Redactieblog

334 x bekeken 35 reacties

Brabantse huisartsen tegen grootschalige veehouderij

Tien Brabantse huisartsen sluiten zich aan bij het protest tegen de komst van megastallen in Noord-Brabant.

Via een ingezonden brief uiten de artsen uit de gemeente Oirschot hun zorg over het effect van de grootschalige intensieve veehouderij voor de volksgezondheid.

De brief verscheen vandaag in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad. "De toename van fijnstof en de concentraties bacteriën en virussen die de stallen met zich meebrengen zijn een gevaar voor de volksgezondheid", aldus de artsen.

"Het aantal patiënten met longafwijkingen in mijn praktijk is meer dan verdubbeld", stelt huisarts Ernest Mutsaerts. "Gedeputeerde Paul Rüpp heeft onlangs gezegd dat de ontwikkeling van de veehouderij door moet gaan, terwijl nog niet bekend is wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid."

Op initiatief van de GGD loopt een onderzoek naar het gezondheidseffect van de veehouderij. Artsen vermoeden een verband tussen longaandoeningen bij mensen in de agrarische gebieden en de stallen.

Lees hier de ingezonden brief

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Dan wil ik ook graag even een universitair opgeleide reactie geven. Ik durf om meerdere redenen te stellen dat de huisartsen het bij het verkeerde eind hebben. Ik zal niet beweren dat er niet meer longklachten kunnen zijn, maar ik wil wel weerleggen dat ze door uitbreiding van de varkenshouderij komen.
  De uitstoot van fijnstof en virussen is namelijk aangetoond sterk verlaagd sinds de bouw van nieuwe stallen met meer dieren per locatie. Het totaal aantal dieren is niet groter geworden. De dieren zijn alleen meer geconcentreerd in modernere stallen die (aangetoond) tot wel 95% minder uitstoot hebben dan de ouderwetse, kleine bedrijven die verspreid over heel brabant staan/stonden. Ik ben er van overtuigd dat de weg die we ingeslagen zijn de juiste is als we praten over volksgezondheid.
  Ik ben er ook van overtuigd dat het aantal longproblemen in stedelijke regio's ook sterk (zo niet sterker) toegenomen is en dat de problemen dus niet in die mate toe te schrijven zijn aan de moderne veehouderij.

 • no-profile-image

  boer

  als die tenminste niet op vakantie is.......

 • no-profile-image

  moniquevos@t-online.de

  Ik heb 20 jaar in Utrecht (Jaarbeursplein) gewerkt en was continu ziek, altijd weer die problemen met mijn longen. Ik heb namelijk mijn hele leven al astma. Sinds ik met een boer ben getrouwd heb ik mijn inhalators niet meer nodig. Daarom heb ik met verbazing dit artikel gelezen.

 • no-profile-image

  Had jij het in Utrecht zo slecht naar je zin, dat je vanwge de stress benauwdheidsklachten kreeg? Buitenwonen is inderdaad veel ontspannender, weet ik uit ervaring. Maar als je veel in de varkensstallen zit, nou dan krijgen je longen er weer flink van langs. Tenzij je personeel hebt, die je het stalwerk kunt laten doen, dan heb je er zelf natuurlijk geen last van. Geldt trouwens ook voor rundvee hoor. Als je, net als ik, cara hebt moet je niet in stallen werken. Anders is het dagelijks gebruik van Seretide inhalalor en een onderhoudsdosering doxycycline je lot. En dat zijn de problemen waar de huisartsen tegen aan lopen. Ze hebben groot gelijk.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Even het stuk gelezen in die krant. Mijn advies is dat deze artsen zich goed na laten kijken en dat niet bij een van die dubieuze collega's. Wat een suggestief verhaal.

 • no-profile-image

  h.v.d.zandt@comveeweb.nl

  terecht dat er geageerd wordt tegen industriele houderijen!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  dirk

  Brabantse boeren tegen grootschalige huisartsenpraktijken waar je nog slechter behandeld wordt als een dier!Kortom als we met modder gaan gooien smijten we gewoon terug!Stelletje lamzakken overal in die mega praktijken met soms wel 10 huisartsen op een hoop.Op een bordje tegen de muur staat aangegeven welke lamzakken er die dag en of week weer niet zijn,want ze zijn huisarts als het hun uitkomt.Dwz. aub geen weekenddiensten,avonddiensten en huisbezoeken.Kom eerst maar eens met keiharde bewijzen voordat je stokpaardjes uit de linkse kerk gaat berijden!!

