Redactieblog

2165 x bekeken 12 reacties

'Intensieve landbouw duurzamer dan extensieve landbouw'

Extensieve landbouw is minder duurzaam dan intensieve landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van het Plant Research International (PRI) van Wageningen UR in samenwerking met Britse onderzoekers.

Ook onderzoekers zijn verrast door het onderzoeksresultaat. In het onderzoek is gekeken naar het milieu-effect van de extensieve teelt van wintertarwe, koolzaad en aardappelen en het extensief houden van schapen en runderen. Voorwaarde van het onderzoek was dat de productie gelijk moest blijven ten opzichte van intensieve landbouw.

Bij de extensieve landbouw zijn de milieukosten per hectare lager, maar zijn meer hectares nodig voor dezelfde productie. Per saldo is dat minder duurzaam dan de huidige intensieve akkerbouw en intensieve veehouderij, aldus de onderzoekers.

In het onderzoek is gekeken naar de milieukosten per hectare. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kosten die het drinkwaterbedrijf heeft door het zuiveren van het water omdat er via de teelten nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht zijn gekomen. Ook bijvoorbeeld de kosten voor veevoerproductie buiten het bedrijf, dieselgebruik van de trekker zijn meegeteld in het onderzoek, net als de kosten voor uitgestoten broeikasgassen naar het milieu.

Het negatieve effect voor extensieve landbouw komt vooral doordat hiervoor extra grond nodig is, die deels moet worden ontgonnen.

"Onze verwachting was dat extensieve landbouw beter scoort dan de huidige intensieve landbouw. Maar dat is niet zo. Bij een afname van de productie is het duurzamer om land uit productie te nemen dan om te extensiveren", aldus de onderzoekers.

Onderzoeker Frits van Evert merkt wel op dat duurzaamheid een breed begrip is. "Wij proberen daar concreet invulling aan te geven aan de hand van de inputs op het bedrijf en de emissie van broeikasgassen en uitspoeling van nitraat. Wat er bijvoorbeeld niet in zit is de landschapswaarde van extensief beheerd land."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kors den Hartog

  Volgens mij zijn jullie vergeten om naar de bodem te kijken ( verschraling van mineralen, bodemleven, organische stof, enz ) En de aanvoer N, P, enz over zee ?
  Bij goed gebruik van de bodem met een goede bemesting ( voldoende C ) heb je volgens mij ook een goede opbrengst.
  Het begrip duurzaam is volgens mij dus nog breder.

  K. den Hartog
  bestuurslid VBBM.

 • no-profile-image

  boer

  Gangbare ondernemers wisten dit allang. Subsidies voor biologische landbouw is dus weggegooit geld en zeer slecht voor het milieu. Het eten van biologische producten draagt bij aan verslechtering van ons klimaat. Het promoten van biologische landbouw is dus maatschappelijk onverantwoord. Dit onderzoek betekend dus het einde van alle zinloze discussie, gangbaar is gewoon het best !! De geestelijk gestoorden hier op dit forum zullen wel gaa zeueren dat het een corrupt onderzoekt is en gefinancierd door belanghebbigen,maar daar trap Wageningen UR niet in. Einde discussie !!

 • no-profile-image

  bosman

  Volgens mj is er wel meer over het hoofd gezien bij dit onderzoek. Want waar wordt gerekend met de miljoenen hectares die nodig zijn om veevoeders te telen, grondstoffen voor de intensieve veehouderij bij ons? Zeker als de bodem- en milieuschade wordt meegerekend, en het opruimen van oerwoud ten gunste van cultuurland, zal de uitkomst van de vergelijking heel anders zijn.
  Extensieve landbouw in Nederland is minder produktief, maar veroorzaakt veel minder schade aan de wereld als geheel.
  Oogkleppen af graag, dank u.

 • no-profile-image

  Wijze

  Twee reacties, twee uiterste. En beide staan niet open voor een dialoog... Het lijkt wel politiek!

 • no-profile-image

  boer

  Even voor de duidelijkheid Patrick, ik schar jou niet onder de boerenhaters hoor.......

