255 x bekeken

Milieu-organisaties: leg klimaat doelen vast in wet

De uitstoot van broeikasgassen moet jaarlijks met 3 procent omlaag, vinden verschillende milieu-organisaties.

Zij hopen dat het kabinet deze doelstelling overneemt door invoering van een door hen ontworpen Klimaatwet.

Vandaag boden Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Jongeren Milieu Actief een voorstel hiertoe aan de Tweede Kamer aan. In de ontwerp-wettekst is opgenomen dat het kabinet jaarlijks een klimaatnota en een klimaatbegroting opstelt om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen ook worden gehaald.

De wet is bedoeld voor alle sectoren die niet onder het Europese systeem van emissiehandel vallen, waaronder de landbouw. Sinds de start van de Klimaatwetcampagne eind februari verzamelden de milieu-organisaties de steun van ruim veertigduizend gelijkgestemden.

Of registreer je om te kunnen reageren.