Redactieblog

383 x bekeken 1 reactie

ASG: spoor 2 geen groter milieurisico

De milieurisico's voor de mestafzet via spoor 2 zijn op termijn niet groter dan de milieurisico's van mestafzet via de standaard afzetroute met AGR-GPS.

Dat concludeert de Animal Sciences Group (ASG) van de Wageningen UR. ASG deed hier onderzoek naar aan de hand van de twee pilotprojecten van LTO/ Mestac en Mestbureau West. In beide projecten werd mest afgevoerd naar vaste akkerbouwers waarbij niet alle vrachten bemonsterd hoefden te worden. De mest wordt afgevoerd op basis van bedrijfsspecifieke forfaits voor het stikstof- en fosfaatgehalte van de mest.

De milieurisico's van het verplichte wegen en bemonsteren en gebruik van het GPS-volgsysteem zijn op de lange termijn vrijwel gelijk aan die van het alternatieve mestspoor.

Uit het onderzoek blijkt dat een bemonsteringsfrequentie van één op vijf vrachtwagens op veel bedrijven onvoldoende is om een relatieve onnauwkeurigheid van 10 procent te bereiken, omdat het aantal vrachten te weinig is of de variatie tussen de vrachten te groot is. De vraag welke nauwkeurigheid acceptabel is, hangt af van de milieurisico’s die ontstaan als gevolg van verkeerde metingen van de mineralen. Variatie in mestsamenstelling tussen individuele vrachten leidt tot ongelijke verdeling van mineralen maar heeft gemiddeld over langere periode weinig effect mits de vrachten willekeurig worden verdeeld.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jos

    Een les economie had je maar nodig om dit te begrijpen. Mest kun je gewoon niet zeer nauwkeurig anneliseren! Dit blijkt bij voer ook zo te zijn. Met deze weten schap moet je redelijke fosfoirtaire normen nemen. Wat hier aangehaald wordt, om tot een goede mestbeleid te komen, wat op de praktijk afgestemd is, gewoon beestachtig. Dit kan nooit werken, het kost een vermogen voor de mestproducent, het gewas komt mineralen te kort, de opbrengsten en kwaliteit blijven ver achter, de grond wordt uitgebuit(armoede). Hier zijn een stelletje organisaties hun zakken aan het vullen. Dit zolang tot er geen mestproducent meer over is!!!! Aan deze lijdensweg moet snel een einde komen, ga over tot een simpel goed mestbeleid. Anders is de landbouw kapot in Nederland, je hebt elkaar hard nodig, werk niet tegen elkaar maar met elkaar! Schakel die geld verslindende organisaties uit, neem zelf het heft in handen!

Of registreer je om te kunnen reageren.