Redactieblog

232 x bekeken 18 reacties

Mensen en meningen over ons (6)

LTO is onze boerenorganisatie. Je zou denken dat de medewerkers je op handen dragen. Niet allemaal, zo bleek me.

"Weet je waar ik me dood aan erger? Dat zijn de boeren, die geen lid zijn van de LTO. Ze hebben enorm veel kritiek, maar meedoen, ho maar. Ze kiezen voor de gemakkelijke weg. Op de zijlijn commentaar geven op de ontwikkelingen. Daar zijn ze sterk in. Maar nooit verantwoordelijkheid dragen. Niet als lid, niet als bestuurder, maar ook niet door mee te betalen. En toch liften ze maar mooi mee op de successen die we behalen. En dat zijn er genoeg.

Want wie heeft er mede voor gezorgd dat deze herfst op bepaalde gronden de mest langer kon worden uitgereden? Wij als LTO. Wie zorgt er voor dat gemeentelijk bestemmingsplannen voor het buitengebied zorgvuldig worden bestudeerd en bijgestuurd? Inderdaad, ook de LTO.

En dan die duizenden bestuurders, die zich het vuur uit de sloffen lopen om voor de leden zoveel mogelijk resultaat te halen. Deze collega’s doen het werk en degenen, die aan de zijlijn staan geven het commentaar. Ik vind dat zo zwak, zo weinig professioneel en zo asociaal.

En altijd dat gezeur over ons als medewerkers. Ze doen net alsof wij de kantjes er af lopen. Niks is minder waar. Een 36-urige werkweek? Vergeet het maar. Al die avonden, dat wij naar boerenvergaderingen gaan. We klagen er niet over, het is ons vak, maar dat boeren, die geen lid zijn, negatief over ons oordelen, daar kan ik slecht tegen.

Toegegeven, wij krijgen genoeg waardering van onze eigen leden. Maar de groep, die meelfit zonder te betalen en wel profiteert, ik word er misselijk van."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hallo Exact, de problemen waar de boeren tegenwoordig mee worstelen zijn niet veroorzaakt door de boeren zelf. Maar door mensen buiten de landbouw. En LTO heeft daar ook nog aan meegewerkt. We zijn nu zover gezakt dat de boeren de landbouwproblemen mogen oplossen die door anderen veroorzaakt zijn. Maar boeren zullen dat niet kunnen doen met een LTO als medeveroorzaker van al die problemen. Dat zal beter met de sectorale vakbonden mogelijk zijn.

 • no-profile-image

  ach wat zijn we

  Ik word kotsmisselijk van dat alle lto varkenshouders altijd maar meeliften met de verdiensten van de nvv bah misschien moet de nvv die paar leden van de lto maar eens een rekening sturen

 • no-profile-image

  nog een kritische lezer

  Beste lto medewerker, bij u is het kwartje nog niet gevallen.Dan pas ga je inzien dat lto geen organisatie is die opkomt voor de belangen van boeren.

 • no-profile-image

  Hans

  Als boer ken ik het fenomeen ´vrijdagmiddaggevoel´ niet, maar als ik de vergaderboer zo lees, doet het me meer denken aan een ´maandagmorgengevoel´. Al die boeren, je doet het nooit goed voor iedereen. De frustratie is menselijk, zo zullen politici zich ook wel eens voelen, de ouder in de schoolbesturen, de buurtvoorzitter, iedereen die meer verantwoordelijkheid neemt dan ´kantlijnbrullen´.
  Of Vergaderboer hiermee iemand een dienst bewijst waag ik te betwijfelen. Medelijden voor al die hardwerkende LTO´ers krijg ik er niet van, terwijl de Kritische Lezer al weer z´n hoeven over de betonvloer schraapt om Henk v.d. Pol nog eens op het podium te zetten. Pol nog bij Bleker geweest? Kritische Lezer misschien? Nee, dan kunnen we het denk ik beter hebben over de mensen die altijd en eeuwig slachtoffer van hun omgeving zijn, die door alles en iedereen onrecht wordt aangedaan, die zwelgen in zelfmedelijden omdat een ander het verkeerd heeft gedaan, niets heeft gedaan of meer had moeten doen. Als de spiegels in huis gebarsten zijn resteert niets anders dan schelden op internet. En dan maar niet al te goed in de reflectie van het beeldscherm kijken...
  Daar hoeft LTO wat mij betreft niets voor te doen, daar kun je namelijk niets voor doen wat in de buurt komt van wat ze van een ander verwachten