 • no-profile-image

  Tom

  Ik steun de universitair opgeleide boer uit Brabant, nieuwe stallen zijn voorzien of kunnen makkelijker voorzien worden van nieuwe technieken om zuiverdere lucht uit te stoten dan de ontelbare kleinere stallen. En met "kunnen" bedoel ik vooral financieel/op rendement gebaseerd. Je mag er zeker van zijn, en ik richt mij nu vooral naar 'schaalgrootte, normale' dat zulk een investering voor kleine stallen niet haalbaar is. Maw, de overheid helpt ook een handje bij deze schaalvergroting, waarvoor dank.
  Verder wil ik ook nog zeggen dat de heer 'normale, schaalgroote' goed op de hoogte LIJKT te zijn van de varkenshouderij maar in zijn gehaast vergeet hij wel dat dezelfde overheid die deze schaalvergroting stimuleert ook wel zo verstandig geweest is om regels in te voeren betreffende de locatie van deze megastallen. Mij lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat deze vlak naast huizen/woonwijken zullen komen te staan.
  Verder vind ik het van deze dokters nogal kort door de bocht om de toegenomen gezondheidsproblemen allemaal toe te schrijven aan de varkenshouderij. Alsof het toegenomen verkeer hier geen invloed op heeft? Of wordt er ons anders verplicht om enkele malen per jaar wat trager te rijden om het fijn stof naar beneden te halen. Blijkbaar moet transport/verkeer hier dus ook aan bijdragen?

 • no-profile-image

  marta

  even terug op de megastallen. de boer die denk zich te kunnen toetsten aan de bovenlaag van de samenleving? gaan wij als mensen zo met elkaar om. iedereen heeft zijn eigen talenten of het nu om hoogopgeleide of ZOGENAAMDE domme boeren gaat. laat iedereen zich gewoon houden met dingen waarvan men verstand van heeft. een huisarts is geen veehouder en een veehouder is geen huisarts maar ze kunnen wel gaan samenwerken en kennis uitwisselen, dus ga niet tegenover elkaar staan maar ga samenwerken.
  nog een ding wil ik kwijt over de megastallen, waar veel dieren samenleven is een bron van virussen, zegt men. maar waar veel mensen bijelkaar komen is dat dan geen bron van overdragen van allerlei virussen en bacterien? mag dit dan wel allemaal doorgaan??

 • no-profile-image

  boerin

  Straks alle boeren opgeruimd en toch de cara-problemen niet over. Steeds meer mensen zijn allergisch voor berke-bomen, timothee-gras , geurstoffen van parfums-zepen-lotions. Huizen worden mechanisch geventileerd maar de filters worden jarenlang niet vervangen. Sick building syndroom dus.
  Eerst gedegen onderzoek en geen literatuur-studies van 10-tallen jaren geleden. De boeren en hun personeel zouden 100% cara-patienten zijn als de stallen zo ongezond waren/zijn.
  Waarom roken veel cara-patienten dan nog steeds ? Als dat geen fijn-stof is ???
  Hoeveel % van de huis-artsen roken er nog ? En de rest van de werkers in de zorg ?
  HOE DURF JE dan naar een boer te wijzen !

 • no-profile-image

  Gerrie

  Je weet natuurlijk precies als je geblinddoekt van Zuid-Spanje naar het puntje van Noorwegen rijdt, wanneer je door Brabant komt. Dat kun je wel ruiken. De bordjes van "welkom in Brabant' kan de provincie gerust weghalen. Het kan daar voor sommige schijnbaar nooit groot genoeg zijn. De hypotheek trouwens ook. Ook wordt er vaak minachtend gedaan over kleinere gezinsbedrijven die over het algemeen een veel beter rendement en een hoger eigenvermogen hebben. Dus veel grootmoedswaanzin. Doe gewoon normaal. Geldt overigens ook voor handelaren, supermarkten en consumenten. Betaal een eerlijke prijs voor het produkt. Kan iedereen iets verdienen.

