342 x bekeken 11 reacties

Uitstel verbod legbatterij voor Kamer onverteerbaar

De Tweede Kamer is bevreesd dat het verbod op de legbatterij per 2012 wordt uitgesteld.

In veel Europese lidstaten verloopt de omschakeling naar andere kooisystemen traag, terwijl Nederlandse pluimveehouders juist al flink hebben geïnvesteerd.

CDA, PvdA, SGP en SP drukten vandaag tijdens een debat over dierenwelzijn landbouwminister Gerda Verburg op het hart opschorting van het verbod te voorkomen. SGP-leider Bas van der Vlies zei een eventueel uitstel 'niet te verteren' te vinden. Hugo Polderman (SP) vindt dat Nederland desnoods als enige lidstaat het verbod moet invoeren.

Verburg staat achter het voornemen van Brussel de legbatterij in de ban te doen. Zij zal er bij eurocommissaris Mariann Fischer Boel op aan dringen een actieplan te ontwikkelen om lidstaten die achterlopen met omschakeling aan te sporen tempo te maken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W Geverink

  Met CE en Berend Botje ben ik het helemaal eens . Dit soort rare situaties krijg je als onkundige mensen zich bemoeien met het dierenwelzijn . Het tevreden stellen van de psyche van een aantal actievoerders heeft met dierenwelzijn meestal weinig te maken . Door Ryan Molendijk wordt beschreven waar een big doorheen moet bij het verdoofd castreren . Alleen voor het verdoven staan die biggen al 30 seconden doodsangsten uit . Ook zo'n voorbeeld van anders maar niet beter . Zeker als je weet dat het sneetje maken en het verwijderen van de ballen maar ongeveer 5 seconden in beslag neemt . Hier in Canada proberen we dit soort situaties te voorkomen door als industrie zelf de code of practice (regelgeving) te maken . Er is niks mis met welzijn maar dan moet het wel daadwerkelijk welzijn zijn voor het dier .

 • no-profile-image

  Berend Botje

  CE, volkomen juist. Echter uw argumenten zullen, hoe juist ook, geen voedingsbodem vinden bij de tegenstanders. Ook al komt u met duizend onderbouwde en ( zelfs wetenschappelijk) bewezen feiten, de enge en achterlijke dogmatiek van de dierenactivisten zult u hiermee helaas niet kunnen veranderen. Deze dierentaliban is voor geen rede vatbaar.

 • no-profile-image

  Herman Gallé

  Minister Ter Horst wil een manifest voorleggen aan dierenrechten- en -welzijnsorganisaties. In dit manifest zou moeten staan dat men zich afkeert van acties die gepaard gaan met geweld. Er is in Den Haag een soort hysterie ontstaan omdat een paar lieden in dit land menen voor dieren op te moeten komen door mensen te bedreigen, brand te stichten en andere dingen te doen die wettelijk en moreel niet door de beugel kunnen. Terecht is dit hersenspinsel van mevrouw Ter Horst afgebrand door een Kamermeerderheid. Het is natuurlijk ongerijmd mensen te laten verklaren dat zij zich aan de wet zullen houden en geen acties zullen ondernemen die daarmee in strijd zijn. Iedere burger in dit land is gehouden de wet te gehoorzamen en wordt daar bij overtreding op passende wijze op aangesproken. Er is geen enkele reden aparte wetgeving te maken om gewelddadig dierenactivisme adequaat aan te pakken. De bestaande wetgeving voorziet daar namelijk uitstekend in! Ook de mededeling dat wanneer men zou weigeren het manifest te ondertekenen, dat extra aandacht van de overheid tot gevolg zou hebben is een regelrechte belediging van al die goedwillende en betrokken mensen en organisaties in dit land die zich terecht druk maken over wat er met dieren gebeurt. Organisaties als de Dierenbescherming, Wakker Dier, Varkens in Nood, Bont voor Dieren, Proefdiervrij en vele andere zijn opgericht door en bemenst met betrokken en integere lieden die een respectvolle behandeling van dieren nastreven, iets wat in deze overconsumptiemaatschappij beslist geen vanzelfsprekendheid is.
  Maar stel nu eens dat die verklaring er toch zou komen en dat al die brave dierenactivisten, al dan niet gedwongen, die verklaring zouden ondertekenen. Zou het dan niet eerlijk zijn dat degenen tegen wie de acties van de activisten zijn gericht ook een verklaring wordt voorgelegd?
  Wat zou er dan onredelijk zijn aan een verklaring dat men zich bij het houden van dieren verplicht “de vijf vrijheden van Brambell”* te respecteren en na te leven?
  De minister van LNV, mevrouw Verburg, heeft namelijk zelf aangegeven wat zij onder het begrip dierenwelzijn verstaat:
  Dierenwelzijn betreft de kwaliteit van het leven van het dier, waarbij de houder de ‘vijf vrijheden’ respecteert en daarmee de grenzen van het adaptatievermogen van het dier niet overschrijdt.
  Die vijf vrijheden zijn:
  Dieren zijn vrij:
  1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. van fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. van pijn, verwondingen en ziektes
  4. van angst en chronische stress;
  5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen.
  Let wel, het gaat hier om de dieren die “gehouden” worden. In de natuur wordt ook honger en dorst geleden, hebben dieren pijn, angst en stress en gaan ze soms ellendig dood, maar lijden is inherent aan het leven. Dat geldt voor mensen en andere diersoorten. Lijden dat door de mens wordt toegebracht aan andere levende wezens zonder dat daar een noodzaak of acceptabele reden voor bestaat is iets wat in een zich beschaafd noemende samenleving voorkomen en bestreden moet worden.
  Het moge duidelijk zijn dat strikte naleving van “de vijf vrijheden” het absolute einde van de bio-industrie zou betekenen. Want als ergens deze regels met voeten worden getreden is het wel in die sector. Maar ook circusacts met wilde dieren, de exploitatie van dierentuinen, allerlei sporten die, soms letterlijk, over de ruggen van dieren worden bedreven, kortom alles wat de mens meent te kunnen en mogen uitvreten met dieren op grond van zijn vermeende superioriteit zou dan ernstig heroverwogen moeten worden. En die heroverweging zou wel eens kunnen resulteren in het feit dat velen moeten gaan uitkijken naar een andere broodwinning of hobby.
  Ik zal het goed met de Minister maken. Als zij en/of haar medebewindslieden er voor zorgen dat de ideeën van Brambell worden nagekomen wil ik wel een handtekening zetten onder een verklaring dat ik geen stoute dingen zal doen.
  *In 1965 kreeg de commissie Brambell opdracht van de Britse regering voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden.

