231 x bekeken

Tankmelkonderzoek nieuw wapen in strijd met Q-koorts

Onderzoek naar de tankmelk van schapen en geiten moet binnen een half jaar exact uitwijzen op welke bedrijven Q-koorts heerst.

Positief geteste ondernemingen dienen vervolgens een saneringsplan opstellen, waarin zij aangeven op welke termijn zij denken de besmette dieren te kunnen vervangen.

De methode die op dit moment wordt gebruikt om vast te stellen of op een bedrijf Q-koorts waart, is zeer onnauwkeurig. Daardoor is het lastig de bacterie in te dammen. Een nieuwe methode, waarbij de tankmelk van grootschalige bedrijven wordt onderzocht, moet hier verandering in brengen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Gerda Verburg (landbouw) en Ab Klink (volksgezondheid) daar dit najaar mee te willen beginnen.

Extra maatregelen

Als er eenmaal indeling is gemaakt in besmette en niet-besmette bedrijven krijgt de eerste categorie te maken met extra maatregelen. Naast de nu ook al geldende beperkingen moeten positieve ondernemingen een saneringsplan opstellen. Aan welke criteria dit document moet voldoen en of er sancties volgen op het niet nakomen van deze verplichting is nog onbekend. Dit wordt op z’n vroegst in januari bekend.

LTO is tevreden met de aangekondigde maatregelen. Voorzitter van de vakgroep geitenhouderij Jan van Lokven verwacht dat deze in combinatie met de lopende vaccinatiecampagne voor een trendbreuk zal zorgen. Wel vindt hij nader overleg met de beide ministers nodig om te voorkomen dat de kosten voor het beleid worden afgewenteld op de ondernemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.