Redactieblog

281 x bekeken 5 reacties

LTO: voorlopig geen juridische stappen aanpak Q-koorts

LTO Nederland gaat op dit moment geen juridische stappen nemen tegen het ruimen van besmettte drachtige geiten.

Dat zegt de organisatie na onderzoek door juristen. Juristen achten het ondernemen van juridische stappen tegen de Q-koortsmaatregelen van minister Gerda Verburg vrijwel kansloos. LTO heeft juristen gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om via de rechter de maatregelen tegen te gaan. "De basis van de maatregelen is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In deze regelgeving krijgt de minister een hoge mate van beleidsvrijheid: De minister neemt de door hem nodig geachte maatregelen", aldus de juridische analyse.

De enige wetgeving waaraan de rechter de maatregelen op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren kan toetsen zijn internationale verdragen en het Europese Gemeenschapsrecht. Dit biedt volgens de juristen geen soelaas, omdat in deze wet staat dat de meest drastische maatregelen genomen mogen worden als de volksgezondheid in gevaar is. Tijdens de MKZ-crisis is ook geprobeerd via een kortgeding het doden van dieren te verbieden. Dat is toen niet gelukt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Dit bericht wekt de suggestie dat er later een juridisch vervolg komt op de actie van Den Haag. Lijkt me dan toch wel mostert na de maaltijd. Het zal de bedoeling zijn van LTO om alles zo te laten verlopen als "gepland".
  Zal de volgende Q-koorts uitbraak plaats vinden in een koedicht gebied, om zo het zuivel aanbod te reguleren. Alle andere middelen, ammoniak uitstoot, mineralen balanzen etc. helpen niet!!

 • no-profile-image

  Charly's Angel

  Dieren ruimen in het algemeen belang van de volksgezondheid, vraagt om een schadeloosstelling. Daar kun je beter op insteken.
  Als inderdaad Q-koorts ook de melkkoeien als een besmettingsbron hebben, dan kan de schadeloosstelling een hele dure worden voor vadertje Staat. Maar dat mag niet de reden zijn om voor de geitenhouders niet aan te sturen op schadeloosstelling. Dan zou over de rug van deze geitenhouders nu al rekening gehouden worden met het ruimen van melkkoeien en de schadeloosstelling voor de melkkoeien. Dat is een deel van de leden van LTO opofferen voor de andere. Zeer verwerpelijke belangenbehartiging, en mogelijk de doodsteek voor LTO.
  N.B.: Dat melkkoeien ook Q-koorts kunnen hebben is voor mij nieuw. Was er toen een andere benaming: Melkerskoorts?
  Wie het weet mag het zeggen.

 • no-profile-image

  zembla

  Q-koorts op grote schaal verspreid onder koeien
  Geplaatst door: jinke op: 19 Jun 2008 - 11:09am

  Q-koorts komt veel voor bij koeien, zo heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) al in 2006 geconstateerd. In dat jaar is voor het eerst gekeken naar de besmettingsgraad en daarbij is gebleken dat meer dan de helft van de melkveehouderijen besmet is met de bacterie coxiella burnetii. De onderzoeksresultaten staan in een monitoringsrapport van de GD.

  De GD voert elke twee jaar steekproeven uit om na te gaan hoe vaak ziekten voorkomen op Nederlandse bedrijven. Bij een dergelijke steekproef is de omvang van Q-koorts besmettingen aan het licht gekomen. Het onderzoek van de GD was gericht op de aanwezigheid van antistoffen in de melk. Naar aanleiding van het onderzoek wordt geschat dat op 35% van de onderzochte bedrijven minstens 30% van de aanwezige runderen is besmet met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

  Besmette dieren scheiden de bacterie coxiella burnetii uit in urine, ontlasting, melk, moederkoek, vruchtvliezen en vruchtwater. Vooral bij bevallingen of miskramen komen veel bacteriën vrij. Ook geiten en schapen kunnen de bacterie bij zich dragen. Sinds 2005 is op melkgeitenbedrijven in ons land een aantal uitbraken (2 in 2005, 6 in 2006, 7 in 2007) van Q- koorts vastgesteld op basis van laboratoriumuitslagen (sectieonderzoek). In 2008 is tot dusver twee keer Q-fever vastgesteld bij kleine herkauwers: op een melkgeiten- en op een melkschapenbedrijf.

  Q-koorts is een zoonose, dat wil zeggen besmettelijk voor de mens. Het meest recente geval van overdracht is dat van cliënten en medewerkers van de GGZ-instelling aan de Nijmeegse Baan in Heilig Landstichting. Een flink aantal van hen vertoonde verschijnselen die duiden op Q-koorts (ziekteverschijnselen, hoge koorts, hoofdpijn en longontsteking). enkelen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

  Mest
  Een van de maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om verspreiding te voorkomen is een verbod op het uitrijden van mest. Het Productschap voor Vee en Vlees adviseert vooralsnog mest en stro uit te rijden bij rustig weer en deze zo spoedig mogelijk onder te werken. Stof, mest, hooi en stro kunnen op een besmet bedrijf verwekkers bevatten en voorkomen moet worden dat de wind voor verspreiding zorgt, aldus het Productschap. Ook de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wijst erop dat blootstelling van mensen aan verwaaiende mest- en stofdeeltjes moet worden voorkomen.

  Dieren kunnen net als mensen een besmetting oplopen door het inademen van stofdeeltjes waar de bacterie aan vast zit. Het is niet bekend in hoeverre schapen en geiten langs deze weg infecties hebben opgelopen van melkkoeien. Vooralsnog staan runderen, schapen en geiten bekend als het ''primaire virusreservoir''. Daarbij moet worden aangetekend dat vooral geiten bij een besmetting klinische verschijnselen vertonen in de vorm van spontane abortussen en vroeggeboortes van niet-levensvatbare lammeren. Een besmetting bij runderen verloopt daarentegen veelal asymtomatisch. De GD gaat nu ook op grote schaal bloedmonsters van geiten en schapen (afgenomen in het kader van de controle op bruccellose) onderzoeken op de aanwezigheid van Q-koorts. Ook wordt de melk onderzocht van melkgeiten en melkschapen.

  Zijn na de geiten de koeien aan de
  beurt?

 • no-profile-image

  kritische lezer

  De LTO is zoals gewoonlijk weer betrokken geweest bij de besluiten. Het is dan ook raar om net te doen alsof men nu in wil gaan tegen dit besluit. Wanneer worden boeren nu eens wakker?

 • no-profile-image

  Dolle

  Ze kijken zoals gewoonlijk eerst de kat uit de boom.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.