Redactieblog

381 x bekeken 19 reacties

NAJK: nieuwe natuur is misdaad tegen menselijkheid

De aanleg van nieuwe natuur is een misdaad tegen de menselijkheid.

Dat zegt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in reactie op uitspraken van Jean Ziegler, onafhankelijk expert van de Verenigde Naties over het recht op voedsel.

Ziegler bepleit dat het een misdaad tegen de menselijkheid is om agrarisch productieve bodem te veranderen in bodem die wordt opgestookt in biobrandstof. "Het omzetten van agrarische productieve bodem in nieuwe natuur, is een nog grotere misdaad tegen de menselijkheid", reageert het NAJK. De organisatie verwijst naar de verschillende plannen van de aanleg van natuur op landbouwgrond in Nederland.

"Nu het tekort aan voedsel steeds nijpender wordt en voedselprijzen stijgen, moet een moment van bezinning plaatsvinden als het gaat om de plannen voor het creëren van nieuwe natuur", vindt NAJK.

De vraag naar voedsel zal de komende jaren stijgen als gevolg van de groeiende wereldbevolking. "Goede landbouwgrond is van groot belang om in deze stijgende vraag naar voedsel te voorzien en daar moeten we dus zorgvuldig mee omspringen. Het onbruikbaar maken van hoogwaardig productieve landbouwgrond is ongepast ten aanzien van de centrale functie van voedsel voor mens en dier", aldus NAJK.

De jonge boeren vinden dat Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen. "Een land waaruit kennis wordt geëxporteerd over landbouw, moet laten zien dat het van groot belang is zorgvuldig om te springen met landbouwgrond. Dit is immers de basis van de voedselvoorziening."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gerrit

  Dat is ferme taal NAJK voor iets wat al te lang aan de gang is. Ik geef toe dat ik de woordkeus niet helemaal passend vind maar soms is dat blijkbaar nodig.
  Als jullie op deze manier 2e kamerleden, provincies etc zover kunnen krijgen dat er een heroverweging komt van het grondbeleid dan is er veel bereikt.
  Ga zo door.

 • no-profile-image

  jolanda

  ik heb ook nog een leuke.............
  vroeger he toen was er nog geen ozongat en stijging van temperaturen en weten jullie waarom.......ons opa en ons oma moeste warm worre van koolen en die gaven zo veel uitstoot van zwarte rook dat de zon er gewoon nie doorheen kon en zodoende de aarde ook nie kon opwarme.......................klinkt eigenlijk ook al heel logisch. zullen we die mensen maar de schuld geven die zijn intussen gehemeld en daar hoeven we dan niet mee te ruzien

 • no-profile-image

  ton

  "ondernemer dinteloord" legt de vinger op de zere plek. De overheid dient de waterkwaliteit te verbeteren om opgelegde eisen te halen. En als je als overheid rioleringen laat uitkomen op oppervlaktewateren en tezamen met chemische industrieën rommel blijft dumpen in de Nederlandse wateren, dan heb je op een gegeven moment een probleem. En hoe lossen we dit in creatief Nederland op?
  We zeggen gewoon dat Nederland verdroogt, vervolgens houden we het water langer vast door "ecologisch beheer van de watergangen"zodat het zaakje goed verdunt en het water aan de gestelde waterkwaliteitseisen voldoet. En van tijd tot tijd wordt na een flinke regenbui de zaak goed doorgespoeld. Ook dit met behulp van het vernattingsbeleid waardoor gronden veel minder water vasthouden en eerder afwateren naar de watergangen.
  Het is als een wc; voldoende water in de pot, je behoefte doen en doortrekken. En als het toch nog stinkt? Tja, dan kun je gewoon zeggen dat het je voorganger is geweest met zijn rommeltje en leg je de zwarte piet bij hem neer. En zo draait de landbouw met gezochte argumenten op om de rotzooi van anderen op te ruimen.

 • no-profile-image

  natuurbelang?

  De overheid speelt een spelletje; gronden via natuurorganisaties naar zich toe trekken onder het mom van natuur. En let eens op achter de nodige jaren; dan gaat men pleiten voor natuur om te zetten in landbouwgrond voor de voedselvoorziening en komen de beelden van arme kindjes in afrika op tv. Vervolgens verkoopt de overheid de gronden weer, en op deze manier krijgt ze veel centjes binnen over de rug van anderen. Dit verklaart ook waarom men enerzijds hele gebieden onder water wil zetten, en anderzijds nieuwe polders wil aanleggen. Een normaal denkend mens verzint zoiets niet.

 • no-profile-image

  oprecht milieubelang?

