275 x bekeken 20 reacties

Verburg wil subsidiestelsel hervormen

Boeren krijgen in 2020 alleen nog Europese subsidie als zij in gebieden met natuurlijke handicaps zijn gevestigd of maatschappelijke diensten leveren.

De huidige inkomenssteun is dan verdwenen. Dit schrijft minister Gerda Verburg in haar visie op de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Daarmee volgt zij grotendeels het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Die bepleit een afbouw van de inkomens -toeslagen en uitbreiding van de beloningen voor boeren die publieke diensten leveren. Dat is volgens de raad nodig om uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, concurrentiekracht, dierenwelzijn en natuur- en milieu te kunnen aangaan. Verburg staat hierachter. "Het Europese landbouwbeleid moet inspelen op ontwikkelingen en trends", zegt zij. "In 2013 loopt de huidige periode van het GLB af, het is van belang daar nu al mee bezig te zijn. Als je afwacht waar anderen mee komen, loop je achter de feiten aan."

Hoe die beloningen voor maatschappelijke diensten eruit komen te zien, is nog niet bekend. Verburg wil dit eerst bespreken met ondernemers en belangenorganisaties. Ook volgen nog debatten met de Tweede Kamer. Verburg wil ook investeren in kennis en innovatie op het gebied van bijvoorbeeld diervriendelijke productiemethoden en bodembeheer. Ook wil zij het opzetten van agrarische verzekeringen stimuleren. Of de plannen doorgaan, hangt af van de opstelling van Europa.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  door al die regelgving wordt de boer onnodig op kosten gejaagd,wil je de subsidies afschaffen dan moet je ook de regelgeving afschaffen

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik vermoed dat veel boeren het hoofd niet meer boven water kunnen houden zonder subsidies. De natuurgebieden komen dan vanzelf vrij. En als de burger graag meer landschap wil, dan zal dat in de plaats komen van de landbouwgebieden.

 • no-profile-image

  Olde

  Afschaffen subsidies o.k., maar onder voorwaarde dat men ook alle onnodige (keurings-)kosten en administratiekosten afschaft!

 • no-profile-image

  Olde

  Eerst word de boer op kosten gejaagd met al die mest-, quotum-, oornummer-, vleeskeurings- en vele andere kosten en daarna gingen ze de boer beetje bij beetje geld geven om hem zo AFHANKELIJK te laten worden / te kunnen controleren.

 • no-profile-image

  boerin

  Mevr. Verburg, wilt u ervoor zorgdragen dat er ook boerinnen meedoen in het
  overleg? Wellicht komen we dan tot
  mooie plannen met een versterking en behoud van een
  goed inkomen voor de agrarische bedrijven, voedselzekerheid, verbetering van dierenwelzijn en een groen, groen Nedernederland.

 • no-profile-image

  adje

  eindelijk worden die steuntrekkers eens aangepakt.

 • no-profile-image

  eindelijk

  Eindelijk een bewinds vrouwe die de onnodige steun aan de landbouw wil elimineren
  Het voorbeeld voor de agro sector is de Varkenshouderij hier geen subsidies en toch een sterke sector Het zal even door werken zijn maar uiteindelijk zal ook hier de vakman overblijven die kosten en opbrengsten in hun sector op een goede manier zullen beheersen.Goedzo mevr.Verburg

 • no-profile-image

  goede boer

  Verburg is door de mand gevallen. Blijkt maar bitter weinig kennis van landbouweconomie te hebben. Afschaffen van de subsidies en toeslagen betekent dat boeren voortaan twee keer belasting gaan betalen over hetzelfde product dat boeren voortbrengen. En zodoende wordt er veel te veel geld uit de economie van het plateland gehaald. Bij LNV weten ze dus heel goed om via belasting, heffingen en accijns (veel) geld bij boeren vandaan te halen. Waarna dit "boerengeld" vervolgens in samenspel met kabinet en tweede kamer gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen in stedelijk gebied. Zodat het rijkdom voor de stedeling wordt en armoe voor de plattelander. Toeslagen en subsidies zijn hard nodig voor de economie van het platteland. Belastingtechnisch gezien is het daarom onverantwoord om alle subsidies en toeslagen voor boeren af te schaffen. Komt er niet genoeg (belasting)geld terug in de economie van het platteland.
  Met het voornemen van Verburg om het subsidiestelsel te hervormen betekent hetzelfde als aansturen op verpaupering van het platteland of ergo een collectief faillisement van de Nederlandse landbouw. Wat landbouweconomie betreft krijgt LNV van mij een dikke nul als rapportcijfer.

 • no-profile-image

  graanboer

  Waarom moet er altijd een varkenshouder zich op de borst kloppen. Door jullie stront hebben wij een onwerkbaar meststoffenbeleid, met zulke krappe normen dat onze bodemvruchtbaarheid achteruit gaat. En trouwens opkoop van varkensrechten is echt niet betaald door de varkenshouderij.

