Redactieblog

386 x bekeken

Derogatie frustreert ontwikkeling kunstmestvervanger

De nieuwe lobby voor derogatie voor het mestgebruik in de rundveehouderij frustreert het inzetten van bewerkte digestaat als kunstmestvervanger.

Dat blijkt tijdens een bijeenkomst van de vakgroep varkenshouderij van LTO Noord Overijssel. Greenpower Salland, een grootschalige co-vergistingsinstallatie met verwerking van de digestaat, had een pilotverzoek ingediend bij het ministerie van landbouw om het eindproduct van het proces, een vloeibare meststof met een stabiel stikstof, kali en fosfaatgehalte, als kunstmestvervanger in te zetten.

"We hadden de status van pilotproject zo goed als rond. Nu gaat het toch niet beginnen omdat het derogatieverzoek in Brussel mogelijk in gevaar komt door deze pilot", vertelt voorzitter Jan Schokker van Biogreen Salland. Hij vindt het een slecht argument. "Derogatie is een tijdelijke oplossing voor het mestprobleem in Nederland. Het inzetten van verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger is een duurzame oplossing. Dan hoeven we de mest die in een gebied wordt geproduceerd niet meer naar akkerbouwgebieden te exporteren, terwijl er kunstmest uit andere gebieden aangevoerd moet worden." Schokker benadrukt dat het gebruiken van de vloeibare meststof als kunstmestvervanger geen extra belasting is voor het milieu. "We willen geen ruimere bemestingsnormen, we willen een deel van de kunstmestruimte invullen met een mineralenproduct van een dierlijke oorsprong."

Biogreen is in gesprek met akkerbouwers in Drenthe om de meststof te gaan gebruiken. "Voorzitter Aike Maarsingh van de Biogas Branche Organisatie (BBO) is heel enthousiast", aldus Schokker.

Of registreer je om te kunnen reageren.