 • no-profile-image

  Karel

  Het leven in de stal is anders dan er buiten. Het is bekend dat intensieve veehouders tussen de 50 en 60 jaar een longprobleem kennen. De rek is eruit en opvallend is wel dat er onder hen sterftegevallen zijn door de luchtwegproblemen.
  Door de moderne stallen nemen de problemen buiten de stallen af. Dat wil nog niet zeggen dat de problemen in de stallen opgelost zijn. En daarmee de luchtwegproblemen voor de intensieve veehouder tot het verleden behoren. Het onderzoek is er wel opgericht. Intussen is het al heel gewoon dat er op diverse intensieve veehouderijen wekelijks stof wordt gezogen, én dat de mensen in de stallen een mondkapje dragen. Ook worden verschillende kwaliteiten mondkappen aangeboden. Het feit van de mondkappen alleen al geeft aan dat stoflongen een werkelijk gevaar is voor de werkende mens in de stallen, maar ook voor de dieren die er in vertoeven. De longproblemen worden uiteraard verergert door de ammoniak die in de lucht hangt, maar door moderne technieken juist worden verminderd.
  Daar de mens en het varken fysiologisch heel veel op elkaar lijken, zijn de problemen voor beide ook veelal hetzelfde. Daar schuilt dan ook het gevaar voor een zoönose. De griep die van het varken overslaat naar de mens, of de bacteriële besmetting die naar de mens over gedragen kan worden. De kip kan daarbij ook een rol spelen, als ook de vogels. Alertheid blijft erg belangrijk.
  Daarmee is de vraag niet beantwoord: Wel of geen megastallen.
  Grote aantallen dieren of mensen dicht bij elkaar leiden tot een verhoogde concentratie in de lucht van chemische stoffen en ziektekiemen en verhoging van de luchtvochtigheid én temperatuur.
  Uit eigen ervaring weet ik dat ziekenhuizen vaak slechter geventileerd worden dan bijvoorbeeld een kraamafdeling van een varkensbedrijf. Vallende koude lucht uit het plafond zorgt voor tocht en verkoudheid in een ziekenhuis, kantoor en andere ruimten waar mensen vertoeven. Bij een varkensbedrijf kost je dat biggen door doodliggen, aandoening aan de luchtwegen enz.
  Indien de grote stallen mechaniek met zich meebrengen die de nadelen van grote concentraties dieren met zich meebrengen wegvangen, dan is er geen bezwaar tegen dat ze er komen. Het is zelfs aan te raden dat ze er dan komen. Dat heeft ook grote voordelen. Er zijn minder lokaties waar deze dieren worden gehouden. Dat leidt tot minder vervoerbewegingen en is dus goed voor de vermindering van files, is bovendien kostprijsverlagend. Een dierziekteverspreiding wordt door de onderlinge grotere afstand tussen de bedrijven gunstiger. Ook de centrale mestverwerking van geclusterde bedrijven tot kunstmest zal de vervoerskosten en de verspreiding van ziekten zoals salmonella en mrsa sterk verminderen. De stank bij uitrijden over de akkers van dierlijke mest zal tot het verleden gaan behoren.
  Extra aandacht zal er moeten zijn voor de gezondheid van de intensieve veehouder en zijn medewerkers. Het interne stalklimaat zal moeten verbeteren voor deze mensen. Daar wordt al onderzoek naar gedaan, omdat het probleem al enige jaren wordt onderkend.
  Conclusie: Ja, megastallen zullen een verbetering opleveren voor mens, dier en milieu mits moderne technieken worden toegepast. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met de auto. De sloopregeling zal het autopark milieuvriendelijker maken.
  Is de conclusie voor alle agrarische activiteiten geldig? Nee, omdat de intensieve veehouderij niet grondgebonden is.
  Voor de grondgebonden melkveehouderij gelden andere wensen bij de bevolking, die door megastallen worden genegeerd. Het is niet mogelijk om de melkkoeien te weiden bij zeer grote aantallen. Daar de ontwikkeling in deze sector ook is gericht op schaalvergroting, zal de melkkoe steeds meer verdwijnen uit het landschap. Is dat gewenst? Nee, uit onderzoek blijkt dat de Nederlander een koe in de weide wil zien. Waarom gaat de melkkoe in de weide verdwijnen als er veel melkkoeien op het melkveebedrijf worden gehouden? Het blijkt dat bij grote aantallen dieren de melkkoeien in de weide teveel gras vertrappen, besmeuren, en de afstanden tot de stal te groot worden voor deze dieren. De schaalvergroting zal de weidegang onwerkbaar maken. Innovatie kan dit probleem oplossen? Ja, indien de mobiele melkrobot goed gaat werken, kan dat een oplossing betekenen. Een combinatie van standweiden dag en nacht met een melkrobot van groepen koeien van beperkte omvang kan dat probleem oplossen.
  Is het wenselijk dat melkkoeien weiden? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag.
  Uit het oogpunt van landschapsversiering is het antwoord: JA.
  Uit het oogpunt van milieu zal het antwoord waarschijnlijk NEE zijn. Bij het jaarrond opstallen van het melkvee kunnen de voordelen van de grootschalige intensieve veehouderijen binnen bereik komen, ook voor de melkveehouderijen. Daarnaast kunnen ook bestaande bedreigingen voor het melkvee komen te vervallen. Door de veranderingen van het natuurbeleid, waterbeheersing, opwarming van de aarde neemt de ziektedruk toe in de vorm van bijvoorbeeld blauwtong, maar ook leverbot, en bestaande ongedierten die uierontsteking veroorzaken (steekvliegen), haarworm, e.a. In een melkveehouderij met een systeem jaarrond opstallen, kunnen milieuvoordelen worden behaald, die bij weidegang ondenkbaar zijn. Dierziekten kunnen verminderen en toekomstige kunnen worden voorkomen.
  Zoals u ziet is de discussie megastallen niet voor elke agrarische sector hetzelfde. De emoties maar ook de benodigde kennis van allerlei processen in en rondom de agrarische bedrijven hebben invloed op deze discussie. Uiteindelijk, als het milieu bepalend moet zijn voor het houden van de dieren op de agrarische bedrijven, dan kunnen we er niet aan ontkomen dat bij betaalbare houderijsystemen grootschaligheid in alle gevallen zal winnen. Ook is het dan onvermijdelijk dat ook alle runderen het jaarrond opgestald dienen te worden. Dan ontstaat er de mogelijkheid om ook voor deze dieren de CO2 en methaan en lachgasproduktie tot een minimum te beperken. En daarmee de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen, of te verminderen.
  Maar ja, emoties laten de mensen de vrije loop. Ook in discussies. En politiek is emotie, en kan daardoor rare besluiten opleveren.
  Om een voorbeeld te geven. Het is wetenschappelijk allang bekend, dat dierlijke mest verwerken tot kunstmest een zeer goede oplossing is en zo snel mogelijk standaard praktijk moet worden. Maar wettelijk maken is een ander verhaal. Dan malen de molens van de EU ineens langzaam, en wordt de innovatie in de landbouw vertraagd.

