Redactieblog

516 x bekeken 5 reacties

Onteigenen voor natuur?

Nu komt Pieter van Vollenhoven er weer mee: er moet meer onteigend worden voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor wegen of woonwijken wordt ook onteigend, dus kan het ook voor natuur. Boeren zijn tegen onteigening, het moet vrijwillig.

Natuurlijk wordt iedereen liever onteigend voor een woonwijk, maar we moeten wel beseffen dat onteigening met een volledige schadeloosstelling principieel correct is. Een boer die wordt onteigend krijgt wel geld, maar hij is zijn bedrijf natuurlijk ook kwijt. En dat ligt waarschijnlijk emotioneel moeilijker als dat voor de natuur is, dan wanneer het bedrijf voor een industrieterrein moet wijken.

Het eigenaardige is dat onteigening ook voor de overheid een slechte oplossing is. Het is erg duur doordat niet alleen grond moet worden betaald, maar ook schade, zoals inkomensschade, moet worden vergoed. Bovendien valt er veel weerstand te verwachten, hetgeen in procedures uitmondt.

Bovendien: er zijn alternatieven. Hier en daar wordt kavelruil ingezet om de EHS te realiseren. Dat kan, maar door de vrijwilligheid daarvan is het effect beperkt. Veel meer valt te verwachten van de wettelijke herverkaveling. Er kan met grond geruild worden, boeren kunnen hun bedrijf houden, stoppers kunnen er gunstig uitstappen, boeren die voelen voor natuurbeheer kunnen worden ingeplaatst in de EHS. Daardoor is het veel goedkoper.

Waarom is er niet bij elk deel van de EHS een herverkaveling gestart? Helaas weten de provincies er niet veel van. Trouwens, zolang men niet weet hoeveel ruilgrond er eigenlijk al is aangekocht door de Dienst Landelijke Gebieden, tast iedereen in het duister. Misschien is er allang voldoende grond in overheidshanden om de hele EHS in een klap te realiseren! Bovendien zie ik al een paar maanden een te-koop-bord bij een perceel landbouwgrond midden in de EHS staan. Ik heb dan ook geen hoge pet op van de alertheid van de overheid op de agrarische grondmarkt. Als je eerst twintig jaar zit te slapen, moet je vervolgens niet meteen naar de slechtste oplossing voor iedereen grijpen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harm

  De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Binnen de EHS is de vraag groot, dus de prijs hoog. Dat is logisch.
  Wanneer een boer wil uitbreiden voor zijn veestapel kan hij/zij ook niet onteigenen. Die moet ook gewoon de "warme"prijs betalen. Ook logisch. Wanneer de natuur zo gewenst is, mag de belastingbetaler er wat voorover hebben...toch. Allemaal heel logisch!

 • no-profile-image

  jan

  De EHS is een Nederlandse keuze en heeft niets met Brussel te maken! Het wordt tijd dat het beleid geevalueerd en bijgesteld wordt. Wij hebben al 15 jaar het predikaat EHS, maar er is nog nooit een serieus bod gekomen. Wel probeert men via de provincie je bedrijf te elimineren via NBw, milieuvergunning enz. Het alom bekende uitrookbeleid. Brabant wil zelfs zijn ondernemers naar het buitenland sturen. Je zou zeggen, dat zijn Zimbabwaanse toestanden!!! Het idee van Cramer (CU) lijkt mij een passende oplossing: middel de prijs voor natuurgrond met die voor industrie- of infrastructuurgrond en de EHS is in een mum van tijd gerealiseerd!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zo is dat Harm, maar ze maken misbruik van de overheidstoewijzing waardoor zij de enige koper (menen te) zijn. En inderdaad Anita, ze vallen van arrogantie bijna uit hun schoenen. Een beetje van "knulletje en madammetje braaf zijn, en vlug tekenen." Hier moet je niet van onder de indruk raken, ze zijn vaak nog niet droog achter de oren. Gewoon doorgaan met de bedrijfsontwikkeling. Wel even opletten Anita dat je een goed (deskundig onderbouwd) tegenbod neerzet, anders kun je nadien met de rechtsregels rondom onteigening om de oren geslagen. Succes met de onderhandelingen.

 • no-profile-image

  Anita Heijdra

  Als de onderhandelaars van DLG/BBL efficienter en creatiever zouden werken, was onteigening in veel minder gevallen noodzakelijk. De starre, arrogante, uitknijpende werkwijze die nu gehanteerd wordt, zorgt ervoor dat je als boer je hakken in het zand zet als je je eerste - BELEDIGENDE - bod binnenkrijgt. Daardoor wordt het proces onnodig veel moeizamer. Bovendien duurt het hele proces vaak veel te lang waardoor je er veel onnodige stress mee veroorzaakt bij boeren en veel meer belastinggeld mee verspilt.
  Dat is onze ervaring.

 • no-profile-image

  Freek

  Da's een bijzondere stelling van meneer Bruil. Ik hoop niet dat ze het idee over ruilverkaveling ook in Den Haag horen. Probleem van de EHS is namelijk dat men wel iets zegt te willen, maar dat men er geen geld voor over heeft. Het hele verhaal is er destijds doorgedrukt door te stellen dat het vrijwillig aangekocht zou worden, waardoor men voor het grootste deel gerekend heeft met de kale agrarische grondprijs. Nu eea besloten is gaat men er een halszaak van maken en zoals te verwachten was is maar een klein deel vrijwillig aan te kopen. Alleen de stoppers kan vrijwillig, die hebben een gegarendeerde opkoper en dat is ook helaas de enige omdat niemand anders nog interesse heeft voor grond met zo'n groen stempeltje.
  Als de boel via een ruilverkaveling geregeld zou gaan worden is de ellende nog groter, dan mogen de boeren via de ruilverkavelingsrente zo'n 30 jaar de ellende afbetalen. Terwijl nu de discussie juist gaat over de plus op de grondprijs, de schadeloosstelling, om na de deportatie ergens anders een frisse start te kunnen maken. Ruilverkalveling is voor landbouwgrond, het is al te vaak misbruikt om de boeren een deel grond af te nemen en (mee) te laten betalen voor de gronen wensen uit Den Haag....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.