Redactieblog

456 x bekeken 44 reacties

LNV: door interactie is nevenlocatie ook verdacht

De interactie tussen de hoofd- en nevenlocatie van een besmet geitenbedrijf uit het Drentse Hoogersmilde speelt een belangrijke rol in de vraag of de nevenlocatie wel of niet geruimd moet worden.

Dat blijkt tijdens het kortgeding over het ruimen dat geitenhouder Evert Jansen heeft aangespannen.
"Doordat de veehouder dieren heeft op twee locaties is er duidelijk interactie tussen de bedrijven. Een deel van de opfokgeiten zijn afkomstig van het besmette hoofdbedrijf, waardoor ze mogelijk besmet zijn aangevoerd. Doordat de dieren nog niet gevaccineerd waren, kunnen de jonge dieren elkaar besmet hebben. Daarom is het terecht dat deze dieren als verdacht worden aangemerkt", aldus advocaat Eric Daalder van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten namens het ministerie van landbouw. "De veehouder zou in theorie ook kunnen fungeren als vector in de verspreiding van de bacterie, wanneer hij met besmet vruchtwater op zijn overall van de hoofd- naar de nevenlocatie zou gaan", aldus Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer van het ministerie.

Op de nevenlocatie zijn 750 jonge drachtige geiten. Hiervan zijn er 150 als nuchter lam van de hoofdlocatie vervoerd. De overige 600 zijn aangekocht van zes bedrijven die vrij zijn van Q-koorts. De geiten die op de nevenlocatie afgelammerd hebben worden naar de hoofdlocatie gebracht voor de melkproductie. Het ministerie zegt op basis hiervan dat er dus interactie is tussen beide locaties. "Omdat het om transport gaat binnen hetzelfde UBN is niet inzichtelijk wanneer welke transporten plaatsvinden", aldus LNV. Het ministerie vindt tevens dat het bloedonderzoek naar antistoffen tegen Q-koorts, dat op basis van steekproef bij drie dieren is gedaan, niets zegt. "Het feit dat bij deze tests geen antistoffen tegen Q-koorts zijn gevonden, wil niet zeggen dat alle 750 dieren vrij zijn van Q-koorts", alsdus Bruschke.

Advocaat Johan van Groningen van het geitenbedrijf vindt dat LNV hierin met twee maten meet. "Andere bedrijven die jonge dieren van het bedrijf hebben aangevoerd zijn niet automatisch verdacht en hoeven ook niet geruimd te worden. Het is daardoor niet terecht dat dit in dit geval wel gebeurt", aldus Van Groningen. LNV reageert dat een eventuele besmetting van bedrijven die jonge dieren van het bedrijf hebben aangekocht aan het licht zal komen bij tankmelkonderzoek. "Maar bedrijven die net als deze locatie geen dieren melken zullen niet geruimd worden, omdat er geen besmetting wordt aangetoond", reageert Van Groningen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  willemien

  Builenpest? Gedsie! Volgens mij zit dat mens van Verburg er helemaal onder. En ze heeft ook nog zo'n inteeltlokkie. Dankzij haar oom, zeggen ze hiero in het dorp.

 • no-profile-image

  jacques

  Ik heb het altijd al gedacht, maar nou is het wel helemaal duidelijk. LNV en het CDA zijn criminele organisaties!

 • no-profile-image

  Hans

  Herkauwer, misschien moet je dat boek toch maar eens lezen. Er is geen touw aan vast te knopen. Als je dat als bewijsvoering aan de rechtbank voorlegt mag je gelijk de zachte kamer in. Er is er maar een die dat "bewijsmateriaal" vind en dat is spotvogel.

 • no-profile-image

  vos

  Melkveehouder, jij snapt helemaal niets van de discussie. Het gaat erom of het gerechtvaardigd is om dieren te ruimen waarbij niet aangetoond is of ze ziek zijn, alleen omdat er 1 ubn nummer is. Het is dus een puur bureaucraties besluit, waarbij de verantwoordelijken ieder risico mijden en zich verstoppen achter de regelgeving. Ga er maar vanuit dat ze alleen maar aan hun eigen positie denken en niet dat van de geiten of betreffende boer, bang om later zelf aan de hoogste boom opgehangen te worden als de geiten toch besmet blijken te zijn.

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Ergens middenin de kop van NH. Zie de kaart:
  [www.rivm.nl]
  En verder ben ik het volledig met je eens.