 • no-profile-image

  boerin

  De meeste dieren begrenzen hun territorium met geur. Ook de mens; maar die koopt het om zijn eigen nog meer te accentueren . De lucht van dieren wordt als on-aangenaam ervaren. Niet alleen dat van een varken. Kijk naar de reacties in een dierentuin. De lucht van een varkens-stal wordt ook be-invloed door het voedsel dat gegeten wordt. Afval-stoffen van de mens. Als dat in grote bergen lag te composteren was de lucht waarschijnlijk veel ondraaglijker. Of je nou Groningen, Utrecht, Amsterdam of Rotterdam hebt ; de tranen springen je letterlijk in de ogen en de stank is ondraaglijk. Bij harde wind hou je het er langer vol dan bij warm windstil weer.
  Maar de bewoners vinden dat normaal !

 • no-profile-image

  normale

  @ karel , Brabant,
  Jij schrijft in jouw berichtje dat het heel normaal is dat in de intensieve veehouderij, tegenwoordig door de boeren van alles wordt gedaan om stof terug te dringen. Dit wijst meteen uit dat je er waarschijnlijk weinig van af weet, want als je per man meer dan 5000 vleesvarkens dient te verzorgen voor de 'baas'of de rabobank als plaatsvervangend 'baas'dan blijft hiervoor echt geen tijd over!

 • no-profile-image

  Boer

  Ik bekijk het zo. Die doctoren zijn echt niet dom maar zij weten net zoveel van stallenbouw en de beschikbare technieken als dat ik weet van blinde darmen en galstenen.

