Redactieblog

233 x bekeken

LTO Noord wil bescherming agrarisch gebied

LTO Noord Noord-Holland pleit voor een beschermde positie voor agrarisch gebied.

"De agrarische sector in Noord-Holland heeft volop kansen, maar uit een inventarisatie naar grootschalige functiewijzigingen blijkt dat de komende tien jaar 17.500 hectare landbouwgrond verloren gaat", aldus LTO.

De provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe structuurvisie voor de komende dertig jaar. LTO Noord heeft haar zorgen voor de toekomst van de landbouw aan de staten van de provincie ge-uit.

LTO Noord vindt het belangrijk dat de landbouw in de provincie geborgd kan worden voor de toekomst, ondanks de enorme gronddruk in de provincie. "Het is belangrijk dat de sector weerstand kan bieden tegen de ruimtevraag vanuit andere functies", aldus LTO Noord.

Voor de landbouw kan volgens LTO ruimtelijke bescherming worden gerealiseerd door een agrarische hoofdstructuur in te richten. Het inrichten van deze hoofdstructuur wil volgens LTO niet zeggen dat gronden die hier buiten vallen minder waardevol zijn. "Maar deze gronden genieten vanuit natuur- of landschappelijk oogpunt vaak weerstand tegen functiewijzigingen. Ook voor deze gronden moet echter een optimale agrarische ontwikkeling mogelijk zijn", vindt LTO.

LTO Noord vindt dat verschillende groene claims op het agrarisch productiegebied heroverwogen worden. Ook moet de agrarische bouwpercelen vergoot worden tot minimaal 2 hectare. Het bloembollenconcentratiegebied moet volgens de organisatie voorbehouden worden voor deze sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.