 • no-profile-image

  piet

  Zwartebroeker, dat is informatie waar ook de rechter wat mee aan moet kunnen. Of in ieder geval de advocaat van de geitenhouders. En Kollumer Hans: een dossier in boekvorm is zelden een kant en klaar rechtbankstuk maar kan een literaire neerslag zijn waaraan handvaten zijn te ontlenen om verder te komen in een bepaalde heikele zaak. Neem het een schrijver dan ook nooit kwalijk dat zij of hij een eigen modus kiest en ontwikkelt om bepaalde gebeurtenissen of reeksen daarvan een literaire vorm te geven. En oordeel pas wanneer er een grondige analyse van de in synchronie vervatte feiten en vooronderstellingen heeft plaatsgevonden.

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Melkgeitenhouder, in aanvulling op je opmerkingen:
  Het is misschien nuttig om te weten dat op de door RIVM verspreide kaart van gemeenten met aantallen in 2009 gemelde Qkoorts-patiënten, in de gemeente waar deze twee bedrijven liggen geen enkele zieke gemeld is. Ook niet in de nabij gelegen gemeenten. Van een acute noodzaak om deze bedrijven te ruimen is dus geen sprake.
  Op deze kaart komen overigens tientallen gemeenten voor met Q-koortspatienten. Sterker nog: in de provincie Noordholland is geen enkel besmet bedrijf, maar wel een gemeente met meer dan 10 Qkoorts-zieken !

 • no-profile-image

  overeem

  Als ik lees op levende have .nl dat alle dertien drachtige geiten besmet zijn op een kinderboerderij en die gewoon mogen blijven lopen en ingeent gaan worden dan snap je er toch niets meer van. Er is rond Hoogersmilde geen een mens ziek geworden hoe groot is die noodzaak dan dat die geruimd moet worden. Laat ze eerst al die bedrijven met publieke functies eens nakijken die zijn volgens mij veel gevaarlijker. Bij de geitenbedrijven komt bijna niemand in de stal en bij onderzoek blijkt dat een bacterie overgedragen dient te worden. Een virus verwaaid maar bacterie wordt overgebracht vooral door ongedierte. Het is de wereld op zijn kop in nederland.
  Ik hoop dat dat morgen duidelijk word.
  Wij leven mee.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk beste Zwartebroeker. Staatkundig zal zoiets wel moeilijk liggen, maar aangezien het CDA de grootse kamerfractie en het grootse belang in de landbouw en veehouderijsector heeft zou dat op zelfcontrole neerkomen. En zoiets leidt natuurlijk sowieso nergens toe. Veel beter is inderdaad een volkomen onafhankelijk onderzoek, zoals dat misschien door de Raad voor de Volksgezondheid gaat worden gehouden. Maar dat zou dan in feite wel veel breder dienen te gebeuren en alle facetten rond veterinaire dierziekten en ruimingen moeten omvatten. Het doet me trouwens goed dat er steeds meer geitenhouders/sters naar de rechter stappen. maar beter zou het zijn om zoiets groot aan te pakken en niet geval voor geval door verschillende gerechtshoven te laten behandelen. Maar het is in ieder geval hhel goed dat men niet bij de pakken neerzit en juridisch de tanden laat zien. Want wat er gebeurd dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Daarover had ik zojuist nog een gesprek met een dierenarts in ruste.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Mensen niet afdwalen svp.Dat Gerda uit de 'ons kent ons veel te goed-belt' komt kan zij ook niet helpen en is haar op het lijf geschreven. Dat valt haar dus niet euvel te duiden, al zou een spoelinkje haar niet misstaan. Als wij alle registers opentrekken over wat wij van deze minsiter weten dan boekt ze morgen nog bij Ubbo Wokkels een enkeltje Pluto. Want zij is percies wat ik in de vorige zin fout typete: een MINSITER! En die horen hier niet.

 • no-profile-image

  wimke

  Het wordt steeds erger. Lees ook maar eens over die kinderboerderij in Tukkerland. De ruimingen zijn een volstrekte willekeur!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nu er toch eindelijk een aantal geitenhouders de weg naar de rechter gevonden heeft is het wellicht tijd om ook vanuit de pluimveehouderij in actie te komen. Hoeveel bedrijven zijn er in 2003 niet geruimd en kapotgemaakt enkel en alleen op 'verdenking' van virale besmetting? Terwijl dat volgens Spotvogel klip en klaar tactische ruimingen waren om de sector te saneren. Staat allemaal duidelijk met voorbeelden erbij in zijn dossiers beschreven. Er kan dus nu een einde gemaakt worden aan de misdadige koers die LNV al jarenlang voert. Ik citeer even wijlen oud LNV-minister Fons van der Stee: "Wat nodig is is léf". Het gelijk dient via de rechter middels de advocatuur bevochten te worden.

