Redactieblog

189 x bekeken

I&R voor baby's

Door gelukkige familieomstandigheden verdiep ik mij weer eens in baby's.

Boeren in Nederland mogen dan wel eens klagen over de overheid, jonge ouders en kinderen hebben het ook zwaar.

De regering geeft niet alleen regels, maar vaardigt tegenwoordig ook allerlei morele en opvoedkundige oekazes uit. De dictatuur van de kraamverzorgster – die tegenwoordig op last van hogerhand een regime doorvoert dat op mij toch al buitengewoon eigenaardig overkomt – is niet meer voldoende.

De regering streeft naar de ontwikkeling van Centra Voor Jeugd en Gezin. Via deze centra, een soort AID voor baby’s, probeert minister Rouvoet greep te krijgen op de opvoeding van de Nederlandse jeugd. Normen en waarden van het kabinet moeten via elektronische kinddossiers, een soort I&R voor baby’s, desnoods met geweld binnen de Nederlandse gezinnen worden ingeprent. Minister Klink wil dat baby’s maar liefst zes maanden lang borstvoeding krijgen. Betaald moederschapsverlof regelt hij er natuurlijk niet bij.

In onze gemeente – ook CDA – wil men al snel tot een Centrum voor Jeugd en Gezin komen. Nu kan men denken ach dat waait allemaal wel weer over, maar ik heb er toch wel grote bezwaren tegen.

In de eerste plaats moet men niet onderschatten wat dat voortdurend hameren op ouderlijk falen doet met jonge ouders die toch al onzeker zijn over al dat nieuwe dat hen overkomt. De druk is al groot genoeg zonder uitspraken van Klink en Rouvoet. Mijn tweede bezwaar is dat dit soort van bemoeienis afleidt van echte problemen met kinderen.

Diezelfde ministers die jonge moeders willen uitleggen hoe zij luiers moeten verschonen, laten lange wachtlijsten in stand voor kinderen en ouders die om hulp vragen. Er zijn onvoldoende pleegoudergezinnen en tehuizen, meldingen van kindermishandeling blijven liggen, kinderpornohandelaren worden niet uitgewezen.

Waar bemoeit dat christelijke deel van de de regering zich eigenlijk mee? Pak eerst maar eens een ernstige vorm van kindermishandeling in eigen kring aan: het niet inenten tegen ziekten. Gelukkig zijn niet alle baby’s weerloos tegenover het morele geweld van de satrapen van Balkenende. Er zijn nog strijdbare opa’s. Pas op.

Of registreer je om te kunnen reageren.