368 x bekeken

Slecht jaar voor inkomens agrarische sector

Boeren en tuinders hebben het afgelopen jaar nóg minder verdiend dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit nieuwe cijfers van landbouw-economisch instituut LEI.

Op veel bedrijven is het inkomen flink gedaald. De situatie in de glastuinbouw is volgens de onderzoekers van het LEI zelfs dramatisch. Deze verslechtering is vooral het gevolg van een daling van de opbrengstprijzen, veroorzaakt door de kredietcrisis. Ondernemers hebben hierdoor weinig ruimte om te investeren in duurzaamheid en versterking van de concurrentiepositie.

Voor de melkveehouderij als geheel is het inkomen in 2009 negatief door een ongekend forse daling van de melkprijs; lagere voederkosten en de uitbreiding van het quotum hebben dit niet kunnen verhinderen. In de varkenshouderij profiteren de zeugenhouders van hogere biggenprijzen, maar laten vleesvarkensbedrijven een negatief bedrijfsresultaat zien. Leghennenhouders doen het dit jaar goed door hoge prijzen voor eieren en lage voerkosten.

De inkomens in de akkerbouw zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Bedrijven met veel zetmeelaardappelen hebben het echter moeilijker. In de tuinbouw is de rentabiliteit gedaald naar het laagste niveau ooit door het LEI vastgesteld. Alleen potplantenkwekers hebben de inkomensdaling binnen de perken kunnen houden. Champignonbedrijven kampen door tegenvallende export met een forse inkomensdaling.

Of registreer je om te kunnen reageren.