 • no-profile-image

  boer

  Maar ik begrijp dat je mijn mening deelt aangezien er geen reactie komt waar ik wel iets mee kan.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Geplaats door zal inmiddels ook wel in de berichten gelezen hebben dat het mexicaanse griepvirus NIET van varkenshouderijen afkomstig is en naar verwachting zijn huisarts zal consulteren om die om opheldering te vragen hoe het kan dat hooogopgeleide mensen die toch ver boven de boerenstand verheven zijn zulke onwaarheden in regionale kranten kunnen verkondigen om hun eigenbelang te kunnen onderstrepen. Ik houd mijn zinnen graag kort,sorry

 • no-profile-image

  Hijgend

  Gelukkig wordt de wetenschap wakker en gaan ze meehelpen die megastallen te verbieden. dat gaat ook zondermeer lukken. De verzekeringsmaatschappijen zijn de volgende die hun stem gaan laten horen. Megastaalen zorgen voor ongezonde en kankerverwekkende lucht. dat heeb de artsen heel goed door. dat boeren nu beginnen te schelden en iedereen voor lamzakken uitmaken zegt genoeg over de intelligentie van deze sector. Leve de anti-mega-stallen gedachte. Dit gaan die boerkes niet winnen.

 • no-profile-image

  Boer Harms

  Laten we eens gaan onderzoeken hoeveel bacterieen virussen etc. een ziekenhuis uitstoot.
  Het hele ventilatie-systeem van zo`n mega vervuiler blaast heel de rotzooi naar buiten en dat vaak midden in de stad.
  Ik denk dat dat de grootste veroorzaker is van het bekrompen denken van de meeste stadsmensen.

 • no-profile-image

  watisslim

  tuurlijk dit komt door de aanwas van al die longklachten en andere enge ziekten.

 • no-profile-image

  Hier reageerde zelfs nog iemand die het beter meende te weten dan 10 universitair opgeleide medici. Het moet toch niet gekker worden he. Inderdaad volkomen terecht, dat er vanuit hoger opgeleide kringen geprotesteerd wordt tegen die ongebreidelde groei van die mega-mesterijen. Dat hoort hier niet thuis!

 • no-profile-image

  gert

  De huisartsenpraktijken worden ook steeds groter

 • no-profile-image

  Na het lezen van de hier geplaatste reakties mogen we blij zijn, dat er in dit landje gelukkig nog verstandige mensen zijn. Verder maar niet meer op reageren, laat ze maar tobben

 • no-profile-image

  brabander

  Dirk van hieronder slaat helemaal door. Ik raad hem aan een afspraak te maken met z'n huisarts

 • no-profile-image

  normale

  Graag wil ik even reageren op universitair opgeleide boer uit brabant, want schijnbaar leren ze op de universiteit geen rekenen!
  Even een voorbeeld: stel kleine mesterij 1000 plaatsen (redelijk bedrijf dus), grootschalige mesterij 20000 plaatsen (ja van die schaalgrootte worden ze hier door deheer van Lierop regelmatig aangevraagd).
  Als de grootschalige mesterij 95 % reducerend is, dan heeft ie dus nog steeds evenveel uitstoot als de kleine mesterij, dus als je er naast woont, of beter gezegd gedwongen wordt te wonen, dan schiet je er dus niks mee op. Daarnaast zijn niet alle luchtwassers 95 % reducerend, en moet deze luchtwasser ook 100 % functioneren, terwijl wij allemaal weten dat ze dat niet voor 100 % doen!~
  Dus wat is het moraal van het verhaal, als je er dicht bij woont, maakt het geen ene flikker uit, daar had een peuter nog geen universitaire opleiding voor hoeven te hebben!

 • no-profile-image

  Al dat varkens- en kippevlees is toch vrijwel geheel bestemd voor export. Laat ze die grootschalige bedrijven stichten op plaatsen waar ruimte in overvloed is. Zoals in canada of voormalig Oosblok. Als men ze daar tenminste nog wil hebben. Kunnen ze vandaaruit dat vlees de hele wereld over sturen. Zijn wij hier tenminste van die overlast en van die oeverloze discussies en millieuprocedures af. Het gaat toch maar om een paar arbeidsplaatsen per bedrijf en soms nog niet eens. Overigens vind ik alles en iedereen die in de zorgsector werkzaam is een veeeeeeeeeeeeel belangrijkere bijdrage leveren aan onze samenleving dan de gehele bio-industrie bij mekaar. Helaas velen kunnen de zaken in dit kleine landje niet in de juiste verhouding plaatsen. Trouwens, Friese Boerin, ben je wel eens in zo'n grootschalig varkenskot of in de direkte nabijheid geweest? ik wel. blwhhhhggggg. groetjes.

