voorbeeld daarvan is het einde aan de biggencastratie. Van kleine projectjes kwam het in 2010 tot grote doorbraken op dit gebied: eerst met de aankondiging van
Albert Heijn om te stoppen met de verkoop van gangbaar varkensvlees en alleen nog maar vlees met het Beter Leven-keurmerk te gaan verkopen, mogelijk gemaakt door een verbond met Vion. Later in het jaar volgt de aankondiging dat een einde van castratie in de EU op handen is.

Ook in Brussel worden stappen gezet die als een kentering met voorgaand beleid kunnen worden beschouwd. Zo gaan lidstaten zelf bepalen of boeren transgene gewassen mogen telen en is een einde aan het jarenlange diermeelverbod aanstaande. Dergelijke trendbreuken vallen in het niet bij wat in Den Haag plaatsheeft. Waar de sector eerst nog de val van kabinet Balkenende IV betreurt en lobbyt voor behoud van het bedreigde landbouwministerie, slaat de stemming radicaal om als de gedoogregering van Mark Rutte eenmaal is aangetreden en het fusieministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een feit is.

Want met staatssecretaris Henk Bleker voorop en minister Maxime Verhagen in zijn kielzog is sprake van een fundamenteel ander boerenbeleid. De ondernemer staat weer voorop, ten koste van natuur. Plots lijkt door boeren en tuinders verfoeid beleid verleden tijd. Of dat daadwerkelijk zo is, valt nog te bezien. Maar duidelijk is dat een grondhouding van de ploeg van Mark Rutte. Een premier, ook al anders dan zijn voorgangers, die op de kracht van de agrarische sector tamboereert.

Al met al zijn dat positieve tekenen richting de toekomst, hoewel niet allemaal eenduidig. Feit is wel dat heel wat veranderingen weer moed geven voor de toekomst. Dat is een hoopvolle gedachte, eind 2010.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bleker for president!

Of registreer je om te kunnen reageren.