 • no-profile-image

  wggg

  nederland met alles voor op maar voor de rest mag je barsten

 • no-profile-image

  nog steeds

  Zeg herkauwer ik ben zelf boer zat midden in een pest gebied heb veel familie van geruimde bedrijven die gewoon weer op nieuw gestart zijn en heb het zo allemaal van heel dicht bij meegemaakt dus ga alsjeblieft op een andere site elke keer zitten zeiken met je vriendjes over hoe goed jullie het wel nie allemaal weten. Je hebt zelf volgens mij geen bedrijf dus mond houden.

 • no-profile-image

  ex melkgeitenhouder

  Het ging te mooi,in de start van de melkgeitenhouderij waren er andere problemen zoals afzet die de sector onder controle hielden.Maar nu het kleine groot wordt gaat ook de overheid zich er mee bemoeien, en zien ze dat het grotergroeien een halt moet worden toegeroepen, en komt deze bacterie als geroepen om de melkgeitenhouderij weer 10 jaar terug te zetten zodat er geen of bijna geen groei meer zal worden toegestaan. En het gaat altijd over de rug van de ondernemer, want iedereen die zich hier mee bezig houdt. van wat voor org. ook zal aan het eind van de maand gewoon zijn salaris ontvangen, misschien met bonis omdat er zo zorgvuldig gewerkt is. maar de melkgeitenhouder kan wachten en wachten en procederen voor hij zijn geld krijgt. Want ook de melkgeitenhouderij heeft niet gekozen voor deze besmetting met Qkoorts

 • no-profile-image

  herkauwer

  'Nog steeds graag boer', jij spoort niet!Weet jij hoeveel varkenshouders er in en na 1997 de brui aan gaven, failliet gingen of zelfdoding pleegden? Nee? Houd je er dan buiten! Weet jij wat er in 2001 in de Gelderse Vallei, het Ijsseldal, Salland en een groot aantal andere regio's met melkveehouders en hun bedrijf is gebeurd? Ik zocht er heel wat op en ken hun verhalen. En heb jij er enig benul van welk een kaalslag de vogelgriepruimingen van 2003 teweeg brachten? Ik wel! En Spotvogel ook! Dus een vriendelijk doch dringend verzoek. Houd je er buiten als je niks zinvols mee te delen hebt. Er zijn al veel te veel mensen en dieren slachtoffer geworden van het criminele wanbeleid van LNV en dat zootje machtsmisbruilkende ambtenaren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Verbaasde Lezer, U hebt gelijk Patrick is één béétje éénzijdig!!!... Maar nu een woordje voor de Verbaasde Lezer. Net als u, dacht ik ook, met een lage kostprijs en wat schaalvergroting kunnen wij nog een goede Boterham verdienen. Daar denk ik nu anders over. Zelfs meneer Wim Thus (één van de Raboprofeten spreekt nu andere taal)is in één omdenkingsproces!!!... Lees ook "Rabo leeft op roze wolk" Van Robert Bodde en Denemarken houdt vast aan afschaffing subsidie's. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  piet

  Overeem, hoe vaak moet het nog in jouw hersenpan getoeterd worden? Jullie worden ijskoud weggesaneerd. Zeiken en zeuren heeft geen zin meer. Je moet er een goed en scherp jurist op zetten en had dat feitelijk al jaren geleden moeten voorbereiden. Maar 'boer' staat voor 'kortzichtig'. En 'eigen schuld' voor 'dikke bult'!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ha ha, Minsiter! Zou ze ook een min-site op internet hebben dan. Moet haast wel bij een mens met zo'n minkukelig stel hersens!

 • no-profile-image

  zwarrtebroeker

  Spotvogel, over de aanpak van de opeenvolgende dierziektecrises door deze overheid (en het maakt blijkbaar niet uit welke partijen in de regering zitten) zijn we het volgens mij aardig eens. Ook ik vind dat deze ruimingen onmiddellijk zouden moeten stoppen.
  Over het "waarom" en over de achtergronden van dit beleid ben ik niet overtuigd (als ik tijd heb moet ik misschien je boek eens lezen) !

  En een "onafhankelijk onderzoek" zou ik liefst helemaal buiten de Tweede Kamer en de Regering plaatsen. De ervaringen uit het verleden leren m.i. dat er weinig reden is om onze volksvertegenwoordiging op dit punt nog te vertrouwen. (Het is m.i. ook op wettelijke gronden ondenkbaar dat een grote partij als het CDA buiten een Kameronderzoek wordt gehouden).

 • no-profile-image

  H.kuipers

  Wat heet willekeur. In 2003 zijn er heel wat kippen- en kalkoenenschuren geruimd alleen maar op verdenking. Weet je wat: ik verdenk LNV ervan dat er daar in Den Haag builenpest heerst. Ruimen dus!

