179 x bekeken

Verburg in hoger beroep om gedragscode

Landbouwminister Gerda Verburg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Volgens de rechter biedt Europese regelgeving te weinig grondslag voor de code.

De gedragscode geldt voor dier- en plantensoorten die niet onder bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijnen vallen. Hierdoor moeten werkzaamheden ten behoeve van het waterbeheer doorgang kunnen vinden, zonder dat regelgeving wordt overtreden.

De rechtbank vindt dat het onderscheid tussen soorten die wel en niet onder de richtlijnen vallen in de gedragscode niet duidelijk genoeg is. Als Verburg het hoger beroep verliest, past zij de code aan. Intussen voert zij overleg met de waterschappen over hoe de noodzakelijke werkzaamheden toch kunnen plaatshebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.