Redactieblog

266 x bekeken

Bodemkwaliteit blijft goed bij afvoer biologische mest

De afvoer van mest van biologische melkveebedrijven heeft weinig effect op de bodemkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut.

Zonder organische mest daalt het organische stofgehalte zeer beperkt. "Hieruit blijkt dat de chemische toestand van de bodem bij afvoer van een deel van de mest behouden kan blijven. Wel moet extra fosfaat en kali worden bijbemest", aldus het instituut.

De bodemdichtheid bleek bij percelen die bemest worden met drijfmest en vaste mest lager dan bij percelen zonder organische mest. Grasland draagt zo sterk bij aan de organische stofvoorziening, dat bemesting weinig verschil maakt voor de bodemkwaliteit. Steeds meer biologische melkveehouders voeren mest af.

Of registreer je om te kunnen reageren.