 • no-profile-image

  lodewijk pieterse

  Het is maar wat je willekeur noemt Wimke. Volgens mij is dit puur crimineel. Nou ja, van het CDA is alles te verwachten. En van LNV.......! Daar heeft nog nooit wat van gedeugd.

 • no-profile-image

  zwalker

  En jawel hoor: die geiten mogen van de rechter geruimd worden! Wie twijfelt er nu nog aan dat LNV alleen maar bezig is met een ordinaire ijskoude sanering?

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Voor de in gang gezette ruimingsmachine lijkt er nog maar één doel te zijn: "ruimen waar het kan". Zelfs een bedrijf waar (nog) geen enkele besmetting is vastgesteld.

  Er valt geen touw meer vast te knopen aan het beleid van deze overheid.

  Op de site van Levende Have is te lezen hoe op een kinderboerderij in augustus j.l. ontdekt is dat alle 13 geiten besmet waren. Dat onderzoek werd uitgevoerd nadat bezoekers er Q-koorts hadden opgelopen. De VWA vond het niet noodzakelijk de boerderij te sluiten voor publiek (!). De dieren waren niet gevaccineerd, omdat men er niet in slaagde entstof te krijgen.

  In de door LNV opgestelde infobrief, die aan alle omwondenden van besmette bedrijven wordt toegestuurd, staat letterlijk dat men gerust kinderboerderijen kan bezoeken "want die dieren zijn gevaccineerd".
  Gevaccineerde geitenbedrijven, waar niet elke dag bezoekers over de vloer komen, worden echter "gewoon" geruimd.
  Snapt u het nog, lezer ?

  Het bericht op Levende Have: http://www.levendehave.nl/nieuws/alle-dertien-geiten-van-de-h-fte-besmet-q-koorts

 • no-profile-image

  Han

  Kan ik van de heer Klink een reisverbod verwachten als er zich in verweggistan weer een ernstig griep virus opduikt en een import stop van weet ik wat uit dat land. NEE dat gaat niet in het kader van Vrije Wereld Handel. Betreft het een boer met 1 bedrijfsnummer en 2 bedrijfs lokaties op afstand is in eens alles verdacht en volgens het ministerie en haar advocaten LEVENS gevaarlijk. Dit 2 sporen beleid geeft me een machteloos gevoel en het gevoel van willekeur bij de beleids dragers. Zou mijn grootvader dan toch gelijk hebben gehad toen hij zei; "Politiek is Vies!!".

