268 x bekeken 3 reacties

Fischer Boel: wij pakken geen geld af van boeren

Het is in het eigenbelang van boeren dat de voorstellen voor modulatie van landbouwgelden doorgang vinden.

Volgens eurocommissaris Mariann Fischer Boel moet er geld vrijgemaakt worden om de sector te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit.

Dat zei zij vandaag tijdens een toespraak in Duitsland bij voerbedrijf Raiffeisen-Grenzland. Op de plannen van de Europese Commissie om een groter deel van de steun voor de landbouw vanaf volgend jaar in te zetten voor plattelandsbeleid is veel kritiek. Zo heeft landbouwminister Gerda Verburg bij herhaling laten weten dat zij het voorstel te ver vindt gaan. De Tweede Kamer steunt haar daarin.

Maar Fischer Boel houdt voorlopig vast het oorspronkelijke plan. Zij vindt dat de modulatie niet gezien moet worden als het weghalen van geld bij boeren. "Wij moeten er helder in zijn dat de gevaren voor de sector serieus zijn en boeren direct zullen raken", zei ze gisteren. "Dan kunnen wij hen daarbij steunen, of er alleen mee laten worstelen."

Het idee van de modulatie maakt deel uit van de zogenaamde health check, de tussentijdse aanpassing van het huidige Europese landbouwbeleid, dat tot 2013 van kracht is. Fischer Boel verwacht dat de lidstaten haar plannen nog dit jaar zullen goedkeuren, zodat die zoals gepland op 1 januari van kracht kunnen worden. Frankrijk, op dit moment voorzitter van de Europese Unie, heeft al laten weten zich te zullen inspannen voor een snelle afronding van de onderhandelingen

In haar toespraak gaf de eurocommissaris ook aan zeer teleurgesteld te zijn in het mislukken van de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie. Een goed akkoord had volgens haar de benodigde kansen kunnen geven aan arme landen. Bovendien kwamen de Europese onderhandelaars niet in de buurt van 'rode lijnen op landbouwgebied', aldus Fischer Boel.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort

  Fischer Boel beweert geen geld van boeren af te pakken via modulatie.
  Het geld is nodig om de sector te beschermen tegen de klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit ( volgens haar).
  Het voornemen klinkt goed, maar komt het geld dat via modulatie op de toeslagrechten van de boeren wordt gekort, ook werkelijk ten goede van diezelfde boeren? Geld voor plattelandsontwikkeling (via modulatie) en agrarisch natuurbeheer zouden via een beleid dat gericht is op het bestaansrecht van familiale boerenbedrijven een centraal element kunnen vormen. Er zijn landen die zich veel meer bezig houden met de relatie landbouwpraktijken en natuurbescherming. Samen werken met de boeren en voorkomen dat familiebedrijven hun landbouwgrond verlaten en hun bedrijf moeten stop zetten. Dat moet in Nederland de voorkeur krijgen om het platteland leefbaar te houden en de biodiversiteit te beschermen. Politici en publiek zullen zich bewust moeten worden dat schaalvergroting van veebedrijven en tuinbouw geen optie is voor de toekomst. Een meer-productie zal op langer termijn ( nu al)overschotten van producten opleveren, die voor steeds lagere prijzen op de markt moeten concureren en ten koste gaan van het milieu Laten we kiezen voor de kennis en vaardigheid van de boer, die kwaliteit levert, een goede prijs wil ontvangen en wil werken op de menselijke maat. Een verpauperd platteland, daar zit immers niemand op te wachten! Geef de familiale bedrijven een kans, ze hebben bewezen een stabiele factor te zijn in de land-en tuinbouw.
  Het is nog niet te laat, om het tij te keren in Den Haag.
  R.Schut-Hakvoort
  ex-boerin
  Lottum

 • no-profile-image

  gert

  er was al een milliard over,dat hebben ze al weggegeven aan afrika,nu beginnen ze weer de boeren af te romen,rupsje nooitgenoeg

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Mariann zal eerst de vernieling van de landbouw moeten stop zetten voor ze over andere dingen begint.

Of registreer je om te kunnen reageren.