  Beste bemestingsspecialist, in zuid limburg worden de boeren van hun akkers verdreven voor het behoud van natuur. Ter informatie; SABIC, de grootste chemische reus en tevens kunstmestproducent ( ja, ook voor de arme landjes) stoot volgens een recent kranteartikel zo veel lachgas uit dat hier alle 550 miljoen bomen in Nederland voor nodig zijn om dit te compenseren.
  Moet wij ons als boeren laten beperken omdat zonodig een chemische reus midden in een "nationaal park" kunstmest of deelprodukten voor andere (arme) landen moeten produceren? En dit moet nog vermarkt worden. Over transport gesproken. Daartegenover mag er wel kunstmest maar geen drijfmest aangewend worden voor bemesting. Inderdaad; wie verzint dit alles. Als bemestingsspecialist weet ook jij beter! Als men daadwerkelijk oprecht zorgen heeft over de landbouw in derde wereldlanden is er een heel gemakkelijke oplossing; retourneer bij iedere vracht grondstoffen (soja etc) dierlijk mest. Veel minder uitstoot van schadelijke stoffen, verhoging van het humusgehalte (hét speerpunt van ieder grondspecialist), en een gesloten ecologische kringloop. Zo lang men dit van overheidswegen tegenwerkt cq niet serieus oppakt, moet niemand komen aanzeuren over milieuproblemen of armoede in andere landen.
  Commentaar geven op de landbouw vind ik prima, maar wel graag een integraal verhaal waarbij ook naar andere sectoren gekeken wordt, en daarbovenop bij voorkeur oplossingen aandragen die hout kunnen snijden.

 • no-profile-image

  Johan

  NAJK heeft een punt, het is van de zotte om met 10-tallen miljoenen belastinggeld productieve grond te laten verworden tot verarmde natuurgebieden. Deze linkse dwaasheid is bon-ton in de knettergekke Haagse politiek. Een ecologische hoofdstructuur die 100- duizenden hectares aanwijst als een soort natuurmonument in het dichtbevolkte nederland, Hoe gek kun je zijn?

  In Friesland is de discussie losgebrand over de Centrale AS een 4-baansweg die er hoogstnodig moet komen om de regio Dokkum / NO-Friesland te ontsluiten, Verkeersoverlast in Bergum  en Hardegarijp te verminderen.  Onze absoluut incompetente minister Cramer van Millieu bemoeit zich er mee en wil natuurlijk van Friesland een museum maken zonder ontsluitende wegen waar het verkeer muurvast staat in de spits in de boven genoemde dorpen.

  Een misdaad tegen de menselijkheid is de enige juiste omschrijving van de megalomane stokpaardjes rijderij door links Nederland

 • no-profile-image

  c

  laat ze toch gewoon met gang nog een berg grond uit productie nemen, eigenlijk kunnen wij boeren daar mee lachen, hoe meer tekorten een des te betere prijs die de producten opbrengen ik zou liever 10 ha aardappelen hebben die 50 ct gaan dan 20 ha van een paar centen. is toch mooi zo ik mag hopen dat er nog minder komt hierdoor

 • no-profile-image

  Ger

  Goede uitspraak, ik ben het er helemaal mee eens. Als je weet hoeveel grond er is op de wereld die niet voor de voedselproductie geschikt is. Er is meer dan genoeg natuur, net zo goed dat er meer dan genoeg oppervlakte aan water is. Nederland is gewoon vol. Dit is het probleem van veel problemen die genoemd worden. Denk maar aan de files. Men moet in Nederland is goed na denken of men er nog wel huizen bij moet bouwen. Als men denkt dit toch te doen, zeur dan niet tegen de boeren en tuinders. Daar zit het zogenaamde probleem niet. Het wordt is hoogtijd om te stoppen met de verloedering van goede landbouwgronden.

 • no-profile-image

  ondernemer dinteloord

  Behoud westbabant en Tholen voor de vollegronds producten. Hoe ziek is nederland als we het tweede zoetwaterbekken van nederland namelijk het krammer volkrak en zoommeer (vkz) zout gaan maken. Er is namelijk zoet water genoeg. Alleen omdat de rotterdamse haven zijn vuil met minimaal 1000m3 (in de droogst periode)zoet water per seconde de zee in wil jagen. Moet alles in rond het vkz zout worden. Geef zuidwest nederland 100m3 en alles kan zoet blijven. Maar nee volgens de heren en dames Bij Lnv en Rijkswaterstaat Moeten we in westbrabant en Tholen Lamsooren en zeekraal gaan telen. Het ergste is nog dat men denkt dat een opbrengst derving van 30% er ook 30% minder winst is

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  1 ha in onze streken produceerd even veel voedsel als 5 ha in Brazilie

 • no-profile-image

  Kippenboer

  Ik ben het helemaal met de vorige schrijvers eens. Bovendien als je er van uit gaat dat de Braziliaanse wouden gezonde stoffen in de lucht brengen dan doen akkers in Nederland dat ook. Zeker als ze een paar keer per jaar worden bepoot. Als je ziet wat er nu soms op zogenaamde natuurgebieden staat aan gele sprieten en rotzooi.........