 • no-profile-image

  Patrick

  Wel, als het bedrijfsnummer dan geen probleem is, maar wel de interactie tussen de 2 locaties, en dat aangevoerd wordt als enigste argument door de advocaat, Eric Daalder, van LNV, dan is dat niet veel soeps. Alles en iedereen is dan verdacht in Nederland, van elk dier tot elk mens. Eric dat weet je toch zelf ook wel, dat dit nu niet een echt sterk punt van je is, heb je daar dagen over na moeten denken? Ook het argument van, Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer van het ministerie, (gefeliciteerd trouwens, Christanne, je eerste dag als Chief, want die functie heb je nu per 01/01/2010), is niet veel soeps, de theorie van de vector mbt de bacterie en het vruchtwater is mooi bedacht, maar je gaat daar de ijzige mist in. Ik ben nu niet de beroerste om een paar tips en richtlijnen te geven, dus Cristianna, Chief Officer, kijk gezonde drachtige dieren, het vrouwelijke aspect met haar kind, te gaan vermoorden is nu niet echt relaxt. Dat dat besloten is, is al een misdaad op zich. Op 1 dag, teveel paniek, teveel mensen in een kleine ruimte die te theoretisch denken en beseffen onbewust dat er grote fouten zijn gemaakt in het verleden, dus nu extra daadkrachtig en mondig waren, en dat elkaar maar napraten en aanpraten, dat leidt altijd tot verkeerde beslissingen, OMDAT de verantwoordelijke advies vraagt aan meerdere partijen en personen, dus dat kon haast niet anders kan. Dom, dom en dom dus. Maar wat nu? Vaak gaan leidinggevenden dan de ingezette koers met alle mogelijke middelen verdedigen. En daar gaat het vaak mis, de gedachte dat het oorspronkelijke beslissing niet verkeerd kan zijn, en ook het idee om terug te komen op eerdere beslissingen, geen echt leiderschap is of je autoriteit aantast, is een belangrijk punt. Vaak is het gevolg dat men te vaak en te lang op de verkeerde weg zit, maar ook het gevolg is dat men steeds slechtere en steeds meer verkeerde beslissingen gaat maken. Dus Cristianna, diep zuchten, even buiten lopen, 31 december was een volle maan, de 2e in de maand, dus een Blauwe maan!!!! Dus er zitten wel veel frisse en nieuwe ideeën in de lucht. Nieuwe inzichten en veel wijsheid zal ook wel in de lucht zitten. Success verzekerd, en als de rechter verbied om te ruimen op de 2e locatie, dus niet gaat ruimen de 750, niet in beroep gaan aub, want dat is nu net wat je dan NIET moet doen.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  De geitenhouder is zelf de fout in gegaan. Hij wilde blijkbaar kosten en werk besparen om de geiten onder één ubn nummer te houden. Dan is het op papier één bedrijf en moet het dus ook geruimd worden. Laat dit een les zijn en vraag op ieder bedrijf een ubn nummer aan.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Nou nou Piet, een beetje minder kan ook wel. Polariseren leidt nergens toe.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Geit 22:23, dat is een goed geluid, want je moet een test vinden die bepaald of een dier besmet is individueel. Nu is het waanzin, 1000 geiten als vb, en 1 besmet, en dan melktank onderzoek, en verkeerde uitslag en hup 1000 geiten vermoorden. Dat kan echt, echt niet, en dus echt niet acceptabel om gezonde drachtige dieren te vermoorden. @ ex-melkenhouder, je geeft daar wel een belangrijk punt aan, ook zal dat een discussie worden. Voor een geitenhouderij als individu isaltijd plaats in Nederland.
  Wel moet de houder heel goed zien dat zij niet de sector zijn, wel de sector nodig hebben om belangen te behartigen. Voor een houder is het niet altijd goed dat de sector explosief groeit.
  Je wilt als houder niet dat je sector volgend jaar verdubbeld, je hebt meer concurenten, en je afzet is soms moeilijker weg te zetten. Wel is een bepaalde groei of bundeling soms ook wel goed voor samenwerken mbt kostprijs of kennis uitwisseling, dus het is niet het 1 of het ander. Ik wil wel zeggen hiermee dat het een spanningsveld is, die in andere sectoren zover gegaan is, dat er haast geen brood meer te verdienen is, en men echt op uitzichtloze bedrijfplannen en doodlopende wegen zitten, men gaat en denkt in concurentie op de wereldmarkt, echt hoe dom kan je zijn. Export is niets mis mee, maar je moet wel toegevoegde waarde hebben, en niet iets op gaan dringen. Ik was laats nog in een grote buitenlandse stad, er zijn winkeltjes die echt bijna alleen hollandse kaas verkopen, en voor lokale begrippen duur zijn, maar ze kunnnen wel bestaan. Ook de biologische winkels zag ik daar geitenkaas uit Nederland liggen. Wat ik bedoel is als houder maakt het je niets uit waar je product ligt, je wilt een goede boterham verdienen, en niet altijd tegen of net onder kostprijs produceren om je product koste wat het kost ergens te laten zien. En je hoeft echt niet de grootste van de wereld te zijn. Wel, bouw je sector met nieuwe inzichten op. Transparante keten, geen gentech voer, weet waar het verbouwd is, liever Europa, het bedrijf op bepaalde afstand van woonkernen, wel grenzen stellen aan aantallen per bedrijf, per gemeente, per provincie, dier transporten inzichtelijk en zo kort mogelijk, slachtprocessen ook duidelijk, en de melk processen ook duidelijk dus.
  Een maximaal mogelijk welzijn voor een dier dat draagvlak heeft in de brede samenleving. De gedachte moet eruit, hoe groter hoe beter, hoe meer ik produceer hoe meer ik verdien, hoe meer ik leen bij Rabobank hoe stoerder, hoe meer mooie verhalen de adviseurs mij vertellen hoe beter etc etc. Kijk niet altijd naar je buren, maar maak een concept wat wel zeer rendabel is voor bedrijf, dier, welzijn, transparantie en gezin. Laat andere sectoren , organistaies kritisch meekijken en zo krijg je een balans, tenminste ook als je de burgers bewuster maakt in het voedsel ook, en meer keuzes geeft en niets opdringt, zoals in het verleden de vlees en melk sector deed, en eigenlijk nog steeds doet. Uiteindelijk heb je niets aan corrupte CDA ers in de gemeente die altijd voor een vergunning zijn, corrupte CDA ers in de provincie en landelkijk politiek, echt dat werkt nu juist tegen. Je hebt niets aan multinationals die de grondstof, jouw melk, zo goedkoop mogelijk wil hebben, en de winst in het bedrijf in Azie gaat investeren. Echt die mensen en vooral die criminele sector, met die criminele politieke marionetten kan je gestolen worden. Al het bovense wat ik schrijf, het stellen grenzen aan, in het spanningsveld, is nu juist wat een sector als belangenbehartiger had moeten doen.
  Maar juist die hebben zich gek laten maken, en zijn totaal gek geworden van corruptie, eigenbelang, en simpel, zakkenvullerij tenkoste van hun eigen achterban.