 • no-profile-image

  ed

  de grootste natuurlijke handicap voor agrarisch Nederland ?
  dat is.....Den Haag

 • no-profile-image

  goede boer

  Goede verhalen van melkveehouder. Maar nog even verder doordenken graag. U stelt dat een gedeelte van de belastingcentjes van de burger naar de europese subsidiepot gaan. Maar vergeet Uzelf dan niet. De belastingcentjes die door U of elke andere willekeurige boer bedrijfsmatig en privé betaalt worden gaan namelijk ook voor een deel naar de subsidiepot van de EU. Wel eens uitgerekend hoeveel belastingen, accijnzen en BTW U als melkveehouder zowel bedrijfsmatig als privé betaalt? Bedraagt al gauw een € 60.000 per gemiddelde Nederlandse melkveehouder. En wat blijkt dan, U hebt als melkveehouder wel zoveel belasting accijnzen en BTW betaald, dat de subsidie of inkomenstoeslag gemakkelijk van Uw eigen betaalde belastingen uitgekeerd kan worden. Ofwel dan krijgt U een sigaar uit eigen doos. En de burger claimt dan onterecht dat zij het zijn die via de belastingen de subsidie en inkomenstoeslagen voor de boeren betalen. Dat doen de boeren echter helemaal zelf en niet de burger.
  Denk er nog maar eens over na hoe het zit met enerzijds de boer als belastingbetaler en anderzijds de boer als ontvanger van subsidies of inkomenstoeslagen.
  Als U het mij vraagt zit de Nederlandse landbouweconomie maar vreemd in elkaar.

 • no-profile-image

  H.A. Hunse

  Voor Nederland veranderd er niets ?
  Dan hebt u zeker geen toeslagrechten !
  Als het aan Verburg ligt worden we straks allemaal parkwachter .
  Ik geloof er niets van dat Amerika zomaar alle steun afschaft.
  En wij maar hard werken om de wereld voor een paar rot centen van voedsel te voorzien.
  Dank uw wel Verburg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Bellie

  Subsidie afbouwen is geen probleem als de kosten gewoon kunnen worden doorberekend aan de consument. Maar of dat ooit zal gebeuren... Is het alternatief dan echt dat we met z'n allen kinderpartijtjes houden en boerencampings beginnen? Dan vissen we met z'n allen weer in dezelfde vijver en verdient niemand iets. Het is echt weer iets dat vanachter een bureau wordt bedacht. Jammer.

 • no-profile-image

  Jos

  Subsidies afschaffen is geen onlogische stap, het betalen van boeren voor landschapsbeheer en mini camping geneuzel wel.

  Boeren zijn geen campingbeheerder of boswachter, boer zijn is het verzorgen van land en vee met als doel de productie van primaire goederen. (voedsel en kleding.)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jeroen je snapt het verhaal niet. Nu is het zo dat van de belastingcentjes van de burger een groot gedeelte in de europese subsidiepot terecht komt. Die kan hij niet direct aan boodschappen uitgeven omdat de boer hiervan inkomenscompensatie krijgt. Maar dat hoeft ook niet omdat hierdoor de boodschappen goedkoper zijn.
  Zonder inkomenscompensatie zal links of rechtsom de boer voor zijn produkt hetzelfde bedrag moeten ontvangen om boer te blijven.
  Dit kan ook heel gemakkelijk, want de centjes van de burger komen niet meer in de europese subsidiepot terecht maar worden direct aan de kassa van de supermarkt uitgegeven.
  Boer blij, consument tevreden en natuurliefhebbers kunnen zelf de handen uit de mouwen steken in plaats van hier de landbouw voor te misbruiken.
  Weten ze gelijk wat dit kost. Eens kijken of dan nog zo hard geroepen wordt over de noodzaak van behoud van natuur als het de burger direct in de beurs raakt.

 • no-profile-image

  Boer

  Boeren moeten dan het natuur en landschapbeleid gaan betalen. De inkomens zullen in de landbouw flink achteruit gaan. Melkveehouders zullen ongeveer 0,04 euro per kg melk moeten inleveren!!!

 • no-profile-image

  Boesje

  Dus voor Nederland veranderd er niets!!!
  We worden tenslotte allemaal door natuur en of milieu beperkt. Ben benieuwd.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Goed zo! Eindelijk wordt er gedaan wat de burger vraagt. De burger wil een mooier landschap, en dat op grotere schaal. Met de stopzetting van deze subsidies komt dit in zicht. Een goede stap in de juiste richting.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zelfs als boer ben ik het met je eens Jeroen. Afschaffen die subsidies, dan krijgen we binnen no-time marktgerelateerde prijzen. En die liggen voor de boer echt niet lager, simpelweg omdat dan geen produktie meer plaatsvindt. Produceren voor zeer weinig inkomen is nog heel iets anders dan produceren met verlies. Is gewoon verkapt schuiven met belastinggeld en hieruit menen rechten te kunnen ontlenen.
  Het grote pluspunt van afschaffen is dat de boer de zeggenschap terugkrijgt over zijn bedrijf en landerijen. En hoe de burger zijn landschap wil hebben moet hij maar regelen met de natuurorganisatie's. Dáár heeft ie dan wel wat te vertellen, want die leven en handelen met zijn belastinggeld.
  Samengevat beste Jeroen, schaf alle subsidies per direct af en stoppen met de ziekelijke bemoeizucht over andersmans eigendom.

 • no-profile-image

  veeboer

  Ik denk dat geen enkele boer diep in zijn hart zo'n minicamping wil,maar gewoon wil boeren.Dat geneuzel met die minicampings en kinderopvang zou helemaal niet nodig moeten zijn.Straks wordt dat de norm om je subsidie te ontvangen.Je zou bijna wensen dat het voedsel eens een poosje schaars zou worden,dan zouden zulke rare verzinsels niet opkomen bij iemand die nota bene zelf van een boerderij komt

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.