Redactieblog

300 x bekeken

24 aanvragen voor maximaal bouwblok in Brabant

Bij de provincie Noord-Brabant zijn veertien aanvragen ingediend voor nieuwbouw van intensieve veehouderijbedrijven met een maximale omvang van 2,5 hectare bouwblok.

Dat meldt de provincie.

Tien bestaande bedrijven willen daarnaast uitbreiden tot de maximale omvang van 2,5 hectare in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). Gedeputeerde Ruud van Heugten van Ruimtelijke Ontwikkeling vindt dit aantal meevallen. Uit eerdere schattingen werd gedacht dat er ongeveer tachtig intensieve veehouderijbedrijven tot de maximale omvang zouden willen groeien.

De 24 aanvragen hangen allemaal samen met de reconstructiewet. De veertien ondernemers die nieuw willen bouwen, stoppen een bedrijf dat elders in de directe omgeving van natuur of de bebouwde kom ligt.

Provinciale Staten moet alle ontheffingsaanvragen individueel beoordelen. ”Maar eerst moeten de gemeenten de afweging maken”, benadrukt Van Heugten.

De provincie scherpte het beleid voor varkens- en pluimveebedrijven aan. Alleen veehouders die voor 19 maart van dit jaar een gemeentelijke toezegging hadden voor de bouw van hun bedrijf, krijgen medewerking. Sinds maart is nieuwvestiging in de LOG’s met een motie verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.