242 x bekeken 10 reacties

'Verburg heeft geen goed beeld over verduurzaming veehouderij'

Het kabinetsbeleid voor de verduurzaming van de intensieve veehouderij moet beter worden geëvalueerd.

Nu is het onduidelijk of de inspanningen van de ministers Verburg (landbouw) en Cramer (vrom) wel effect hebben. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een lijvig advies dat vandaag is gepubliceerd. De onderzoekers concluderen dat er de afgelopen jaren op het gebied van dierenwelzijn, ammoniakuitstoot en innovatie zaken zijn verbeterd, maar in welke mate precies hebben zij niet kunnen vaststellen.

Volgens de Rekenkamer wordt de naleving van dierenwelzijnsregels niet intensief gecontroleerd. De Algemene Inspectiedienst (AID) wordt geacht 5 procent van de bedrijven te controleren, maar of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is onbekend. Het aantal geplande controle-uren is een aantal keren niet gehaald.

Op het gebied van de beperking van de ammoniakuitstoot is veel bereikt. Tussen 1990 en 2006 is de emissie uit de landbouw bijna gehalveerd. Daarmee is echter de Europese doelstelling nog niet gehaald en dat wordt moeilijker door de verruiming van het melkquotum. Ook de verlenging van de overgangstermijn voor bestaande bedrijven voor het voldoen aan het Besluit huisvesting vermindert de uitstoot niet.

De economische duurzaamheid van de sector is evenals de mate van dierenwelzijn lastig te meten, volgens de Algemene Rekenkamer. De sector ontving tussen 1997 en 2006 zo’n negen miljoen euro subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Innovatie markt en concurrentiekracht. Of de daarmee gefinancierde projecten ook een succes zijn geworden, is onbekend. Verburg heeft in een reactie toegezegd in de loop van dit jaar de regeling te evalueren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkboer

  De hele discussie over ammoniakuitstoot lijkt me een papieren tijger. Vandaag per toeval het AUDI magzine 2/08 ingezien. Op pag. 29 wordt de introductie van het topmodel R8 in dieseluitvoering gepresenteerd. Ik citeer; "De V12 TDI voldoet dan ook al aan de strenge Euro 6-emissie-eisen die in 2014 van kracht worden. Hart van dee zeer schone dieseltechnologie is een speciale NOx katalysator die aan beide zijden van het dubbele uitlaatsysteem, na een reguliere katalysator en een roetfilter, is gemonteerd. Het tweede belangrijke aandeel aan dit systeem wordt geleverd door een aparte AdBlue-tank. Kleine hoeveelheden van deze ureumoplossing worden ingespoten in het uitlaatsysteem. de hete uitlaatgassen zorgen ervoor dat AdBlue wordt afgebroken tot AMMONIAK, dat vervolgens de stikstofoxides omzet in stikstof en water. Dit Adblue systeem gaat een autoleven lang mee" Einde citaat.
  Ik kan niet anders concluderen dan dat ammoniak een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van het schadelijke NOx wat uitgestoten wordt door verbrandingsmotoren. Dit systeem wordt overigens ook toegepast bij biomassacentrales. Graag zou ik een serieuze reactie ontvangen van wetenschappers of beleidsmakers waarom men de uitstoot van een neutraliserende stof (ammoniak) verder wil beperken. Het lijkt me eerder dat de uitstoot verhoogd moet worden.

 • no-profile-image

  gert

  onder verduurzaming van veehouderij bedoelen ze eigenlijk de veehouderij de nek omdraaien en kiezen voor natuur

 • no-profile-image

  melkboer

  Inderdaad Dirk, met samenwerken komen we verder. Op zich toch opmerkelijk dat geen wetenschapper of beleidsmaker mijn stelling t.a.v. ammoniak betwist. Misschien moeten we (melkvee en intensieve sector) samen eens bepleiten dat juist een vergroting van de ammoniakuitstoot gewenst is om de negatieve effecten van de mobiliteit te neutraliseren. Het zou mooi zijn als de ANWB zich achter ons zou scharen want met name die club profiteert gigantisch. Het is toch te gek voor woorden dat de positieve effecten van ammoniak onderbelicht blijven.

 • no-profile-image

  dirk

  Hee schijt,ziek. Dat kun je ook op een andere manier brengen. Wij zijn allemaal boeren, wij moeten elkaar steunen.
  De melkveehouderij zal echt wel een manier moeten vinden om ook hun steentje bij te dragen. Wij intensieve veehouders zijn daar al ver mee, maar voor ons is het op dit moment ook wat makkelijker (buiten de kosten om).
  Ik ben het eens wanneer men stelt dat een verruiming van het quotum niet direkt nadelen mag hebben voor de intensieve veehouderij.
  Maar dat gebek naar elkaar moet eens ophouden, daar schieten wij niks mee op.
  Het geeft aan al onze tegenstanders een teken van onze verdeeldheid.
  samen boeren.

 • no-profile-image

  melkboer

  Kan WUR evt. reageren op de stelling van melkboer?

 • no-profile-image

  stoereboer2008

  Hoi melkboer, het zal ooit uitkomen dat het een grote blunder is geweest om die NH3 (CO2) uitstoot te beperken het is een manier om geld uit de landbouw te trekken !!! Het is toch wel verstandig om zoveel mogelijk NH3 vast te houden of te zorgen dat het geen NH3 wordt , maar organische stikstof en te benutten (kunstmest stiksof is duur). Ik ben geen wetenschapper of beleidsmaker . PS. Dierlijke mest word steeds belangrijker voor de voedsel productie ,maar de politiek wil het niet weten , dan begaan ze weer een grote blunder!!!(tegen over de kiezers)

 • no-profile-image

  .

  Wat wordt er precies bedoeld met de Europese doelstelling?

 • no-profile-image

  schijt

  Laat de rundveesector die groei van het NH3 maar mooi zelf oplossen. De grootste reductie heeft komt op konto van de varkenshouders. Dus wij, varkensboeren, hebben al genoeg geinvesteerd in die onzin. Dus lto, doe eens wat voor de varkenshouders !!

 • no-profile-image

  melkboer

  Het is inderdaad zo dat enkel in dierlijke mest fosfaat voorkomt. Het produceren van dierlijke mest is de enige manier om, voor de plant opneembaar, fosfaat te produceren zonder dat de wereldvoorraden afnemen. Voor de toekomst is productie van dierlijke mest van cruciaal belang om de bodemvruchtbaarheid te garanderen. Verder is het zo dat door de CO2 uitstoot door de toegenomen mobiliteit en industrialisatie, de plantengroei extra wordt gestimuleerd. Dit betekent logischerwijs ook meer bladgroei in bosgebieden, met als gevolg in de herfst grotere hoeveelheden bladval. En juist het rotten van dit bladafval is verantwoordelijk voor de vorming van methaan zoals dit bij ieder rottingsproces voorkomt. En ook het afspoelen van het hierbij vrijkomende percolaatwater is funest voor de waterkwaliteit in de watergangen. Het is daarom niet juist alleen te wijzen naar de landbouw. De effecten door de toegenomen welvaart zijn vele malen groter.

 • no-profile-image

  n.karsten

  zolang we minder uitstoten dan een natuurgebied denk ik dat we het allang gehaalt hebben het wordt tijd dat ze het naar boven bijstellen sraks wil er helemaal niks meer groeien en maar klagen over voedsel schaarste met het huidige mest beleid wordt die alleen maar groter lang leve digistaat de ideale kunstmest vervanger groet nico

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.