 • no-profile-image

  Theo

  O,ja europeese regels ,o,ja alleen als het ons(dieren activisten ) uitkomt , en daar rennen we als politiek achteraan O,ja die kippen hebben het veel beter dan dat vee in de oostvaarder plassen.

 • no-profile-image

  CE

  Boer, Gelderland, hierbij wil ik je feliciteren met zulke kleine verschillen tussen kooi en volière. Wanneer elk koppel volièrekippen bij jou zonder problemen produceert, bezit jij zeer waardevol vakmanschap. De tekst die ik heb geschreven is geen verzinsel, maar puur gebaseerd op ervaringen uit eigen bedrijf. Boer, Gelderland misschien wil je een mailtje sturen naar de NVP met je verhaal, ik heb gehoord dat men daar op zoek is naar legkippenhouders die probleemloos scharrel/volièrekippen houden, dit omdat vele collega’s hiervan kunnen leren.

 • no-profile-image

  Jan

  SP voelt al nattigheid. Een Europees laat staan mondiaal level playing field doet hem niets. "Exporteren die veehouderij" lijkt hij te denken want dat gaat namelijk gebeuren. Wij hier met zijn allen omschakelen en in Polen lachen ze zich kapot.

 • no-profile-image

  CE

  Tsja, wat is dierenwelzijn??
  Op de site van LNV (voedingscentrum) spreekt men van de vijf vrijheden:

  Vrij van honger en dorst
  In een scharrel of volièresysteem treedt altijd de natuurlijke pikorde op, dit betekend dat een bepaald aantal dieren altijd verbannen wordt bij het voer en of drinksysteem. Deze groep dieren is beslist niet vrij van honger en dorst. In een kleinere groep zoals bij kooihuisvesting krijgen ook de zwakkere kippen voldoende gelegenheid tot eten en drinken.

  Vrij van angst
  De bij het vorige punt bedoelde groep dieren is zeer zeker niet vrij van angst, zij zijn de gehele dag op de vlucht en door hun schrikreactie veroorzaken ze vaak ook angst en paniekreacties bij de overige dieren. Ook hier geldt dat een kleinere groep minder hevige angst en paniekreacties veroorzaakt.

  Vrij van fysiek ongemak
  In een scharrel of volièresysteem kunnen na een schrikreactie velen dieren elkaar letterlijk dooddrukken, dit gebeurd zelfs vaak zonder dat daar enige aanleiding toe te achterhalen is, verder vinden er door de vele hoogteniveaus en hooghangende zitstokken vele botsingen tussen kippen onderling en tegen de stalinrichting plaats. In de nieuwe generatie kooihuisvesting hebben de kippen meer hoogte en loopruimte om te bewegen zonder eerdergenoemde problemen.

