Redactieblog

254 x bekeken

Alterra: behoud veenweidegebied kan met waterbeheer

Met aangepast peilbeheer, aangevuld met een nieuwe techniek voor drainage en infiltratie van slootwater zijn er goede perspectieven voor het behoud van het Nederlandse veenweidelandschap.

Dat concludeert Alterra van de Wageningen UR. "De oplossing voor het probleem van de bodemdaling ligt bij het waterbeheer," zegt projectleider Cees Kwakernaak.

"Hoe hoger het waterpeil, hoe minder de bodemdaling, maar ook: hoe minder kansen voor de landbouw", aldus Kwakernaak. Hij voorziet dat door het realiseren van grotere peilgebieden de laaggelegen veendelen natter worden, waardoor het veen minder snel daalt. "Dit biedt kansen voor natuur", aldus de onderzoeker.

Onderwaterdrains

Veehouderij blijft elders mogelijk, zeker wanneer zogenaamde onderwaterdrains worden toegepast. Deze drainagebuizen liggen permanent onder het slootpeil, waardoor de veenbodem minder uitdroogt en inzakt. "In het onderzoek is gemeten dat onderwaterdrains kunnen leiden tot 50 procent vermindering van de bodemdaling, terwijl de geschiktheid voor de landbouw nog verbetert omdat koeien en machines eerder het land op kunnen", aldus Kakernaak.

Rijksoverheid, provincies en waterschappen moeten maatregelen nemen om de bodemdaling te remmen, in samenhang met de zorg voor natuur, landbouw en landschap. Hiervoor heeft het kabinet 113 miljoen euro beschikbaar gesteld. Provincies en waterschappen vullen dat aan tot een half miljard euro Dit budget moet in de periode tot 2015 worden besteed.

In Nederland bestond in 1970 nog 25 procent van het land uit veen, in 2000 was dit nog 8 procent. Oorzaak hiervan is vooral de drooglegging van de veenbodem voor de melkveehouderij, waarbij het veen verteert. Hierdoor daalt de veenbodem met meer dan 1 meter per eeuw.

Of registreer je om te kunnen reageren.