Redactieblog

245 x bekeken 1 reactie

Mestafzet buiten landbouw

De hoeveelheid fosfaat die wordt afgezet buiten de Nederlandse landbouw is vrijwel verdubbeld ten opzichte van de verwachtingen die in 2004 werden uitgesproken.

Dat constateert voorzitter Jaap Uenk van de sectie meststoffendistributie van loonwerkersorganisatie Cumela. Van de 77 miljoen kilo fosfaat die de Nederlandse veehouderij produceert wordt 36 procent geëxporteerd. Samen met de overige afzet buiten de Nederlandse landbouw en de verbranding van pluimveemest bij de BMC Moerdijk wordt 42 miljoen kilo fosfaat buiten de landbouw afgezet.

"De markt heeft goed zijn werk gedaan", aldus Uenk. Hij constateert dat ook steeds meer gehygiëniseerde drijfmest wordt geëxporteerd. "Dit komt mede door de hoge kunstmestprijs, waardoor in het buitenland veel vraag is naar dierlijke mest." Met name in het zuiden van het land richten steeds meer distributeurs zich op meerdere afzetkanalen door zich zowel te richten op export als op de binnenlandse markt.

Uenk constateert dat het mestbeleid dat in 2006 van kracht werd veel werk heeft opgeleverd voor distibuteurs en loonwerkers. "De hoeveelheid getransporteerde mest is in drie jaar met 50 procent gestegen naar 19 miljoen ton mest, terwijl de mestexport is verdrievoudigd van 0,5 miljoen ton in 2005 naar 1,5 miljoen ton in 2007. Het grootste deel van deze toename is gerealiseerd door bestaande distributeurs. Dit is onder meer mogelijk door de toename aan opslagcapaciteit in de afzetgebieden", aldus Uenk.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mest

    Conclusie:? Prijzen naar benede?

Of registreer je om te kunnen reageren.