 • no-profile-image

  Gerrie

  Overigens was ik nog vergeten dat de dierenartsen 's nachts en in het weekend veel en veel beter bereikbaar zijn en langs komen dan de huisartsen. Petje af voor deze mannen/vrouwen. Hier kunnen de huisartsen nog veel van leren.

 • no-profile-image

  boer

  Afgelopen weekend naar de Zwarte Cross geweest (erg gezellig trouwens) en het was goed om weer even het verstand op nul te zetten.
  Ik heb de vele reactie gelezen hieronde en ik zie dat iedereen vooral met zichzelf bezig is. Als er een stal van 20.000 varkens bij mij achter gebouwd wordt, zal ik daar zeker ook niet blij mee zijn. Maar ja, zo zit het leven in elkaar. Het had ook een snelweg, vliegveld, hangplek of industrieterrein kunnen zijn. Jammer voor de buren, maar een oplossing voor VELE anderen.
  Verder las ik dat er bijna geen arbeid gemoeid is met de varkensboeren in Nederland. Ik kan wel een korte opsomming geven van de bedrijven die hangen aan de boer, zoals de levensmiddelenindustrie (afval), veevoerindustrie, bouwbedrijven (incl elektriciens, loodgieters, etc), veeartsen, varkenshandelhandel, slachterijen en alle transport die met deze bedrijven samenhangt. En dan sla ik er heel veel over. Het baantje van degene die zegt dat de boeren maar weinig bijdragen aan werkgelegenheid zal hier waarschijnlijk niet tussen staan.

 • no-profile-image

  overlast hebbende

  Heeft iemand al eens een hele avond in de omgeving van zo'n stal gewerkt?
  Krijg je van de lucht alleen al een knallende hoofdpijn .
  Van de gemeente uit werd ons gezegd geen geur meer, maar 75 % minder 3 x zoveel varkens blijft de hoeveelheid toch gelijk,De amtelijke molen werkt wel heel langzaam .Dit kunnen ze zelf nog niet uit rekenen

 • no-profile-image

  boer

  Beste Hijgend (luchtwegproblemen duur uitlaatgassen???) Hert. Maak jezelf niets wijs. Dit is een gelopen race en er is geen weg terug. Alles gaat grootschaliger, dus ook de veehouderij. Misschien dat de allergrootste bedrijven er niet zullen komen (en daar zullen ook weinig boeren rouwig om zijn), maar de grotere gezinsbedrijven gaan er gewoon komen. En dat is ook geen enkel probleem qua gezondheid etc.

 • no-profile-image

  Die boeren hier hebben blijkbaar zo'n dikke plaat voor de kop, dat ze in waan blijven zich qua kennis en ontwikkelingsniveau te kunnen meten met de bovenlaag uit onze samenleving. Ach ja, als het maar niet ten koste gaat van de gezondheid van grote bevolkingsgroepen.

 • no-profile-image

  boer

  Over een plaat voor de kop gesproken..... Als ze hier in NL niet komen dan komen ze ergens anders wel en moeten we voedsel importeren. Voedsel waar we helemaal niets van af weten en maar niet te spreken over voedselzekerheid. Stelletje hypocriten allemaal die huisarsten en hijgende herten. Zij doen zelf helemaal 0,0 op voedsel te verbouwen en maar commentar leveren, maar een oplossing ho maar !

 • no-profile-image

  normale

  Nog even een aanvulling op universitair opgeleidde boer uit brabant.
  Waarschijnlijk ben je trouwens nog niet van de regels op de hoogte, want binnen afzienlijke tijd moeten alle 'kleine' bedrijven ook aan de nieuwe regels voldoen, voor zover ze er al niet aan voldoen, dus in deze gaat je vergelijking al helemaal niet op!

 • no-profile-image

  Mrsa?; Q-koorts?; 25000 handtekeningen tbv. milieudefensie tegen megastallen? + al diegenen die niet de moeite hebben genomen die enquete te retourneren? Als U Uw plaats kent, zou ik maar niks zeggen over huisartsen als ik U was.

 • no-profile-image

  Da's hieronder een boer die inderdaad het verstand aardig op nul heeft weten zetten. Is op die zwarte cross overigens ook niet zo moeilijk volgens mij. want om die te bezoeken moet je van te voren op de een of andere manier je verstand al op nul weten te zetten. Ach ja, we hebben een pluriforme samenleving , nietwaar?

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.