 • no-profile-image

  natuurboer

  Welbeschouwd had begin jaren `90 vorige eeuw LTO in de huidige vorm nooit opgericht mogen worden. Daarvoor liggen de belangen van veehouders, akkerbouwers en tuinders te ver uit elkaar. En zijn zelfs tegenstrijdig te noemen. Gezien dat gegeven heeft LTO met een (onmogelijk) mandaat nooit goed in de rails kunnen staan. Het is eerder gemakzucht van samenleving en poltiek geweest om LTO in het leven te roepen. Zodoende hoefden de politiek/samenleving de standpunten van de verschillende sectoren niet onder één noemer te brengen. Daar mocht dan een LTObestuur voor opdraven. Zelfs voor een meest vakbekwaam LTObestuur samen met de meest toegewijde medewerkers, is dat bij voorbaat een schier onmogelijk opgave. Sectorale belangenbehartiging schept volgens mij veel meer duidelijkheid bij de standpuntbepaling van de verschillende sectoren. Waarna die standpunten vervolgens door politiek en samenleving meer praktijkgericht onder één noemer te brengen zijn.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Heb niets tegen de LTO.Vind het een nuttige organisatie. Maar ik hen wel het idee dat zij niet voor alle leden opkomen. Er wordt voornamelijk gesproken over de sector. Volgens mij moeten zij voor hun leden opkomen. Het voortdurend zeuren om nog meer grote gebieden voor grootschalige glastuinbouw is m.i een voorbeeld van....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja, ik voelde mij ook niet meer zo thuis bij het LTO, helaas. Natuurlijk kijk ik naar mijn eigen bedrijf, en dan is het LTO voor mij geen belangenbehartiger meer. Heeft ook vooral te maken met dat het steeds meer een Haagse organisatie lijkt in plaats van een boeren-belangen- organisatie. Daarbij heb ik ook nog het gevoel dat LTO maar al te graag voor de Haagse muziek uit loopt. Straks mogen wij nog een maand korter onze percelen bemesten, ik heb van LTO geen protest gehoord. Dat vergaderboer een beetje misselijk wordt van het feit dat boeren niet meer vanzelfsprekend lid zijn deze club, tja…

 • no-profile-image

  geert

  zo zo moegestreden lto collega jij hebt het ook niet gemakkelijk maar wat wilje ook anders als je de belangen verkwanseld
  de firma uit beieren[ ikzal de naam niet meer noemen] die 35 van mijn koeien dood spoot wat een ibr inenting hete
  toen zouden we toch geholpen ,voor ons gevochten worden
  waar waren de voormanen bestuurders,
  in de loop graven bang voor advocaten en rechters
  schijters hielelikers zijn het
  --lang saam tenonder-- ik moet na 10 jaar nog steeds van jullie op de pot

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Tjonge, van alle LTO-runderen spant deze wel de kroon zeg! Vroeger (gelukkig lang geleden) waren wij ook LTO-lid. Totdat de LTO zich daar in Den Haag met koehandel meende bezig te moeten gaan houden. Toen dit land meende landbouwgrond om te moeten gaan zetten in natuur, stond de LTO onmiddelijk klaar om een handje te helpen. Kritiekloos werkte de LTO actief mee om toekomstige natuur aan te wijzen. Wij hadden in die tijd net een koopaanvraag voor onze pachtgrond ingediend, maar helaas, de LTO stak daar een stokje voor door ons gewoon aan te wijzen als 'nieuwe natuur'. Met dank aan de LTO zijn wij dus ons pensioen kwijt en hebben we enorme kosten moeten maken om nog te redden wat er te redden viel. Iedereen snapt immers de gevolgen van zo'n aanwijzing. Tot op de dag van vandaag duurt deze ellende voort; zo hebben we nu weer te maken met een onterechte pachtverhoging, dus weer meer kosten dankzij die geweldige boerenbelangenbehartigers. Tienduizenden euro's heeft het inmiddels gekost. En dan dat langer mest uitrijden: als de LTO werkelijk de boerenbelangen zou behartigen, dan zouden ze eerst eens uit kunnen zoeken of er überhaupt wel een probleem is. Je maakt mij niet wijs dat men nog nooit gehoord heeft van wat Henk van der Pol al jarenlang onder de aandacht probeert te brengen, overigens op eigen kosten, want hoewel dit een taak van de LTO is, laten ze het daar weer goed afweten. Wat men nu aan het doen is, is een van de vele gevolgen een beetje bijbuigen. Duizenden boerengezinnen zijn de afgelopen jaren de dupe geworden van die idiote mestwet. Dan praten we over heffingen van 80.000 of 100.000 euro. Ik heb de LTO nergens over gehoord. Sterker nog: de LTO was zelf betrokken bij dit beleid. Beste LTO-er, nee daar gaan we inderdaad niet aan meebetalen. Als je zelf nog te achterlijk bent om te snappen waar je mee bezig bent, dan lijkt het me dat je ook niet in staat bent om de belangen van boeren te behartigen.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Je houdt je portemonnee (ook als melkveehouder) alleen maar dik, als er GEEN contributie aan de LTO wordt betaald. Zonde van je geld.