 • no-profile-image

  ex melkgeitenhouder

  Ik wil toch nog even reageren op de stukjes die er u staan, er staat in alle wel enige waarheid, en iedereen bekijkt het van de kant waar hij voor staat,en dat kan ook niet anders, of misschien wel
  Het politiek belang is zo sterk als de persoon die er voor staat, en de regels bepalen wat wel of niet mag, en regels zijn er om uitspattingen te voorkomen. Maar wat nu gebeurd dat de regels aangepast wordt aan bacterie die er altijd was en niet verdwijnt, ook niet na ruiming van de hele geitenstapel, ik wil hiermee maar aangeven dat de rechter morgen een uitspraak doet die de overheid een vrijbrief geeft, of een beperking in hun plannen
  Eigenlijk denk ik zelf dat het er voor de melkgeitenhouder niet positief uit ziet, maar als later blijkt dat door een punktie geen Qkoorts is, dan is er een foutje gemaakt,dan heeft een onderzoek achteraf door welke com. voor de geiten en de melkgeitenhouders weinig nut

 • no-profile-image

  verbaasde

  Patrick 00.28,Je geeft dan wel af op hoe alles en iedereen denkt dat ie het beste doet maar je hebt zelf ook geen realistische oplossingen.
  En die eeuwige discussie over groei van bedrijven:Als je niet meegroeid is het zowiezo einde bedrijf.Hiermee wil ik niet zeggen dat "mega"bedrijven goed te praten zijn maar op het niveau van de jaren 60 blijven hangen is ook niet aan de orde.
  Zelfs de biologische melkveehouderij waar ik toevallig wat van weet moet groeien.Kijk maar naar de statistieken:aantal bedrijven stabiliseert en aantal boeien groeit.
  Moet ook wel want in voormalig Oost dld worden BIOLOGISCHE BEDRIJVEN VAN 200 TOT 400 koeien uit de grond gestampt. Daar zijn de regels iets anders als hier, dus de kostprijs ook,dus moeten we hier wel mee om uberhaupt te overleven.
  Dit is het dillemma waar de landbouw mee zit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Nederland is een land van uitersten!!!... Uiterst Tolerant of uiterst Intolerant!!!!!..... Radicaal Fanatisme kunnen wij dat ook noemen. Luisteren en nadenken zijn vreemde woorden geworden die niemand meer begrijpt, nou ja niemand ??? Het zal mij benieuwen of de Rechter lef zal tonen en redden zal wat te redden is!!!... Gezonde dieren doodspuiten is beneden alle pijl !!!

 • no-profile-image

  geit

  komende week wordt er onderzoek gedaan om te kijken of het mogelijk is om geiten individueel te testen op Q koorts. Bij de gedode geiten wordt een vruchtwaterpunctie gedaan, om te kijken of daaraan te zien is of een geit besmet is of niet. Ze zijn op weg om een test te bedenken om de gezonde geiten te behouden. Wel een beetje laat!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste ex-melkgeitenhouder, jij begrijpt nu duidelijk wat er aan de hand is maar Spotvogel, ondergetekende en anderen proberen al een hele tijd in talloze Q-koorts forums en andere Agd-internetdiscussies om de belanghebbenden ervan te overtuigen dat er al minstens sinds de uitbraak van varkenspest in 1997 vuil spel wordt gespeeld door LNV. Met de enige doelstelling om veehouderijsectoren te saneren. Liefst zo ruecksichtslos en ijskoud mogelijk! Je zegt het zélf in feite ook al: de start was moeizaam maar nu is er een ophaal- en verwerkingssyteem en een afzetmarkt gecreeërd en treedt er al een tijdlang groei in de geitensector op. En dus botst dat met andere agri-belangen en wordt Verburg door haar top- en beleidsambtenaren gedwongen om te doen wat de ware agri-bonzen hén dicteren. Ruimen en en wegsaneren! En daarom had LNV al jaren geleden opgeheven en ambtelijk ontmanteld moeten worden. Want het is een agri-criminele organisatie!

 • no-profile-image

  nog steeds

  Dus volgens jou herkauwer gaat dat zo. Na de varkenspest zijn er dus minder varkens gekomen en na de vogelpest ook zeker man man wat een verhaal en dat met waarheidsvindingerveern naast je naam....en mond en klauwzeer ook nog stukken minder vee nu hahaha wat een onzin verhaal zeg stelletje stokers!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beetje dimmen 'nog steeds graag boer'. Ik zit door het hele land en praat met iedereen. Ik ken ook zat boeren die een herstart maakten, maar ook heel veel die kapot gingen en weet van een groot aantal die er zélf een eind aan maakten. Die kon ik dus helemaal niet meer zelf spreken, dat spreekt vanzelf.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Beste Zwartebroeker, welke NH-gemeente is dat? Overigens is er nérgens acute noodzaak tot ruimen en dus al helemaal niet in of rondom Hoogersmilde.

