338 x bekeken 1 reactie

Kamer vindt nieuwe munitie tegen ontpoldering

Ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is ecologisch en juridisch gezien niet noodzakelijk, stelt Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA). Ook PvdA en SGP voelen zich gesterkt in hun opvatting dat het kabinet op zoek moet naar een alternatief.

Vanmiddag hield het parlement een hoorzitting met belanghebbenden en wetenschappers over het herstel van de getijdennatuur in de Westerschelde. Centraal stond de vraag of het onderwater zetten van de Hedwigepolder, zoals het kabinet wil en onlangs ook door de commissie-Nijpels werd geadviseerd, hiervoor het geijkte middel is. Koppejan concludeert dat dit niet het geval is.

“Ik had al twijfels over het rapport van Nijpels”, zei hij na afloop. “Het geeft blijk van een tunnelvisie: er moet en zal worden ontpolderd. Nu is gebleken dat er toch ruimte is voor alternatieven.” Volgens PvdA’er Lia Roefs ‘moet de minister gewoon snappen dat de Hedwige niet gaat’.

De Kamerleden baseren zich onder meer op de door Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aangedragen mogelijkheid van de aanleg van buitendijks schor op de zuidelijke oever van de Westerschelde. Ook hechtten zij grote waarde aan de uitspraak van juristen dat de Europese Commissie, anders dan wel eens wordt beweerd, ontpoldering niet verplicht stelt.

Omdat ook de VVD geen voorstander van ontpoldering is, bestaat er een Kamermeerderheid tegen dit plan. Maar of het parlement ook voet bij stuk zal houden, moet nog blijken. Eerst komt Verburg met een kabinetsreactie op het advies van de commissie-Nijpels, waarna er een nieuw debat plaatsheeft. Als de minister niet van mening veranderd, zal veel afhangen van de opstelling van haar partijgenoot Koppejan.

Zie ook: Juristen zien in EU-regels geen plicht tot ontpoldering

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    het zal nijpels een zorg zijn ,als hij maar betaald wordt,wie betaald die bepaald

Of registreer je om te kunnen reageren.