 • no-profile-image

  Hans

  Nou nee, ik ben geen LTO-bestuurder. Zo simpel als er hier geredeneerd wordt door sommigen (alleen melkveelobby, Haagse club), geeft aan dat ze zich buiten eigen erf nog nooit ergens in hebben verdiept. Op zich niet erg, maar als je wereldje zo klein is komt er altijd zoveel ´onverwacht´ op je af he?
  Wie nu nog z´n boerenbedrijf runt met de gedachte ´alleen ik weet wat goed voor mij is´, dan ben je dus eigenlijk aan het voorbereiden om de boel te verkopen

 • no-profile-image

  Gert

  Hoe moet ik dit stukje van vergaderboer lezen? Een hartekreet of een klaagzang? Ik ga uit van een hartekreet. Dan heeft hij gelijk. Het lijkt me heel moeilijk om mededwerker te zijn van een LTO die de belangen van een zo verdeelde groep als boeren behartigt. Als ik zou moeten kiezen zou ik ook niet naar de LTO gaan. Dat is natuurlijk ook een goede raad voor de LTO-medewerkers: zoek een baan waar je wel waardering van je achterban krijgt.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hans, als de LTO voor ons moet gaan bepalen wat goed voor ons is dan kom je niet eens meer aan dat verkopen toe. Ik vraag me af of je zelf nog wel helemaal bij de les bent. Vind jij het normaal dan dat een "boerenbelangenorganisatie" z'n eigen leden staat aan te wijzen (lees: op te offeren) om een wit voetje te halen bij de tegenstander? Ik dacht toch werkelijk dat ze juist op moesten komen voor de boeren. Maar ja, ik kom dan ook nauwelijks het erf af...

 • no-profile-image

  Veehouder

  Helaas ben ik iemand die zijn lidmaatschap opgezegd heeft. Ik heb me nooit zo bedonderd gevoeld om door leden en bestuursleden belazerd te worden. Het moet, samen staan we sterk, zijn. Het bedrijf werd achter je rug om verkwanseld aan milieuactievisten! Zelf heb ik veel zaken voor de leden behartigd, veel uren in gestoken. Voor die vieze vuile spelletjes over andermans rug laat ik me niet gebruiken, daar doe ik niet aan mee. Maar me laten bedonderen, dan is het einde verhaal! Dat gehuigel is al heel lang bezig, dit is ook het grote probleem. Dit is ook het probleem van de land en tuinbouw. Daardoor is er geen eenheid. toen ben ik lid geworden van de vakbonden. Een veel beter gevoel, samen sterk! Maar helaas blijven er nog veel te veel lid van LTO. Vooral de ouderen, die zitten hun sosiale tijd uit. Dit is niet goed,lto moet werken voor de actieve boeren die hebben het bikkel hard nodig. LTO moet erzijn voor de boeren, niet anders om.

 • no-profile-image

  natuurboer

  De spiegel van LTO. 70% van de LTO leden zijn veehouders. En van die veehouders zijn de melkveehouders weer in de meerderheid. (CBS gegevens). Democratisch gezien kan LTO dus alleen maar melkveehouderijbelangen behartigen. Waarbij tuinbouw, akkerbouw en intensieve veehouderij bij LTO buitenspel komen te staan.
  Je hoeft dan ook niet te vragen welke sector vandaag de dag de dikste portemonnee heeft.

 • no-profile-image

  Bertus

  Zelf ook een LTO-bestuurder Hans? Wie de schoen past trekt hem aan!

 • no-profile-image

  exact

  Kritische lezer, ik snap je wel. Toch hebben we een platvorm nodig om in politieke zaken ons geluid te laten horen. Ik zou zeggen: wordt terug lid en trek ten strijde, zoek gelijkgestemden en probeer een vuist te maken. Aan de zijlijn heb je weinig invloed en wordt je mening niet geteld. Positief is dat je je mening hier laat horen, maar echt, dat volstaat niet. Aan mensen met een kritische inslag en goede ideeën is dringend gebrek.

 • no-profile-image

  exact

  Beste natuurboer, je voorstel is een schot in de goede richting, maar ik vrees te weinig eensgezindheid tussen verschillende sectorale vakbonden. Dan wordt je waarschijnlijk weer uitgespeeld. Het lijkt me niet eenvoudig LTO'er te zijn vanwege conflicterende belangen. We kunnen via lidmaatschap en inspraak onze bijsturingswensen kenbaar maken, maar dan moet dat ook gebeuren. Ik merk er zo weinig van, we zouden best wat meer de barricaden op kunnen.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.