Redactieblog

328 x bekeken

Zeeuwse grond prijshoudend

Na een hectische grondmarkt vorig jaar is het nu relatief rustig op de Zeeuwse grondmarkt.

Dat zegt makelaar Leo de Oude van ZLTO Vastgoed. "Er zijn minder transacties, maar je ziet dat de grond wel prijshoudend is, ondanks de slechte economische situatie in veel agrarische sectoren." De Oude ziet dat de gronden die verkocht worden voor behoorlijke bedragen van eigenaar wisselen. "We zien dat er in het verleden een periode was waarin agrariërs de schaalvergroting hebben uitgesteld vanwege de economische moeilijke situatie. De ondernemers zien nu dat schaalvergroting een continue proces is. Daardoor worden nu ook in mindere tijden percelen aangekocht", legt De Oude uit. "Het aanbod van landbouwgrond is in Zeeland beperkt. Dit zorgt ervoor dat het huidige prijsniveau in de benen wordt gehouden."

De grondprijs in Zeeland varieert van 50.000 euro per hectare in Zeeuws-Vlaanderen tot 65.000 euro per hectare op Zuid-Beveland en het oostelijk deel van Walcheren. Het prijsniveau in andere gebieden ligt hier tussenin.

Projectontwikkelaars en gemeenten zijn in Zeeland niet meer actief op de markt. "Gemeenten hebben in Zeeland in het verleden vrij veel grondposities ingenomen. We merken dat er nu twijfel komt of deze grond wel nodig is. Uit studies blijkt dat er op termijn een terugloop van de bevolking in Zeeland zal zijn. Hierdoor is minder ruimte nodig voor huizenbouw. Gemeenten verkopen de gronden nog niet, maar ze sluiten ook niet uit dat dit gaat gebeuren", aldus De Oude.

De aanleg van natuur en bijvoorbeeld de ontpoldering heeft op dit moment vrijwel geen effect op de grondmarkt in Zeeland. "Aankopen voor natuur zorgt op dit moment niet voor extra druk op de grondmarkt. Voor de aanleg van de EHS is al veel grond in handen", legt De Oude uit. De ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen leidt op dit moment ook nog niet tot grondtransacties. "De eigenaar van de Hedwigepolder zal er alles aan doen om de verkoop van de polder tegen te gaan. Hierdoor leidt dit voorlopig niet tot transacties op de grondmarkt."

ZLTO Vastgoed merkt dat er in Zeeland best vraag naar complete bedrijven is die geschikt zijn voor melkveehouderij of akkerbouw.
Hoe de Zeeuwse grondmarkt zich de komende maanden zal gedragen kan De Oude moeilijk inschatten. "De huidige prijshoudendheid is ook al verbazingwekkend. Vanuit deze positie is het moeilijk in te schatten wat de grondprijs de komende tijd gaat doen."

Of registreer je om te kunnen reageren.