203 x bekeken 16 reacties

Provincies dreigen Bleker met schadeclaims

De twaalf provincies stellen het rijk aansprakelijk als het schrappen van de robuuste verbindingszones leidt tot schadeclaims.

In een brief aan staatssecretaris Henk Bleker schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat het onmogelijk is per direct de uitgaven hieraan stop te zetten.

Bleker eist van de provincies dat zij geen nieuwe verplichtingen aangaan voor de aanleg van robuuste verbindingszones. Ook behoudt hij zich het recht voor alle andere uitgaven uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) niet langer te vergoeden. Volgens het IPO is die eerste bepaling onmogelijk en de tweede onredelijk.

"In verband met aangegane juridische verplichtingen zijn in de komende periode uitgaven voor Recreatie om de Stad en robuuste verbindingen noodzakelijk", schrijft de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten namens het IPO. "Het niet nakomen hiervan leidt tot schadeclaims die provincies niet voor hun rekening zullen nemen. Hier geldt aansprakelijkheid voor het Rijk."

Ook voor andere doeleinden is het volgens Van Heugten onvermijdelijk dat de provincies nieuwe verplichtingen aangaan; eerder gesloten contracten en Europese regelgeving nopen daartoe. Hij wijst er op dat het stopzetten van projecten leidt tot stagnatie van gebiedsprocessen, waar tevens de landbouw nadeel van zal ondervinden. Immers, uit het ILG wordt bijvoorbeeld ook kavelruil en structuurversterking van de sector gefinancierd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad Watersnip, de onbeteugelbare machtsgeilheid heeft Rutte en Verhagen tot complete politiek-bestuurlijke blindgangers gemaakt. Na alles wat er afgelopen decennium al mis is gelopen met LNV kon dit kabinet er niet langer onderuit om dat ministerie als zelfstandig departement te ontmantelen en elders onder te brengen. Omdat Verhagen het verschil tussen een kip, een rund, een varken en een bloemkool alleen maar op de menukaart kan onderscheiden, rukte men dus Henk Bleker uit de Ruiten AAse beekvaagklei. Louter vanwege zijn Welshponyhobby. Bert, de EHS is al ruim 20 jaar de BASIS van het Nederlandse natuurbeleid. Daarmee nu stoppen is net zo achterlijk als halverwege de bouw van een verkeersbrug of tunnel de werkzaamheden stilleggen! Zeven kabinetten werkten aan het tot stand komen van de EHS en dat beleid moet gewoon voortgezet worden. Maar die vermaledijde Robuuste Hoofdstructuur is een heel ander verhaal. Die toverde men uit de Nieuwe Natuurhoed en dat had nooit mogen gebeuren zonder een diepgaand onderzoek naar de ecologisch-ruimtelijke haalbaarheid en de realistische toekomstperspectieven. Het wordt geheid een vergelijkbaar fiasco als bijv. de Betuwelijn en moet dus per direct gestopt worden. Dat kan en mag echter niet gelden voor N2000, want dat project is een Europese Verplichting waaraan ons land bindend gehouden is. Dat Cees Veerman de N2000-eisen extreem verzwaard heeft en het aantal gebieden sterk uitbreidde, is iets waarvoor Bleker met zijn eigen partij maar moet afrekenen. Maar de EU-verplichting blijft! Melkveehouder, waar heb jij het over man? Vrijwel al die nieuwenatuurhumbug waar het nu over gaat kwam tot stand onder CDA-ministers. Sinds wanneer zijn die links?

 • no-profile-image

  watersnip

  zie hier de gevolgen van een kortzichtig regeerakkoord. Politici van CDA en VVD laten zien dat ze dus zonder kennis van zaken bezuinigingen in boeken die er niet zijn. Dat is opmerkelijk, want juist het CDA en de VVD hebben jarenlang een minister voor Landbouw geleverd. Ik kan mij geen PvdA minister voor Landbouw herinneren.
  Dit kabinet maakt alleen maar brokken, voorspel ik en biedt geen oplossingen voor de problemen voor landbouw maar vooral maatschappelijk.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Er zit nog teveel groen links bagger bij de provincies, wacht de volgende provinciale staten verkiezing maar af dan gaat er daar ook heel wat veranderen. (de overheid die schadeclaims tegen zichzelf indient is voor mij niet echt geloofwaardig)

 • no-profile-image

  pum

  ja,het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 • no-profile-image

  john

  het wordt tijd dat de provincies opgeheven worden.

 • no-profile-image

  Opa Bakkerbaard

  Heeft Bleeker al een lintje? anders wordt het tijd dat hij hiervoor opgegeven word.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  "natuur" maken kost nog veel meer.

 • no-profile-image

  Demeter

  Weer niet goed. Stem dan eens op een partij met 0 fouten.

 • no-profile-image

  Huub van 't Hart

  Boeren en natuurorganisaties zijn in Midden-Delfland op elkaar aangewezen om gezamenlijk een nieuwe toekomst voor dit veenweidegebied mogelijk te maken. Een Botte Bijl-politiek helpt daar niet bij. Maak in elk geval een onderscheid per gebied.

 • no-profile-image

  Han

  Laat de provincies eens aangeven waar zij het eld weg willen halen, zonder de sociale en economische onderwerpen te schaden? Of willen de provincies inderdaad dat de economie en daarmee het land in schoonheid ten onder gaat? Laat de regerings partijen duidlijk aangeven waar de financieele schoen wringt, de verkiezingen voor het provunciaal bestuur staan voor de deur. De kiezer weet donders goed dat je je Euro maar 1 X kunt uitgeven en ook dat er zaken belangrijker zijn dan een ecologische verbindings zone o.i.d.

 • no-profile-image

  Ton

  Goed gedaan Bleker, voor dat ze alles kapot maken. De landbouw is de grootste en beste natuur. Daar is voesel daar komen de vogels en ander wild op af om te eten. Zonder landbouw geen wild!

 • no-profile-image

  gert

  De boeren hadden Verburg en Veerman met schadeclaims moeten confronteren door de beperkingen van EHS en Natura 2000

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Oppassen Grenswachter. Volgens Hans uit Zwartsluis ben je dan een zeurpiet die vanaf de kantlijn staat te schreeuwen en leg je de schuld van wat je is overkomen bij anderen. Niet doen dus, gewoon accepteren dan ben je een brave jongen.

 • no-profile-image

  Bert

  Verbindingszones is een dingetje van Nederland, en heeft niets met Europees beleid te maken.

 • no-profile-image

  PAS

  Kunnen we de schade ook claimen die de Stikstofverordening van Brabant ons kost? Bedrijven met een piekbelasting verplaatsen, maar er is geen geld. Stop dus dat geld voor de robuuste verb. zones daar maar in

 • no-profile-image

  degrenswachter

  goed gedaan heer Bleker ga zo door .
  kijk eens wat het ons als boeren al gekost heeft al die onzin
  wij hadden schadeclaims moeten kunnen indienen
  je bedrijf is in een keer waardeloos al er een natuur claim opgelegd wordt.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.