 • no-profile-image

  wil

  Dat 1 ha hier veel meer produceert dan 1 ha elders betekent 2 dingen: ten eerste dat elders nog veel ruimte is om efficienter voedsel te produceren en zo het wereldvoedselprobleem op te lossen. Ten tweede dat we hier ruimte kunnen maken voor de rest van de schepping, dat deel van de schepping waar wij mensen niet direct voedsel aan hebben, geld aan verdienen of anderszins tastbaar nut van hebben. Natuur heeft ook recht van bestaan, het is alleen maar fatsoenlijk de natuur genoeg ruimte te geven om diverse vormen te overleven. Me dunkt dat we geleerd hebben in Nederland dat we doorgeschoten zijn in ons landgebruik, en veel vernield hebben en nog steeds vernielen.
  Productieverhoging elders in Europa en de rest van de wereld moet natuurlijk gebeuren zonder de fouten te herhalen die in Nederland gemaakt zijn, namelijk:
  schandelijk overmatig intensief met de grond omgaan, het milieu veel schade toebrengen en de ruimte voor natuur in agrarische percelen terugbrengen tot nul.
  Voorbeeld van hoe het niet moet: Bintjes introduceren in oost-Europa. Met ons belastinggeld adviseurs sturen om gifpiepers te promoten in landen waar ruimte genoeg is en lage loonkosten om biologische teelten haalbaar te maken. Leuk voor de pootgoedsector, fataal voor het milieu. Zo slaan we weer door naar de andere kant: er is elders in de wereld nog veel ruimte om te intensiveren zonder natuur en milieu om zeep te helpen.
  Heb het fatsoen om wat minder te willen verdienen en de wereld heel te houden.

 • no-profile-image

  gert

  vorige week was het groot feest bij natuurmonumenten,ze hadden 100000 ha grond in bezit gekregen en veiliggesteld van de landbouw,min.verburg en oud min.veerman van lnv waren ook aanwezig,wat een poppekast ! veerman is nu voorzitter van natuurmonumenten

 • no-profile-image

  grond en bemestingsspecialist

  Soms wordt er wel wat kortzichtig gereageerd.
  Ja ook landbouwgronden produceren zuurstof, echter leggen zij de CO2 maar voor korte periode vast, zodra de gewassen geconsumeerd zijn is de CO2 weer vrij.
  Dus zelf die gele sprieten in een natuurgebied zijn voor de CO2 vastlegging beter dan het mooie groene grasland. En dan hebben we het nog niet over de biodiversiteit in zo’n natuurgebied.
  Met onze hoog productieve landbouw ontrekken wij wel veel grondstoffen elders uit de wereld om deze draaiende te kunnen houden. Denk aan Soja en andere grondstoffen voor veevoeder of zouten zoals de meststoffen. En dan verlangen wij vervolgens ook nog dat die landen voor onze zuurstof zorgen door behoud van hun bossen en milieu. Als troost krijgen zij dan ons goedkoop en gesubsidieerd voedsel terug getransporteerd. Alleen aan transport is dit al een hele belasting, een normaal denkend mens verzint zoiets toch niet?
  Met de juiste kennis en gereedschap kunnen ook andere landen net zo veel of nog meer productie krijgen. Laten we dus daar produceren waar het nodig is en niet alles rond de wereld transporteren.
  Om landbouw grond voor biobrandstof in te zetten wat energetisch ook nog weinig rendement oplevert is inderdaad verkeert maar eigen natuur en zuurstof productie hier te krijgen is juist goed. Ik ben het dus niet met het NAJK eens maar wel met Jean Ziegler van de Verenigde Naties.

 • no-profile-image

  van dijk

  ik vind het ongelooflijk maar waar, een te kort aan voedsel en de produktie terug dringen wanneer gaan onze ogen eens open ,wees toch zuinig op onze kostbare landbouw grond !!!

 • no-profile-image

  gert

  politici zijn blinde paarden,ze hebben andere idealen

 • no-profile-image

  ab

  1 ha in Nederland, Belgie en Noord Frankrijk ;, West Duitsland produceert evenveel als 6 ha in Oekraine, Rusland en Kazachstan.
  Bovendien is hier een veel grotere teeltvarieteit mogelijk.
  West Europa is veel groter dan je zou denken. Maar men maakt veel goede gronden kapot, ik ben zelf 15 ha goede grond kwijt aan natuurontwikkeling, volstrekt onnodig, een drama dat velen niet willen inzien. Nu begint ook Minister Bos de noodklok te luiden, te laat, helaas. Hopelijk krijgen we de gronden snel terug.

 • no-profile-image

  W. van Echtelt

  ik ben het eens met de vorige schrijvers en ik denk dat de natuurontwikkeling nog verder omzich heen gaat grijpen als de waterschappen nog groener worden.
  Er zal straks een oneerlijke verkiezings campagne worden gevoerd rond de waterschapskandidaten. Alle milieuorganisaties kunnen campagne voeren met subsidie gelden en de boeren moeten deze gelden straks zelf opbrengen.
  W. van Echtelt

 • no-profile-image

  .

  Beste Wil, als de grond hier zo bedorven was dan bracht hij niet zoveel op. En dat jaar na jaar.
  En het veel verdienen? Ik hoef echt niet meer te verdienen dan de voorzitter van Natuurmonumenten of de directeur van het Rode Kruis. Je weet wel, die organisaties voor de minder bedeelden en de natuur. check maar eens hoeveel die krijgen en reageer dan eens opnieuw.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.