295 x bekeken

Twee miljoen voor dierenwelzijn

Veehouders kunnen volgend jaar aanspraak maken op drie nieuwe subsidieregelingen voor dierenwelzijn.

Staatssecretaris Henk Bleker stelt hiervoor twee miljoen euro aan Europees geld beschikbaar.

Zo komt er een certificeringsysteem voor boeren die bovenwettelijke maatregelen nemen. Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen en een certificaat weten te bemachtigen, hebben recht op een vergoeding van 60 procent van de kosten van ondersteunende activiteiten. Investeringskosten worden niet gesubsidieerd.

Dit systeem moet door de markt zelf worden opgezet, bijvoorbeeld door een branche-organisatie, en goedgekeurd door de staatssecretaris. De certificerende instelling dient ook voor de administratieve controles bij de aanvragers te zorgen. Aanvragen kunnen worden ingediend via de gecombineerde opgave in het voorjaar.

Daarnaast stelt de staatssecretaris twee nieuwe regelingen open voor specifieke diersoorten. Een daarvan is bedoeld om de aanschaf van wroet- en speelmaterialen voor varkens te stimuleren. De andere maatregel moet contractdermatitis bij vleeskuikens verminderen. Ook voor deze twee subsidies geldt dat de aanvraag via de gecombineerde opgave verloopt.

Met de regelingen geeft Bleker nadere invulling aan het zogenoemde artikel 68 van het Europese landbouwbeleid. Sinds de tussentijdse aanpassing van dit beleid, in 2007, mogen lidstaten op basis van dit artikel een deel van het toegewezen budget vrijelijk besteden, onder meer voor de stimulering van meer diervriendelijke productiemethoden.

Of registreer je om te kunnen reageren.