262 x bekeken

CLM: Landbouw haalt twee klimaatdoelstellingen

De landbouw kan twee van de drie klimaatambities van het kabinet voor 2020 realiseren.

Volgens onderzoekers van CLM in Culemborg presteert de sector goed op het gebied van duurzame energieproductie en beperking van de uitstoot van broeikasgassen, maar blijft deze achter voor wat betreft energiebesparing.

Het kabinet heeft doelstellingen vastgelegd om de verandering van het klimaat tegen te gaan. Om die te bereiken, zijn er afspraken gemaakt met het bedrijfsleven, waaronder de landbouwsector. Die kan daar een stevige bijdrage aan leveren, denkt CLM, die daar in opdracht van de ZLTO onderzoek naar heeft verricht. Alleen het doel om jaarlijks 2 procent energie te besparen, wordt waarschijnlijk niet gehaald.

De afgelopen jaren is het energiegebruik in de landbouw met 37 procent afgenomen. Ook de komende jaren daalt de behoefte aan energie, maar onvoldoende om een besparing van 2 procent te realiseren. De onderzoekers zijn er hierbij vanuit gegaan dat de veestapel gelijk blijft. Wel hebben zij rekening gehouden met een stijging van de melkproductie. De glastuinbouw is in het onderzoek buiten beschouwing gebleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.