Redactieblog

489 x bekeken 4 reacties

'Meeste pachters betalen te veel'

Zestig procent van de pachters betaalt pachtprijzen boven de regionale norm.

Dat meldt de bond van landpachters BLHB op basis van een inventarisatie. "We maken ons hier ernstig zorgen over. Sinds de invoering van het nieuwe pachtprijzensysteem in september vorig jaar zijn de prijzen fors gestegen", aldus voorzitter Jos van Maanen.

Op basis van voortschrijdend inzicht pleit de BLHB voor het aanpassen van het systeem. "Zo zijn de regio’s voor de pachtnormen die het LEI stelt vrij groot. Limburg valt in dezelfde regio als West-Brabant, terwijl het totaal andere gebieden zijn", geeft Van Maanen als voorbeeld. Daarnaast maakt de BLHB zich zorgen over de verhoogde agrarische inkomsten, die door een clausule voor een belangrijk deel bij de verpachter terecht komen. Dit bevestigt Louis Slangen van de Wageningen UR.

Slangen constateert dat alle maatregelen die de overheid neemt op het gebied van pachtbeleid zorgen voor een afname van het areaal reguliere pacht. Hij presenteert zijn visie vrijdag bij de Vereniging van Agrarisch Recht. "De maatregelen die genomen worden werken averechts. De grijze pacht neemt toe terwijl de reguliere pacht afneemt. Er moet eerst onderzocht worden hoe dat komt, voordat er passend beleid gemaakt kan worden. Het systeem er onder meer vanuit gegaan dat door verhoging van de pachtprijzen het areaal reguliere pacht zou toenemen. Dat blijkt niet het geval."

De afname van het areaal pacht komt volgens Slangen voor een belangrijk deel doordat eigendom van grond door overheidsbeleid aantrekkelijker is dan pacht.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gli

  Boer uit Brabant heeft uitstekend verwoord wat de problemen zijn. Niks aan toe te voegen. Laat ook de landelijke politiek hier nu eens nota van nemen. En LTO, maar ook de vereniging van landeigenaren.

 • no-profile-image

  jan

  En al betaal je al flink, 25 procent erbij op lijkt nergens naar. Degene die t meeste betaald wordt t hardst bestraft..

  Duidelijk niet goed over nagedacht.

 • no-profile-image

  niels

  en een toelichting hierop is dat de boeren die al jaren hetzelfde stuk grond pachten een stukje papier onder hun neus gedrukt krijgen waar ze de grond voor 3 jaar pachten, zo is de verpachter na 3 jaar vrij en kan de boer het stuk grond kopen voor een veel hogere prijs dan eigenlijk zou moeten. je kan ook niet tekenen en ruzie met de verpachter riskeren.

 • no-profile-image

  boer

  De onderzoekers weten nog steeds niet hoe het werkt.
  pacht is de ideale oplossing voor het runnen van een bedrijf. Je kunt uitrekenen hoeveel pacht je kunt betalen om een inkomen te realiseren. Die maximaal mogelijke pachtprijs is dan afhankelijk van het gewas dat je teelt. Sommige gewassen zorgen ervoor dat de pachtprijs vrij laag moet zijn andere, hoogsalderende gewassen maken eenhogere pachtprijs mogelijk. Grondeigenaren willen niet nadenken over het gewas dat hun pachter gaat telen maar hebben te maken met vermogensbeheer. Dat vermogen moet rendabel zijn. 2% rendement lijkt weinig maar is veel als dat 2% rendement moet zijn van de vrije waarde en die dan doorberekend naar de landbouwer. 2% van 60.000 of 70.000 euro, prijzen waarvoor momenteel bedrijven verkocht worden levert een pacht op van 1200 tot 1400 euro per ha. En dat is niet te betalen voor de landbouwer tenzij er allen hoogsalderende gewassen geteeld worden en de grond uitgeput wordt.
  Sommige telers van aardappelen en uien betalen nog meer om een ha te kunnen betelen in een jaar, gaan zelfs tot 1600 euro per ha. Zij willen dit betalen omdat zij dan toch nog een marge kunnen halen uit hun totale areaal.
  De waardevermeerdering van grond blijft bij de grondeigenaar, daar wordt veel geld mee verdient maar is dood vermogen en kan pas geincasseerd worden bij verkoop. En dat laatste doen de verpachters als hun grond vrij van pacht komt, dan maken zij enorme vermogenssprongen. Rationeel denkende beleggers gaan geen grond kopen om die binnen de normen van de pachtwet te gaan verpachten, dan halen zij geen rendement. landbouwers kopen daarom noodgedwonen de grond om hun bedrijf te laten groeien en verrekenen de rente over het totale bedrijf om het rond te kunnen zetten en zien het verder als belegging die alleen maar renderend is als je het geld hebt. En verschillende landbouwers hebben dat geld of hebben voldoende bezit om een lening aan te kunnen gaan bij de RABO of andere bank om de extra grond te kunnen kopen.
  Een verdubbeling van dat vermogen in 10 jaar behoort tot de reele mogelijkheden. Een ondernemer kan die grond verkopen als hij dat wil (of moet) en gelijk incasseren, een verpachter kan niet meer incasseren zolang de pachter blijft boeren enzijn verplichtingen nakomt. Hij kan dus zijn vermogen niet meer incasseren en als hij dat wel wil dan moet hij het in verpachte staat verkopen aan de pachter die dan na 10 jaar kan incasseren. Dus verpachten doe je niet meer of je moet zoveel grond hebben (belegger) dat je kunt schuiven met je pachters en de grond met bestemmingswinst kunt verkopen.
  Deze problematiek heb ik nog nooit op deze harde manier vanuit het onderzoek toegelicht gezien.
  boer@brabant.zlto.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.