  Vrij van pijn en ziekte
  In een scharrel of volièresysteem vinden vele problemen m.b.t diergezondheid plaats, elke 6 weken moeten de dieren met een chemisch middel ontwormd worden, wanneer dat niet gebeurd krijgen de kippen enorme spoel- en of lintworminfecties te verwerken, dat zal beslist geen prettige ervaring zijn. Doordat de kippen de gehele dag in contact zijn met eigen uitwerpselen en met die van soortgenoten en tevens 24 uur per dag in een ruimte zitten met een enorme stofconcentratie(lees ook ziektekiemen) die minimaal 10 keer hoger is dan in een stal met kooihuisvesting, hebben de kippen erg veel darmgezondheidsproblemen tegenwoordig aangeduid met chronische darmontsteking en E-coli infecties. Er zijn vele praktijkkoppels die enorme buikpijn hebben, het voer niet meer goed kunnen verteren en daardoor zeer hoge sterftepercentages krijgen.

  De mensheid streeft ernaar om de gehele wereldbevolking te voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen omdat het nut hiervan voor de gezondheid bewezen is, onze landbouwhuisdieren worden in veel gevallen, (door zogenaamde welzijnswetgeving) teruggeworpen in de middeleeuwen en mogen hun leven slijten in hun eigen uitwerpselen onder het mom van “natuurlijk gedrag”.

  Vrijheid om soorteigen gedrag te vertonen
  Dit is het enige punt waar de scharrel of volièresystemen tot op heden beter scoren, echter in de nieuwe generatie kooisystemen (koloniehuisvesting) is meer ruimte om met de vleugels te slaan en te bewegen, er is een legnest aanwezig, er zijn zitstokken aanwezig en er is een scharrelmatje waar ze stofbad-gedrag op kunnen uitoefenen.

  Los van bovengenoemde punten spelen natuurlijk ook nog het verschil in milieubelasting van de scharrel of volièresystemen versus de kooihuisvesting en natuurlijk de arbeidsomstandigheden van de pluimveehouders die de gehele dag tussen alle obstakels door kunnen klauteren tegelijkertijd een enorme hoeveelheid fijnstof inhalerend.

 • no-profile-image

  boer

  Nou, nou CE uit Peel, je gaat nu wel erg kort door de bocht. Ik heb zelf volierekippen en nog een stal kooikippen en wat je nu allemaal beweert gaat volgens mij nergens over. Ik zie in mijn stallen echt niet dat de volierekippen paniekeriger of angstiger zijn, of dat er meer verhongeren of uitdrogen dan in de kooikippenstal. En die zeer hoge sterfte percentage waar jij het over heb, nou als er over een hele ronde 1% meer uitval is, is het veel. Ik heb het even uitgezocht over de laatste 5 jaar is de gem uitval in de volierestal 0,27% hoger dan in de kooikippenstal. Natuurlijk heeft kippen in de kooi voordelen: makkelijker controle, meer kippen per persoon mogelijk, iets lagere ziektedruk, lagere voederconversie (in het kader van de wereldvoedselvoorziening natuurlijk gunstig), maar ik vind dat je nu wel heel erg door slaat. Ik werk met veel plezier in de volierestal en ook in de kooikippenstal komt rond 2011 voliere in (geen koloniehuisvesting, ik zelf zie geen toekomst in alleen maar concentreren op bulk productie)

 • no-profile-image

  demo

  Zijn dat die zefde parlementariers die in de oostvaarder plassen de dieren laten kreperen??????????

 • no-profile-image

  dirk

  Nou ik kan je nu al vertellen dat andere eu lidstaten probleemloos uitstel van het batterijverbod zullen krijgen,waarschijnlijk minstens 10 jaar.Er worden nu in Polen nog nieuwe batterijen geplaatst.Maar ons landje moest weer eens vooroplopen en onder dwang van actiegroepen -lees bedreigingen-werd het verbod er door gedrukt.Ik kan je nu al vertellen dat nu de batterij bijna weg is uit ons land de aanval geopend wordt op de alternatieve houderijen,want die zijn dan weer niet alternatief genoeg.Het wordt tijd voor massaal de kont tegen de krib wil er over 25 jaar nog 1 boer over zijn .Collega`s laat je niet meer gek maken om nog meer kostprijsverhogende investeringen te doen.

 • no-profile-image

  Jan-Hein Nikkels

  Lekkere reactie CE uit Peel!!, is wel heel makkerlijk en kort door de bocht om zo even je collega pluimveehouders af te zeiken.

  Wij zijn trots op onze, in dit geval volliere Freilandeieren.
  We staan vierkant achter dit houderijsysteem.
  We hebben een kwallitatief hoogwaardig en sterk produkt.
  We zijn niet bang te innoveren wanneer dit nodig is.
  Niets zal bij het oude blijven ook volliere Freiland niet.
  Maar een lekker gezond eitje zullen we blijven eten.
  Jan-Hein Nikkels

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.