 • no-profile-image

  zwartebroeker

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Zwartenbroeker, dat is de gemeente Schermer. Wel veel schapen daar maar geen geiten voor zover ik weet. Vreemd dat er ook in Alkmaar, direct ten westen daarvan, een aantal Q-koortsbesmetten zijn. Zou het wellicht toch iets te maken kunnen hebben met allochtone huisslachtingen?

 • no-profile-image

  Patrick

  @Verbaasde lezer 13:52, dar heb je een belangrijk punt realistische oplossingen. Dat is vaak, en eigenlijk nooit zo makkelijk, vaak gaat het om richting en niet om oplossingen. Met een richting kun je bijsturen, en monitoren bij veranderingen die men eerst niet zag. Bij kant en klare oplossing, staat alles vast en zo zal het gaan dan ook dan, dus vastzittende domme beslissingen, zoals nu het ruimen van drachtige en gezonde geiten. Bij een richting heb je steeds een beter momentum omdat je steeds gaat of moet kiezen. Tijd is natuurlijk ook belangrijk, een groot vrachtschip zal pas laat van richting veranderen, ook al stuur ik nu bij. Sommige schepen zijn niet van koers te veranderen, totdat het gestopt wordt door de wal, en in stukken breekt. En dan door puin ruimen weer wat anders gaat bouwen en bevaren. Kijk de financiële crisis was een schip die niet bijgestuurd wilde worden. Ook al riepen een aantal matrozen dat de wal in zicht kwam. Wel er zijn nogal veel machtsposities die zonder dat een boer daar invloed op heeft wel richting bepalen. Dat zijn grote financiële instituten, niet alleen de banken, maar ook grote families met grote geldstromen en belangen, Koninklijke families in de wereld, dan landen alleen, of machtsblokken of continenten, wetenschap en pharma is richting bepalend. Dus oplossingen nee, die heb ik niet kant en klaar. Want al die machtsposities in het groot zijn er, maar wil niet zeggen dat ze zeker van hun zaak zijn ook al lijkt dat zo, 1 keer schudden aan de stoelpoot van een instituut en je hebt al huilende managers die je op hand niet kan tellen. Belangrijk vind ik dat alles van de grond wordt opgebouwd, want dan blijft alles veel makkelijker te veranderen en de macht bij het volk, en is sneller compromie te vinden in moeilijke zaken. Dus ik zou beginnen met het in kaart brengen van alle adviseurs van de laatste 10 jaar, alle banken, alle Gibo´s , alle Vions, alle Campina`s, alle WUR, alle LEI, alle Hendrixjes, alle Verbakeltjes, en alle CDA' ers alle VVD'ers ook maar, en voor mij part de rest ook, en wie ik nog vergeten ben zoals de corrupte LTO. Zij waren diegenen die alles wisten de laatste 20 jaar, dus dan heb je alle wijsneuzen bij elkaar. Vraag ze wat ze vinden van de laatste 20 jaar, en lat ze dat op, papier zetten. En laat ze een plan/richting maken voor de komende 20 jaar. Vraag dat ook aan aan elk land In Europa en de wereld. Ingrediënten zijn nu ook verantwoordelijkheid voor de planeet en handelen met inzicht en wijsheid. Ik zou graag nog wat bossen zien en oerbossen overhouden. Beetje water drinken wat schoon en voorradig is. Uit hun zelf zullen ze dat niet gaan doen, en die adviseurs willen er betaald voor krijgen natuurlijk. Maar daar moet je niet mee zitten, en zeker niet doen. Lijkt me een goede taak voor de vakbonden in alle sectoren omdat die toch vaak de echte belangen willen behartigen en sneller richting kunnen geven aan veranderen als ze dat zinvol achten. dus ik zou tegen de GIBO als vb, zeggen maak dat plan en lever dat in binnen 4 weken, zo niet gaan we naar een andere adviseur met zijn allen. En tegen de Rabobank zo ik zeggen, stop met die leugens, en geeft dat plan binnen 3 weken, zo niet, pech, stappen we over op een ander voor zover dat mogelijk is. Zeker aan de CDA vragen binnen 14 dagen dat plan graag, anders stopen wij met stemmen, en stappen uit gemeente raden etc. Wel, het resultaat is dat al die partijen gaan nadenken, vaak zijn het de probleem veroorzakers, dus zullen ze niet capabel zijn voor oplossingen, maar dan is hun oude denken wel gekraakt, en alles samen zal toch wel iets zinnigs opleveren, en in ieder geval actie, waar richting uit voorkomt. En belangrijker de actie licht niet zo zeer bij de voedselproducenten, maar bij diegene die wel belang hebben bij voedsel productie.
  en vergeet de supermarkten niet natuurlijk. Consumenten goed voorlichten, en transparante voedselketen, tot in detail is zeer wenselijk. Wel als voedsel producent zeg je dan uiteindelijk ok, dit is een goed concept die ik ga uitvoeren, met een goed winst perspectief, en waar op tijd bijgestuurd kan worden. Oja ,elk plan zeker zonder gentech, dat is echt het aller, allerbeste voor iedereen.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Piet,Ik denk er niet anders over en de tijd zal het leren,misschien zit ik wel helemaal fout.
  Maar we zijn toch mans genoeg om een eigen filosofie te hebben? We hoeven ons toch niet door profeten van banken te laten leiden?

