Redactieblog

318 x bekeken

Onderzoek naar verwerking mest tot brandstof

TNO gaat in samenwerking met de Animal Sciences Group (ASG) en de Agrotechnology and Foodscience group (AFSG) van de Wageningen UR onderzoek doen naar de verwerking van varkensmest tot 'biocrude'.

Via een proces van Hydrothermal Updrading (HTU) wordt varkensmest omgezet tot een biocrude, een stof die niet mengbaar is met water. Tijdens het proces daalt het zuurstofgehalte van de ingevoerde biomassa (mest) en stijgt de verbrandingswaarde per hoeveelheid droge stof tot een waarde die vergelijkbaar is met die van steenkool.

Het is ook mogelijk om biocrude met behulp van waterstof om te zetten in een dieselbrandstof. De economische haalbaarheid hiervan is al aangetoond voor GFT, suikerbietenpulp en bermgras.

De werkwijze lijkt vooral een mogelijkheid voor de verwerking van dikke fractie van gescheide varkensmest. In het onderzoek wordt naar de mogelijkheid hiervan gekeken. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van de eventuele toepassing van het systeem en of dit op boerderijschaal of op centrale schaal moet gebeuren.

De kosten van het onderzoek bedragen in totaal 89.000 euro. Het PVV draagt hier 44.500 euro aan bij. Het ministerie van landbouw betaalt de andere helft van het bedrag.

Of registreer je om te kunnen reageren.