Redactieblog

236 x bekeken

Areaal grasland in 2007 licht gedaald

Het areaal grasland is in 2007 licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. In 2007 was er in Nederland 990.000 hectare grasland, terwijl dit in 2006 nog 996.000 hectare was. In 2006 was het areaal grasland op recordniveau. In de jaren ervoor was er getussen de 975.000 en 983.000 hectare grasland. De forse stijging komt naar verwachting door het nieuwe mestbeleid. Om verruimde mestnormen te kunnen hanteren (derogatie) moeten melkveehouders minimaal 70 procent grasland op hun bedrijf hebben.

Het grasland wordt hoofdzakelijk gebruikt voor kuilgras, 89 procent in 2007. Dat is 2 procentpunt meer dan in 2006. Het areaal dat gebruikt wordt voor de productie van hooi daalde van 8 procent in 2006 naar 5 procent in 2007.

Zomerstalvoedering wordt in de melkveehouderij steeds minder toegepast. Terwijl in 2003 nog 9 procent van het areaal grasland gebruikt werd als zomerstalvoedering, is dat in 2007 gedaald naar 3 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.