Redactieblog

317 x bekeken 4 reacties

Dierenartsen onder vuur

De dierenartsen maken er een puinhoop van. Dat is het uitgangspunt van de Raad voor Dierenaangelegenheden in een pas uitgebrachte 'zienswijze'.

Dierenartsen werken mee aan het fokken van honden met erfelijke afwijkingen, verstrekken doping en verboden geneesmiddelen aan paarden, laten dierverwaarlozing en –mishandeling ongemoeid en schrijven geneesmiddelen voor terwijl er ook duurdere methoden zijn om problemen op te lossen, volgens deze Raad.

Men stelt drastische maatregelen voor. Er moet een nationale gegevensbank komen, met daarin alle relevante informatie over diergezondheid, voedselveiligheid en volksgezondheid. Er moet nieuwe wetgeving komen die voorschrijft hoe de dierenarts zijn werk doet. Er moet een certificeringsysteem komen. Overtredingen moeten zwaarder worden gestraft. Men wil zelfs dierenartsen hun bevoegdheid ontnemen als de overtreding heel erg is.

Ik denk zelf eigenlijk dat het wel meevalt met onze dierenartsen. Deze 'zienswijze' is namelijk weer eens een mooi voorbeeld van broddelwerk. De Raad bestaat naar eigen zeggen 'uit bijna veertig experts die allen op persoonlijke titel zitting hebben in de Raad'. De experts zijn zo deskundig dat zij het niet nodig hebben gevonden om echt onderzoek te doen naar eventuele misstanden. Zij bedenken gewoon zelf – heel knap! – dat die misstanden er zijn.

Zij hebben het ook niet nodig gevonden om eens na te gaan wat er allemaal al geregistreerd wordt op dit terrein. Men kan zich niet voorstellen dat al eerder iemand op het idee is gekomen en er dus al lang wetgeving is, die allerlei eisen stelt aan dierenartsen.
Misschien mag ik de Raad wijzen op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. Deze wet maakt het mogelijk dat een dierenartsen zijn bevoegdheid wordt ontnomen als hij in ernstige mate tekortschiet. We hebben daar een Veterinair Tuchtcollege voor. Nooit van gehoord zeker?

Conclusie: het zijn niet de dierenartsen maar het is de Raad zelf die er een puinhoop van maakt. Sancties kunnen niet uitblijven. Onverdoofd castreren, zou ik zeggen, door een geschorste dierenarts.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed stuk mr. Bruil. Zo'n steuntje in de rug kunnen de sectoren goed gebruiken. Mensen met een knap koppie en desondanks beschikken over realiteitszin, een integrale blik, en die niet schuwen misstanden in onze overgereguleerde maatschappij haarfijn uit de doeken te doen. Mijn dank hiervoor Willem.

 • no-profile-image

  DR. Vlimmen

  Ik heb nog een roestig scalpelmesje liggen; dat stel ik gratis ter beschiking. Voorwaarde is dat men begint bij de voorzitter van de KNMvD die mede ondertekenaar is van de zienswijze waarin zijn leden aan de schandpaal genageld worden.

 • no-profile-image

  hondenmoeder

  Het wordt tijd dat er een kwalificatie voor dierenartsen komt. Een van mijn honden heeft bijna het loodje gelegd door verkeerde medicatie.Ofschoon je met bewijzen komt gelooft hij het niet.

 • no-profile-image

  Joep van Soest

  Laat Willem Bruil eerst eens leren lezen: de Raad schrijft : "dierenartsen zouden niet moeten .." en niet: "dierenartsen doen .."
  En laat Willem Bruil eerst het hele rapport lezen, en niet alleen de aanbiedingsbrief voor de minister.
  De Raad geeft aan, dat 'de' dierenarts klem kan komen te zitten tussen wettelijke opdracht, maatschappelijk belang, gezondheidszorg, economisch belang, loyaliteit naar de dierhouder toe en loyaliteit naar het dier.
  Zoals in iedere beroepsgroep zijn er ook dierenartsen die kromme dingen doen. En ik vermoed, dat "Dr. Vlimmen in Nowhere" bij deze groep hoort, anders had deze dierenarts wel zijn eigen naam durven gebruiken.
  De maatregelen die de Raad voorstelt om de risico's te beperken leiden ons weer verder op de weg van overregulering zoals "Melkveehouder" stelt. Is het middel niet erger dan de kwaal? Ik denk het (helaas) niet, denk aan pluimveegriep uit Oost-Azië en varkensgriep uit Mexico. Zoönosen worden steeds belangrijker en de angst in de maatschappij voor dergelijke ongrijpbare zaken wordt steeds groter.
  Overigens: ik ben zelf dierenarts en heb lang in de praktijk gezeten voor ik dierenarts in overheidsdienst werd. Ik (her)ken het geschetste beeld dus van beide kanten.

Of registreer je om te kunnen reageren.