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Beste Piet, Ieder mag geloven wat hij wil, maar je verhaal klinkt me te gemakkelijk.
  Al jaren geleden "een scherpe jurist inschakelen om dit voor te bereiden" ?? Wie kon dit jaren geleden voorzien ?
  Een door de overheid beraamd plan om de geitenhouderij weg te saneren ? Het lijkt me toch duidelijk dat niemand twee/drie jaar geleden de "Q-koorts-explosie" kon voorzien ? Dat ook niemand (geen boer en geen Kamerlid) kon vermoeden dat de geitenhouderij op deze manier in problemen zou komen ? Ik geloof niet in zo'n "listig van te voren in Den Haag bedacht complot".

  Het grote probleem is dat "Den Haag" bij elke dierziekte opnieuw - dit keer als gevolg van de plotseling opgelaaide hype - een paniekbeleid voert, waar geen touw aan vast te knopen is. Waar geen sprake is van zorgvuldige en weloverwogen logische beslissingen, maar in wilde weg een overkill aan maatregelen.
  De complottheorie veronderstelt dat "Den Haag" dit allemaal heel slim heeft voorbereid en nu uitvoert. De werkelijkheid lijkt me eerder dat ze steeds weer achter de feiten aanlopen, te laat op ontwikkelingen reageren, en dan in blinde paniek foute en disproportionele maatregelen nemen om hun fouten "te herstellen".
  Met de inschatting dat ze tot zo'n listig complot in staat zouden zijn schat je ze volgens mij veel te hoog in !

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Dat ben ik ook niet van plan, Verbaasde Lezer!!!... Maar ik laat mij ook niet graag door Multinationals, Speculanten en Supermarkten voor de gek houden. Daarom heb ik mijn Filosofie aangepast aan de omstandigheden. Onder andere: zeer lage financiering, volledige voeding van eigen bedrijf (mineralen en vitamientjes kopen wij), geen mestoverschot, minimale loonwerkkosten. Er blijft nog één groot probleem: de EU heeft zich uit de markt geprijsd, de Wereldmarkt bedoel ik. Daardoor kan een te groot aanbod van agrarische producten prijsbedervend werken. De tussenhandel en de consument zal daar het meest van profiteren!!!!!.....

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Zwartebroeker, mijn opmerking naar Piet uit Vinkeveen betrof zijn polariserende taalgebruik en niet de strekking van zijn opmerkingen. Want ik ben er zelf ook van overtuigd dat er rond dit geitendebacle allerlei duistere spelletjes worden gespeeld. Dat was namelijk ook zo in 1997 met de varkenspest, in 2001 met Mkz en in 2003 met de Vogelgriep. Iedereen denkt nu dat die pluimvee-epidemie indertijd bij boer Schimmel in Scherpenzeel ontstond, maar dat is niet zo. Al 3 maanden eerder heerstte er Aviare influenza H7N7 in 3 kalkoenbedrijven te Dinteloord, maar dat is angstvallig door LNV stilgehouden. Vanaf eind februari 2003 volgde ik de ontwikkelingen vanuit de Gelderse Vallei tot in de uithoeken van Brabant en Limburg en werd het steeds duidelijker dat de ruimingen een planmatig verloop kenden en zich voornamelijk afspeelden in de geplande Reconstructiegebieden. Dat heb ik beschreven in het dossier 'de Pestvogels van Veerman' en ik zie nu ook weer veel tekenen van beleidsmatig ruimen volgens een planmatig model. Daarom vind ik ook dat de ruimingen per direct moeten stoppen en er eerst een parlementair onderzoek moet komen door een partijonafhankelijke kamercommissie. Dus zonder vertegenwoordiging van het CDA!

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.