Redactieblog

393 x bekeken 1 reactie

Melkprijs nog geen effect op grondprijs

Het hoge prijsniveau van landbouwgrond in Overijssel is het afgelopen jaar vrijwel niet gedaald. Dat constateren makelaars van LTO Vastgoed uit Almelo.

"Sinds juni vorig jaar staat de markt wel iets meer onder druk door de dalende melkprijs. Toch heeft dit nog geen effect op het prijsniveau. Er wordt minder gehandeld in grond, maar het prijsniveau houdt aan", aldus makelaar Theo Harbers van LTO Vastgoed.

Lokaal worden prijzen van 80.000 euro per hectare betaald. "Het is in dit gebied rond Ootmarsum, Denekamp en Saasveld wel duidelijk dat boeren handelen volgens het principe "Buurmans grond komt maar een keer te koop", zegt de makelaar. In sommige gevallen moeten melkveehouders voor de aankoop van het aangrenzende perceel andere grond op afstand van het bedrijf verkopen om de financiering rond te krijgen. Elders in de provincie ligt het prijsniveau met 55.000 tot 65.000 euro per hectare iets lager.

De partijen die actief zijn op de grondmarkt zijn vooral lokale melkveehouders. "Het aanbod van complete melkveebedrijven is beperkt en als er dan aanbod is, gaan ze voor recordbedragen weg. Inplaatsingen van elders uit Nederland komt vrijwel niet voor", aldus Harbers.

De handel in varkens- en pluimveebedrijven in Overijssel is rustig. "Het aanbod is beperkt, al is er wel belangstelling om bedrijven te kopen. De ligging van bedrijven speelt hierbij een heel belangrijke rol. Voor locaties waar uitbreidingsmogelijkheden zijn, is meer belangstelling", vertelt makelaar Erwin Keemers. Hij merkt dat varkenshouders niet alleen belangstelling hebben voor locaties in de landbouwontwikkelingsgebieden, maar ook voor locaties in verwevingsgebieden. "Dit is gunstiger voor de diergezondheid, omdat er dan minder bedrijven dicht bij elkaar liggen", aldus Keemers. Hij verwacht dat het aanbod van varkensbedrijven de komende jaren zal toenemen. "Voor 2013 moeten de bedrijven aangepast worden. Gezien de leeftijd van veel ondernemers zullen zij voor dit moment een keuze moeten maken om te investeren of te stoppen."

De verwachtingen voor de grondmarkt in Overijssel voor het komende jaar zijn moeilijk in te schatten. De aankoop van grond voor stadsuitbreiding staat op een laag pitje, ondertussen gaan de grondaankopen voor natuur wel door. Dit heeft een minder prijsopdrijvend effect dan de verkoop van landbouwgrond voor stadsuitbreiding. "Ook merken we dat banken iets terughoudender wordt, mede door de lage melkprijs." Op basis hiervan staat het grondprijsniveau onder druk.

Eén reactie

  • no-profile-image

    frans

    waneer ik deze bedragen leest dan zou ik zeggen die boeren klagen om niets waneer men nog zulke bedragen wil betalen dan moet men niet lopen klagen en kankeren het zal wel gaan met die boeren

Of registreer je om te kunnen reageren.