Redactieblog

708 x bekeken 11 reacties

WUR: regionaal bovengronds uitrijden moet kunnen

De overheid moet overwegen om het regionaal toe te staan om mest bovengronds uit te rijden.

Dat concludeert Marian Stuiver van de Wageningen Universiteit in een onderzoek. Uit een groeiend aantal wetenschappelijk publicaties blijkt dat gedifferentieerd mestbeleid per regio het behoud van bodem en milieu, natuur en landschap bevordert. Stuiver baseert zich op experimenten in de Friese Wouden.

Stuiver vindt dat de overheid het bovengronds uitrijden van mest met een lager stikstofverlies, dus niet de klassieke drijfmest, regionaal zou moeten toestaan.

Door het aanpassen van het voer door het melkvee een eiwitarm en vezelrijk dieet voor te schotelen ontstaat de mest met een lager stikstofverlies. Uit onderzoek blijkt dat de voeraanpassingen in combinatie met bovengronds uitrijden ook de beoogde reductie van ammoniakuitstoot teweeg brengt. De werkwijze blijkt een goed alternatief te bieden voor de huidige methode van mestinjectie van stikstofrijke drijfmest.

Uit onderzoek blijkt tevens dat de gangbare methode van het onderwerken van mest de samenstelling van het bodemleven wordt geschaad. Volgens het onderzoek is bovengronds uitrijden daarom een alternatief dat verder onderzocht en uitgebouwd dient te worden voor boeren die willen investeren in bodemleven en bodemstructuur.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  bert

  ooit komt het goed, eindelijk iemand die verder kijkt dan haar neus lang is.

 • no-profile-image

  a nonymus

  mest moet verterenen heeft dus zuurstof nodig. door bovengronds uitrijden en inwerken wordt de mest belucht en verteert beter, dit geldt met name voor de "zwaardere" mest (mestvarkensdrijf). dit is natuurlijk algemeen bekend en ook rekend. alleen de verzuurde milieumaffia, die alles wat goed is wil verbieden heeft met gesubsidieerde grote bek de onzin van verplicht injecteren erdoor gedreven. nu nor de cyfersenlettersritueledanswaarvanhetnutaangeenzinnigmensisuitteleggen.

 • no-profile-image

  gert

  mest injecteren op veengrond moet zelfs verboden worden ,de veengrond klinkt dan in,ook het bodemleven is dan verpest

 • no-profile-image

  Peter Hegger , Bio-veehouder.

  Inderdaad. Eindelijk iemand die opkomt voor ons de meest waardevolle bodemschat : "het bodemleven".
  Wonderbaarlijk dat men hier "deskundig" voor moet zijn ,wil men dit snappen.
  Ons boerenverstand weet dit al meer dan 2000 jaar, en eigenlijk nog langer!

 • no-profile-image

  Tom

  Is dit het FIR verhaal, die willen toch ook iets in deze trant? Daar zit een heel traject van grondverbetering aan.

 • no-profile-image

  landbouwster

  Goed initiatief, vooral in combinatie met verruiming van de normen voor dierlijke mest. HET MESTOVERSCHOT IS INMIDDELS VERANDERD IN EEN TEKORT.
  Wereldwijd is er een tekort aan fosfaat, LTO dient daarom te pleiten binnen de Europese commissie voor aanwending van meer dierlijke mest, met de volgende voordelen:
  1. minder co2 uitstoot door fosfaatwinning
  2 minder co2 uitstoot door maken van kunstmest
  3. minder mesttransport, besparing fossiele brandstof en minder co2
  4. melkveehouders en akkerbouwers kunnen door meer dierlijke mest aanwending betere productie generen en dus meer co2 vastleggen. (nu zijn de weiden geel, dus dan vindt er ook geen co2 reductie plaats door gebrek aan fotosynthese op grasland)!!
  5 . Nederland (en Europa) voorziet meer in de wereldwijd groeiende voedselschaarste
  6. er wordt voorkomen dat schaarse regenwouden gekapt moeten worden voor voedselproductie.
  U ziet het : een win-win situatie!!!

 • no-profile-image

  sjipkop

  Gelukkig is er een die het in strookjes dumpen van onze waardevolle mest aan de kaak stelt.
  Ik hoop dat ze ook een berekening maakt van de brandstofbesparing die dit opleverd en de milieuvoordelen daarvan!!

 • no-profile-image

  boerenverstand

  Denk dat niet alleen een regio als Friesland vrij gestelt moet worden.Deze mestwet heeft duidelijk geen MER(milieu effect rapportage) gehad.Stamt nog uit de vorige eeuw.En sinds deze wet zien we ook een achter uitgang van de weidevogelpopulatie.Dus er worden natuurwetten overschreden.Darwin stelde al ""voedselaanbod is bepalend als een soort niet uitsterft"" Vooral in het vroege voorjaar hebben de weidevogels het zwaar.Vermagerd net terug van de vogeltrek en dan komt de ei produktie ook nog opgang.Terwijl wormen massaal sterven door de masale verplichte mestinjektie.
  Snap niet dat vogel liefhebbers dit nog pikken.Door de nieuwe inzichten is deze wetgeving al lang versleten.Alleen Nederlandse ambtenaren maken nog jacht op niet mestinjekterende boeren in de EU.
  Ook bio-boeren hebben zitten te slapen immers hun mest voldoet aan alle eisen.
  Want juist de kleine hoeveelheiden mest geeft dat weldadige bodemleven.En in die kringloop zie je juist weer meer vliegjes en dan ook meer jonge weidevogels die overleven.
  Bij bodems is het bovenste laagje net als de mond.Daar begint de gezonde omzetting voor het bodemleven al.
  Maar een goed mest is nog steeds de uitdaging om echt stikstof te kunnen besparen.Wormen zijn de goedkoopste arbeiders van de boer.Tijden zijn tijden.
  Als moeras(methaan)gas de nieuw zondebok wordt om naar boeren te wijzen.Dan dadelijk stoppen met mestinjektie immer lucht in de bodem geeft een reduktie. Terwijl een boer per hektare 20.000 CO2 vastlegt
  Als nu eens de loonwerkersbond zijn lobbywerk op een laag pitje zet dan kan dit voorstel snel door de 2e Kamer worden gejast.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Toch nog iemand met boerenverstand in Wageningen

 • no-profile-image

  willem

  Marian heeft wel een heel gewaagde uitspraak gedaan, als LNV en de WUR haar nu maar niet de mond proberen te snoeren want dat heb ik in het verleden vaak genoeg zien gebeuren en ze zal dan ook zeker niet de laatste zijn die met de stille trom van het toneel verdwijnen omdat het niet in de regie van onze beleidsmakers pasten.
  Ik ben het overigens geheel met haar eens en heb hier al jaren samen met honderden anderen voor gevochten maar werden altijd maar tegengewerkt en voor gek uitgemaakt door de verschillende instanties. Dat het beter is voor milieu en bodemleven is voor mij al 20 jaar bekent en werkt ook nog eens mee aan een gezonder product voor mens en dier. En vergeet niet de invloed van ultraviolet zonlicht tegen schimmels en virus. En wist u waarom er zoveel schimmels in mais en graskuil voorkomen allemaal door het in de grond stoppen van mest. Dus stoppen daarmee en wel direct.

 • no-profile-image

  grensboer

  De Duitse overheid is zo gek nog niet... Mest in de zode werken en dus plaatselijk dumpen is daar verboden omdat het bodemleven verstoort word.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.