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Cees, dai is ok :) , dit stuk geschreven in het artikel en het onderzoek is maar net hoe je er tegen aan kijkt.
  Als je de goede ingredienten gebruikt kom je tot een voorspelbare uitkomst, ik denk dat dat gebeurd is.
  De ingredienten zijn allemaal mentale en rationele dingen en meet waarden, allemaal getallen. Het gaat niet over welzijn, als hb gehalten van kalveren, of hoeveel ziekte er is per jaar is, of hoeveel of verschil is in medicijnengebruik. Of Nicotien gebruikt wordts als ziekte verdrijver. Het gaat ook niet over marges in de hele keten en gaat niet over een gezamelijke belang en doel van producent tot gebruiker.
  Dit zijn gewenste onderzoeken die je overal aantreft, dat is zeker.
  Maar dit onderzoek is wel heel erg doorzichtig, opzichtig en daarom kan ik ze als mentor alleen maar een onvoldoende geven, dus ee 3,2 voor een verkeerde benadering van een issue, dus ze moeten maar een jaartje blijven zitten of voor straf en dag in een hoek staan als ezel. Echt wetenschappelijk onwaardig en werkt op de lachspieren.
  Gewoon de prullebak in, misschien wordt het nog wat met deze mensen in de politiek, CDA of VVD zit te wachten op deze slaafse mensen.

 • no-profile-image

  boer

  Nee Patrick, hierover heb ik niet lang nagedacht. Ik zat alleen te denken hoe een boerenhater denkt als het onderzoek anders was uitgepakt. Wat betreft mijn stelling dat men nu denkt dat het een corrupt onderzoekt is bevestig jij direct.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  ik loop de kans om in de categorie geestelijk gestoorden te belanden, maar dat risico neem ik maar. Ik ben zelf nl. biologisch boer en daarnaast vindt ik wetenschap zeer interessant. Een klein detail wellicht, maar het onderzoek noemt biologische landbouw helemaal niet. De onderzoeker vermeldt wel dat ze naar een aantal zaken gekeken hebben die ze beoordeelden, maar dat eventueel ook naar andere criteria gekeken had kunnen worden. Vanuit wetenschappelijk oogpunt vindt ik dat een goede opmerking. Hij geeft daar mee aan dat de wetenschap geen zekerheid geeft, alleen maar een zinvolle met feiten onderbouwde bijdrage aan de discussie. Wat betreft de biologische landbouw begrijp ik niet altijd wat het"forum"hier tegen heeft. Een sector die vrijwillig 30% productie verlaagt dat lijkt mij toch een voordeel voor de anderen. Een punt wat bijvoorbeeld niet aan bod komt in het genoemde onderzoek: biologische landbouw vraagt meer handmatige arbeid. Goed voor de werkgelegenheid zodat er zelfs meer mensen boer kunnen blijven.

 • no-profile-image

  Dirk

  Niets nieuws, maar laten wij eens ophouden om elkaar zwart te maken. Waar een markt is moet geproduceerd worden. Voor de consument die biologisch wil eten, moet een produkt beschikbaar zijn. Dat is het mooie van onze agrarische sektor, u vraagt, wij draaien. Dat de intensieve sektor duurzamer is, is logisch, maar daarmee is de biologishe kant niets minder. Het zijn de randdebielen die overal wel weer tegen aan willen trappen, of je nu gangbaar of biologisch produceerd. Alleen de stelling"biologisch, heel logisch"is natuurlijk niet correct.
  In dit onderzoek is nog niet eens gekeken naar de varkens-en pluimveehouderij. Dat verschil is nog vele malen groter. Pluimvee vlees is het duurzaamste eiwit van allemaal.

 • no-profile-image

  eet meer

  Oogkleppen af inderdaad. want in het onderzoek is ook niet meegenomen de enorme restproducten vanuit de humane consumpie die door de gangbare sector verwaard wordt tot hogewaardige producten. Zou dit niet gebeuren dan moesten al deze restproducten gestort worden of verbranden en dat geeft een enorme verontreiniging en het voedsel zal hierdoor duurder worden.

 • no-profile-image

  boer

  Sorry Huib, je bent helemaal niet geestelijk gestoort, integendeel. Mijn stuk was misschien veel te kort door de bocht en ook niet tegen jou bedoelt. Het was meer sarcastisch bedoelt. Ik baal ervan dat vele mensen zonder kennis van de landbouw(varkensinnood, wakkerdier en dat soort uitschot) steeds maar roepen dat gangbaar slecht is en dat wij met zijn allen biologisch moeten. Zij zien biologisch als oplossing voor alles en dat is dus niet zo. Wil niet zeggen dat ik tegen bio ben, ook hiervoor is een markt en zij zijn immers collegas die het net iets anders doen.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Cees, tja je conclusie zijn eindeloos over nagedacht, echt een compliment.
  Dus je vind ook dat we 50 kinderen in een kelin klas lokaal moeten doen om stookkosten te besparen en daarmee duurzamer zijn in kosten en getallen.

  Kwantiteit van het leven Cees dat kun je niet in geld en getallen uitdrukken zoals de WUR dat graag wil, die onderzoekers waren niet verast naar de uitslag, ze hebben er exact naar gezocht, zal moeilijk zijn om in te zien, maar staat als een koe!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.